Børns Vilkår tilbyder rådgivning til forældre, som venter på behandling i Familieretshuset. Baggrunden er, at ventetiden i Familieretshuset kan presse skilsmisseramte familier yderligere og dermed forældrenes rolle som forældre. Målet er, at forældrene igennem rådgivning kan få hjælp til at løse disse konflikter, og således indirekte hjælpe deres børn.

Børns Vilkår har mange års erfaring i at rådgive både børn og forældre telefonisk.

Rådgivningen er gratis for forældrene og er finansieret af midler fra finansloven i et projekt frem til udgangen af 2022.

Børns Vilkår tilbyder et telefonisk rådgivningsforløb på op til tre samtaler, hvor begge forældre er på linjen samtidig. Gennem telefonisk fællessamtale med forældreparret, vil vi hjælpe dem til sammen at finde løsninger, der er gode for deres barn/børn. Rådgiveren faciliterer samtalen, hvor forældrene sammen søger at finde gode løsninger til gavn for deres barn/børn. Derudover kan der indgå konfliktmægling og konkret rådgivning som en del af samtalen afhængig af det, som forældrene er optagede af. Børns Vilkår kan ikke træffe afgørelser, men alene tilbyde rådgivning.

Første samtale forventes at vare op til 1,5 time, mens de 2 efterfølgende samtaler varer op til en 1 time.

Samtalerne vil ikke være anonyme. Børns Vilkår skriver ikke journal på samtalerne, men forældrene vil skulle oplyse navn, telefonnummer mv. Herudover skal forældrene oplyse deres sagsnummer fra Familieretshusene.

Forud for booking skal forældreparret selv have koordineret, at de begge to ønsker rådgivningstilbuddet.

Tilbuddet er alene til forældre, der afventer et møde i Familieretshuset.

Læs mere

Aktuelt hos Børns Vilkår