Du er her

Mød en af vores bisiddere

En bisidder støtter dit barn til børnesamtalen

En bisidder fra Børns Vilkår kan tage med børn og unge til møde i kommunen eller Statsforvaltningen. Børns Vilkår har 20 bisiddere i hele landet, der med kort varsel kan tage med til børnesamtale.

”Nogle børn har svært ved at udtrykke, hvad de føler og mener, og så kan jeg hjælpe dem med at få sagt, hvad de gerne vil sige.  Jeg giver barnet en stemme,” siger Tina Landbo Mejlkjær, der er bisidder i Børns Vilkår.

Hun er uddannet socialrådgiver og familieterapeut og har bisiddet børn i kommuner og statsforvaltningen siden januar 2015. Alle bisidderne i Børns Vilkår har en børnefaglig baggrund. Før mødet mødes bisidderen med barnet, hvor de taler igennem, hvad der er vigtigt for barnet at så sagt.

Jeg gør dem trygge, fordi de føler sig klædt på til samtalen. Jeg gennemgår alle de spørgsmål, som de typisk vil blive spurgt om og spørger ind til, hvad de selv har af ønsker.

En neutral støtte til børnene

En central pointe ved bisidder-tilbuddet er, at vedkommende er neutral og udelukkende har fokus på, hvad barnet har brug for.

”Nogle gange oplever børnene, at de ikke bliver hørt eller taget alvorligt. Det bliver bedre, når de får en bisidder. Og det er fantastisk følelse for dem, at være med til et møde, hvor de voksne ikke taler hen over hovedet på dem,” fortæller Tina Landbo Mejlkjær.

Det er jo deres liv, og de skal have indflydelse og kunne mestre de valg, som de skal foretage.

Ofte tager børnene meget hensyn til forældrenes ønsker og behov og skubber deres egne ønsker i baggrunden.

”Forældrene har ofte noget på hjerte og er meget involveret i sagerne, men for at kunne forholde mig neutral og ikke blive farvet af deres meninger, så taler jeg kun med barnet. Jeg kun fokus på barnet, og det billede skal ikke mudres af forældrenes meninger og interesser.”

En stor støtte for børnene

Der er mange svære ord at holde styr på og personer at møde, når man er barn til en børnesamtale – og samtidig er det svært at forstå konsekvenserne af de ting, der bliver sagt på møderne.

”Børnene ved ofte ikke, hvad der foregår på sådanne møder. Så det giver dem en tryghed at vide, at der er en voksen ved deres side. En person, der har fokus på dem og taler deres sag – og hvis de fx går i stå eller har brug for en pause, så er jeg der for at støtte,” fortæller Tina Landbo Mejlkjær.

”Jeg var bisidder for en dreng for et halvt år siden. Han følte sig ensom og var udsat for massiv mobning, hans far var alkoholiker og drengen havde selvmordstanker. Vi fik talt det igennem med en sagsbehandler, som tog det meget alvorligt, og vi fik lagt en god plan, der viste sig at være meget hjælpsom for drengen"

Nogle dage senere fik Tina en sms fra drengen. Den lød:

 Jeg har fået det så fantastisk, har en masse venner nu og er i det hele taget super glad. Takket være dig har jeg fået det meget bedre med mig selv - og vennerne

 

Børn og unge skal hjælpes - støt her!

 

Børns Vilkår har siden 2008 bisiddet over 2.450 børn og unge. - Børn er i Servicelovens § 48a sikret ret til en bisidder ved børnesamtaler i kommunen – det vil sige, at forældrene ikke behøver at samtykke. Børns Vilkår bisidder også børn i Statsforvaltningen.