gratis temamøde om FÆLLESSKABER I SKOLEN

Børns Vilkår inviterer til gratis temamøde om FÆLLESSKABER I SKOLEN for chefer, skoleledere og konsulenter, der arbejder med at understøtte og kvalificere arbejdet med fællesskaber i skolen.

Mød os i Kolding, Valby, Slagelse, Aarhus eller Aalborg.

Fællesskaber er under pres og børn og unge mistrives i højere grad. Derfor må vi sammen rette vores opmærksomhed mod sammenhængen mellem skoletrivsel og fællesskaberne i skolen. I Børns Vilkår er vi optagede af, hvordan vi på strategisk niveau kan bidrage til at styrke børn og unges trivsel i skolen. 

Trygge fællesskaber er en forudsætning for skoletrivsel 

I Børns Vilkår har vi gennem flere år arbejdet med at udvikle indsatser, der understøtter det pædagogiske arbejde med at skabe trygge fællesskaber. Vi vil derfor gerne i samspil med jer undersøge, hvordan forståelser af fællesskaber kvalificeres og nuanceres, så vi sammen kan få øje på nye eller tydeligere handleveje. 

Det pædagogiske arbejde med at styrke fællesskaber i skolen kan være en sammensat opgave, hvor dilemmaer, krydspres og modsatrettede krav er en del af betingelserne for arbejdet. 

Vi inviterer derfor til temamøde, hvor vi vil undersøge fællesskaber i skolen. 

På mødet deler vi Børns Vilkårs viden om fællesskaber, perspektiver fra forskning og faciliterer en fælles dialog hvor vi drøfter fællesskabets faglighed og mulige løsninger. 

Tilmelding

Tilmeldingsfristen er nu overskredet.

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke