Elevrådsmaterialet ’Tryggere fællesskaber på vores skole’ er udviklet til Børns Vilkårs Fællesskabsskoler med henblik på at styrke elevinddragelsen på skolerne og fremme elevernes stemmer i det daglige trivselsarbejde.

At være Børns Vilkårs Fællesskabsskole handler netop om at styrke børns og unges stemmer i trivselsarbejdet på skolen. At få mulighed for at give stemme til, blive hørt og deltage aktivt i eget liv og læring i og uden for skolen, er centrale elementer i børns og unges udvikling og trivsel – og derfor spiller elevinddragelse en helt central rolle i Børns Vilkårs Fællesskabsskoler.

Og dette bl.a. gennem inddragelse af elevrådet i arbejdet med at skabe tryggere fællesskaber på skolen – både fysiske og digitale.

Vejledning til elevrådskontaktlærer og klasselærere

Her kan du læse en overordnet gennemgang af materialerne, og hvordan I kan bruge dem.

Download vejledning

Præsentation til elevrådskontaktlærer – opstart

Powerpoint med noter

Denne PowerPoint med noter er til at bruge med elevrådet, inden de skal ud i klasserne.

Download

Præsentation til elevrådsrepræsentanter – inddragelse af klassekammerater

Powerpoint med noter

Denne PowerPoint med noter er til at bruge ude i klasserne, når elevrådet besøger deres klasser.

Download

Noteark

Noteark til elevrådsrepræsentanter.

Download

Præsentation til elevrådskontaktlærer – fra ide til handling

Powerpoint med noter

Denne PowerPoint er til opsamling med elevrådet, efter de har været ude i klasserne.

Læs mere

Temaer i Børns Vilkårs Fællesskabsskoler