gratis temamøde om FÆLLESSKABER I SKOLEN

Børns Vilkår inviterer til gratis temamøde om FÆLLESSKABER I SKOLEN for chefer, skoleledere og konsulenter, der arbejder med at understøtte og kvalificere arbejdet med fællesskaber i skolen.

Mød os i Kolding, Valby, Slagelse, Aarhus eller Aalborg.

Fællesskaber er under pres og børn og unge mistrives i højere grad. Derfor må vi sammen rette vores opmærksomhed mod sammenhængen mellem skoletrivsel og fællesskaberne i skolen. I Børns Vilkår er vi optagede af, hvordan vi på strategisk niveau kan bidrage til at styrke børn og unges trivsel i skolen. 

Trygge fællesskaber er en forudsætning for skoletrivsel 

I Børns Vilkår har vi gennem flere år arbejdet med at udvikle indsatser, der understøtter det pædagogiske arbejde med at skabe trygge fællesskaber. Vi vil derfor gerne i samspil med jer undersøge, hvordan forståelser af fællesskaber kvalificeres og nuanceres, så vi sammen kan få øje på nye eller tydeligere handleveje. 

Det pædagogiske arbejde med at styrke fællesskaber i skolen kan være en sammensat opgave, hvor dilemmaer, krydspres og modsatrettede krav er en del af betingelserne for arbejdet. 

Vi inviterer derfor til temamøde, hvor vi vil undersøge fællesskaber i skolen. 

På mødet deler vi Børns Vilkårs viden om fællesskaber, perspektiver fra forskning og faciliterer en fælles dialog hvor vi drøfter fællesskabets faglighed og mulige løsninger. 

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er nu overskredet.