Hjælp os med at hjælpe – støt op om Gå for BørneTelefonen. 

Der er mange årsager til, at vi går for BørneTelefonen. Faktisk over 50.000 årsager.
I 2021 var der 55.324 samtaler på BørneTelefonen, som året rundt, døgnet rundt hjælper, støtter og lytter til børn og unge, som har det svært, føler sig svigtede og har brug for en voksen, som er der for deres skyld. Det koster rigtig mange penge at drive BørneTelefonen, og derfor ser vi os hele tiden om efter nye måder at finansiere driften på.

Deltagernes personlige indsamlinger

Vores engagerede deltagere i Gå for BørneTelefonen er kernen bag indsamlingseventet. Rundt om i hele landet skaber de gennem vandretræning synlighed for BørneTelefonen samtidig med, at de indsamler midler, så ingen børn og unge skal ringe forgæves til BørneTelefonen.

Du kan se deltagernes egne indsamlinger og vælge den indsamling, som du vil bakke op om.

Deltagernes indsamling

Holdsponsor

Som Holdsponsor støtter du BørneTelefonens arbejde med børn og unge i Danmark.

For et holdsponsorat får din virksomhed én af de eftertragtede logopladser på det lokale holds vandrejakke. I kan også vælge at købe flere sponsorater og dermed flere pladser, så I får et større logo på vandrejakken.

Som lokal holdsponsor har I mulighed for at synliggøre jer og jeres engagement i lokalområdet, internt i virksomheden og på Gå for BørneTelefonens hjemmeside, hvilket alt sammen bidrager til en styrket profil overfor kunder og medarbejdere.

Som holdsponsor får I:

Pris: 12.500 kr. ekskl. moms

Er du interesseret i at blive holdsponsor, så kontakt udviklingsansvarlig Luna Lundsgaard på luna@bornsvilkar.dk så vi kan finde et hold i dit lokalområde.

Hovedsponsor

Som hovedsponsor er I med allerforrest. Et hovedsponsorat bidrager nemlig til udviklingen, driften og ikke mindst udbredelsen af Gå for BørneTelefonen, så endnu flere kan gå med i årene fremover og sikre flere vigtige midler til BørneTelefonen. 

Som hovedsponsor har I mulighed for at engagere jer endnu mere i Gå for BørneTelefonen og sætte et solidt aftryk på eventet. Vi forventer som minimum et 2-årigt samarbejde, som giver værdi i begge retninger, og vi håber, at det kan udvikle sig endnu længere. 

Vi eksponerer naturligvis vores hovedsponsorer størst og forrest på vandrejakken og mange andre steder, og så er der rig mulighed for, at I selv kan synliggøre partnerskabet, dér hvor det skaber værdi for jer. 

Som hovedsponsor får I:

Pris: 200.000 kr. ekskl. moms

Er du interesseret i at blive hovedsponsor eller vide mere?
Så kontakt udviklingsansvarlig Luna Lundsgaard på luna@bornsvilkar.dk

CSR-partner

Som CSR-partner yder I først og fremmest en vigtig donation til Gå for BørneTelefonen, som vil gøre en stor forskel for rigtig mange børn og unge. 

Et CSR-partnerskab varer i 1 år og giver ikke så meget synlighed udadtil, men kan til gengæld skabe stor værdi internt i form af fx medarbejdertilfredshed og et styrket socialt engagement. 

Der er med andre ord lige så mange gode grunde til at støtte med en donation, som der er fordele ved at indgå et samarbejde med os. 

Som CSR-partner får I:

Pris: 50.000 kr. ekskl. moms

Er du interesseret i at blive CSR-partner eller vide mere?
Så kontakt udviklingsansvarlig Luna Lundsgaard på luna@bornsvilkar.dk

Det samler vi ind til

5 gange hver eneste dag – året rundt – henvender et barn i Danmark sig til BørneTelefonen og fortæller, at det er blevet udsat for fysisk eller psykisk vold. Desværre er det ikke muligt at besvare alle henvendelser.

Gå for BørneTelefonen indsamler derfor midler, så flere udsatte børn og unge kan få hjælp på BørneTelefonen. Fordi ingen børn skal stå alene med deres problemer.

Du skal ændre dit cookiesamtykke, for at se dette indhold.

Pengene går blandt andet til:

Indsamlingseventet har som mål at indsamle mindst  1 million kroner i 2022.

FAQ

Overskuddet af de midler, vi indsamler, går til BørneTelefonens arbejde. Både i form af midler til at flere børn og unge kan komme igennem til en rådgiver, og ligeledes midler til at udvikle kendskabet til BørneTelefonens ydelser.

Vi forventer at godt 2/3 af det totale indsamlede beløb gives direkte til BørneTelefonen, mens 1/3 går til administration, udvikling og synlighed af indsamlingsindsatsen.

Denne fordeling passer med indsamlingsnævnets retningslinjer, og vi håber, at det bliver til 1.000.000 kroner til BørneTelefonen.

Virksomheder og privatpersoner kan få fradrag ved at støtte velgørenhed.

Virksomheder er fradragsberettiget op til 17.200 kr. i 2022. Virksomheder skal selv stå for at indberette donationer til SKAT. Registrering med CVR er en betingelse for fradrag.

Donationer fra privatpersoner der oplyser CPR-nummer, er også fradragsberettiget. Børns Vilkår står for at indberette donationen til SKAT.

Så siger vi mange tak!

Hvert et beløb er med til at gøre en stor forskel, så der er ingen nedre grænse for størrelsen på et sponsorat. Sponsorater fra 1.000 til 12.500 kr. får ikke sponsorpakken, men får logoeksponering på Gå for BørneTelefonens hjemmeside og på vores indsamlingsplatform.

Har du spørgsmål, kan du skrive en mail til udviklingsansvarlig Luna Lundsgaard på luna@bornsvilkar.dk