En gruppe børn set bagfra

Digitale dialoger

I skolen har vi nogle helt særlige muligheder for at skabe rammer for dialog med og mellem eleverne om deres adfærd og liv på sociale medier. Det kan støtte eleverne i at færdes trygt på nettet og skærpe deres opmærksomhed for både egen og andres online trivsel.

Det er udgangspunktet for dette tema om ”digitale dialoger”, hvor vi i materialet til 3.-5. klasse sætter fokus på ansigtsløs kommunikation, og i materialet til 6.-9. sætter fokus på, hvad teknologien gør ved os.

Temaet er udviklet på baggrund af viden fra samtaler med børn og unge på BørneTelefonen samt data fra Børns Vilkårs rapporter ”Pres og stress. Hvordan mindsker vi presset på børn og unge? Krop, køn og digital adfærd” og ”Digital dannelse i børnehøjde”.

Viden til fagpersoner

Video: børn og unges brug af sociale medier

I denne korte video kan du høre medieforsker og tidligere formand for Medierådet, Anne Mette Thorhauge, fortælle om børn om unges brug af sociale medier.

Podcast: adfærdsdesign og digitale vaner

I denne podcast kan I høre digital medieekspert Camilla Mehlsen fortælle Albert fra BørneTelefonen om, hvad digitale adfærdsdesign er, og hvilken betydning de har for unges liv og oplevelse af pres. Podcasten indgår i temaforløbet ”Det gør teknologien ved os”, som er målrettet 6.-9. klasse. Podcasten er derfor mest relevant for undervisere på disse klassetrin. 

Dialog i teamet

Se filmen og/eller hør podcasten og tal med hinanden om:

  • Hvad er nyt, og hvad vidste I på forhånd?
  • Hvilke pointer er særligt relevante for jer som fagpersoner?
  • Hvilke pointer er særligt relevante at inddrage i dialogen med elever?
  • Hvilke forskelle og ligheder tror I, at der er på elevernes perspektiv og jeres fagpersonsperspektiv på fordele og ulemper ved de sociale medier?
  • Hvordan kan I tage afsæt i elevernes perspektiv og samtidig støtte dem i at forholde sig kritisk til fordele og ulemper?

Formulér på den baggrund tre pædagogiske huskeregler, som I kan bruge i jeres dialog med eleverne om børn og unges online liv og a

Dialog med elever

Ansigtsløs kommunikation

Temaforløb til 3.-5. klasse

Det gør teknologien ved os

Temaforløb til 6.-9. klasse

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke