Et fælles sprog for omsorg i forældresamarbejdet

Har I nogle gange en oplevelse af, at I og forældre til børnene i jeres institution taler forbi hinanden?
At I måske ikke har den samme opfattelse af, hvad den pædagogiske kerneopgave er?
Så er dette oplæg en god idé til fx et forældremøde.

Både forældre og dagtilbudspersonale arbejder på at skabe en tillidsfuld relation. Medarbejderne forsøger at arbejde hårdt for at sikre tilfredse forældre, og forældre gør meget for at virke tilfredse. Men, hvis forståelsen af, hvad der er kerneopgaven i relation til det enkelte barn ikke er afstemt, og der er forskellige forståelser af, hvad der er god omsorg, er der risiko for konflikter og utilfredshed i samarbejdet.
Så hvordan mødes man i fælles forståelse?

I oplægget fortæller Børns Vilkår om betydningen af omsorg for børns trivsel og udvikling, samt giver indblik i betydningen af den professionelle omsorg. Herefter faciliteres en dialog med forældrene om den omsorgspædagogiske praksis i institutionen, og hvad det indebærer for deres børns trivsel.

 

Book nu

Oplægget er målrettet forældre, der har børn i dagtilbud, og faciliteres af en konsulent fra Børns Vilkår.

Varighed: 60 minutter

 

Oplægget er funderet i Børns Vilkårs materiale om tryghed og omsorg i pædagogisk arbejde.

Børns Vilkår har bl.a. udviklet en tilføjelse til den styrkede pædagogiske læreplan – den kalder vi Omsorgsgrebet. Modellen er baseret på tilknytningsteorien.

Du kan læse mere om omsorg som det centrale i pædagogisk praksis her

Oplægget er udviklet af Børns Vilkårs fagkonsulenter, der har baggrunde inden for bl.a. udviklingspsykologi, pædagoguddannelse, lederudvikling og æstetiske læreprocesser.

Børns Vilkårs materiale er altid udviklet i samarbejde med pædagoger, pædagogiske konsulenter og pædagogiske ledere igennem pilotforløb og løbende dialog.

Medlemspris : 5000 kr.*
Normalpris :  6500 kr.*

 

* Derudover pålægges der transportgebyr (ex. moms), varieret efter undervisningssted.

MELD JER IND HER

Kompetenceudviklingsforløb Børns Vilkår

Små børns stemmer – tryghed i dagtilbud

Kompetenceudviklingsforløb med fokus på styrkelse af omsorgsarbejdet i den daglige pædagogiske praksis .

Læs mere

Omsorgsgrebet

Workshop, der sikrer et fælles sprog for, hvordan I som pædagogisk personale imødekommer små børns signaler med den nødvendige omsorg.  

Læs mere

Solbjørn – et omsorgspædagogisk redskab

Workshop om brug af hånddukker til at skabe ligeværdige samtaler med børn.

Læs mere

Få vores nyhedsbrev for fagpersoner

Arbejder du med børn og unge som underviser, pædagog, institutionsleder, socialrådgiver, sundhedsplejerske eller lignende? Vil du gerne inspireres med gode artikler, nyeste viden om børn og unges trivsel, inviteres til arrangementer og løbende opdateres med gratis undervisningsmateriale? Så tilmeld dig Børns Vilkårs nyhedsbrev for fagpersoner.