Vil din skole samarbejde med Børns Vilkår om at styrke det gode børne- og ungeliv?

Børns Vilkårs Fællesskabsskoler er et samarbejde mellem Børns Vilkår og din skole, der understøtter jer i jeres daglige trivselsarbejde.

Omdrejningspunktet i samarbejdet er, hvordan  børns egne perspektiver på det gode børne- og ungeliv og viden om børn og unges trivsel kan omsættes til konkrete handlinger i skolens praksis og i elevernes liv og hverdag i og udenfor skolen.

Hvad får jeres skole som Børns Vilkårs Fællesskabsskole?

Som Børns Vilkårs Fællesskabsskole får I bl.a. viden og konkret inspiration til undervisning og dialog med elever, kolleger og forældre om temaer, der vedrører børn og unges trivsel og fællesskaber. Helt centralt i samarbejdet er et fokus på børnenes perspektiv og inddragelse af alle børns stemmer i skolens trivselsarbejde.

Indholdet bliver dels udviklet på baggrund af den viden om børn og unges trivsel, som Børns Vilkår indsamler gennem børnepanelsundersøgelser og samtaler med børn og unge på BørneTelefonen, og dels gennem Børns Vilkårs forskellige pædagogiske udviklingsprojekter, undervisningsindsatser og programsamarbejder. Det omsætter vi til:

  • Nyeste viden om børn og unges trivsel og fællesskaber
  • Inspiration til skolens daglige trivselsarbejde
  • Indhold til en fællesskabsdag

Dette indhold får I adgang til på ét samlet digitalt  univers, som jeres skole har unik adgang til.  Hele skolens pædagogiske personale får adgang til platformen via deres unilogin.

Fire gange om året bliver platformen opdateret med ny viden og inspiration til trivselsarbejdet, og én gang om året får I nyt indhold til en fællesskabsdag. Hver gang, der kommer nyt indhold på platformen modtager hver medarbejder en nyhedsmail med direkte link til det nye indhold.

Derudover får I:

  • Rabat på Børns Vilkårs oplæg og workshops
  • Kommunikationskit og fysisk kit

Herunder kan I læse mere om indholdet:

Børns Vilkårs viden om børn og unges trivsel bliver på platformen formidlet i et lettilgængeligt format som podcast, video eller korte tekster, så I nemt bliver klædt på med ny og aktuel viden om trivselstemaer som fx børn og unges online fællesskaber, online manipulation, skolefravær, angst og ensomhed.

I bliver også støttet i at omsætte denne viden til fælles forståelser og konkrete tiltag i jeres pædagogiske praksis i form af dialogkort, som I kan anvende i teamet, eller i den samlede personalegruppe, og gennem gode råd og anbefalinger til forebyggelse og håndtering af de problematikker, der knytter sig til det konkrete trivselstema.

I bestemmer selv, hvilke temaer det er relevant for netop jeres skole, jeres team eller jer som fagpersoner at arbejde med.  Det tager ca. en halv time at fordybe sig i et tema, og de råd og anbefalinger, der knytter sig til temaet. Hvis I som team eller samlet personalegruppe vil arbejde fælles med et tema og de tilhørende dialogkort, skal I afsætte ca. en halv time til fælles dialog om temaet.

På platformen finder I fx korte film om aktuelle trivselstematikker formidlet i børnehøjde samt virkelighedsnære cases fra BørneTelefonen om relevante temaer som billeddeling, mobning og forebyggelse af ensomhed.  I tilknytning hertil får I inspiration til, hvordan film og cases kan omsættes til dialog med eleverne om trivsel og fællesskaber i og uden for skolen.

Undervisnings- og dialogaktiviteterne kan indgå både i forbindelse med spontant opståede trivselsproblematikker i den enkelte klasse, og i forbindelse med planlagte faglige forløb.

I får også adgang til faglige undervisningsforløb, hvor trivselstematikker som fx stress og præstationspres indgår som en del af et fagligt arbejde i specifikke fag.

Omfanget af den tid I skal afsætte til at gennemføre undervisnings- og dialogaktiviteterne i den enkelte klasse vil variere fra 30 minutter til længere undervisningsforløb, der strækker sig over flere lektioner.

I september lægger Børns Vilkår materiale op til en fællesskabsdag. Formålet med fællesskabsdagen er at markere samarbejdet med Børns Vilkår og at styrke børn og unges fællesskaber. Som Børns Vilkårs Fællesskabsskole får I adgang til et lettilgængeligt og struktureret forløb, der er bygget op omkring film, dialog, undersøgende aktiviteter, og hvor omdrejningspunktet er, at eleverne arbejder sammen om at udvikle ideer til konkrete initiativer, der kan understøtte trygge børne- og unge fællesskaber. Fællesskabsdagen kan organiseres som en fælles dag for hele skolen, eller som en dag på årgangs- eller klasseniveau alt efter, hvad der passer bedst ind i skolens og de enkelte klassers planlægning.  Det er også muligt at fordele forløbet ud over flere dage i den enkelte klasse. I får adgang til materialerne, så de kan bruges i september, men I kan også placere fællesskabsdagen på andre tidspunkter af året.

Fællesskabsdagen har et omfang på tre timer i indskolingen og fire timer på mellemtrinnet. Hvor lang tid I skal bruge på at planlægge og organisere dagen, afhænger af, om I vælger at gennemføre dagen som en fælles dag for hele skolen, eller om I gennemfører den i den enkelte klasse.

Som Børns Vilkårs Fællesskabsskole får I ml. 15-30% rabat på oplæg og workshops: Læs mere her

I får et kommunikationskit med tekster med information om samarbejdet til forældre, der nemt og overskueligt kan bruges til skolens Facebookside og AULA.

I får også et fysisk kit med Børns Vilkår flag og plakater til skolen, så skolen både internt og udadtil kan vise, at det gode børne- og ungeliv står højt på dagsordenen.

Børns Vilkår kommer ud og taler med ledelsen og 1-2 ressourcepersoner om, hvordan jeres skole får størst udbytte af samarbejdet, og hvordan I kan organisere arbejdet med indholdet på den digitale platform. Børns Vilkår vil kontakte jer for at høre, hvordan I bruger indholdet på platformen, og hvilke behov I har i den forbindelse.

Kontakten mellem Børns Vilkår går gennem en ressourceperson på skolen, fx AKT, PLC eller en pædagogisk leder, men al pædagogiske personale på skolen får via deres unilogin adgang til den digitale portal.

Derudover får I mulighed for at være blandt de første til at afprøve og indgå i nye oplæg og indsatser hos Børns Vilkår. Det kan fx være i forbindelse med udvikling af nye workshops eller i forbindelse med undersøgelser om trivselsproblematikker.

Det koster 8000 kr. at være en del af Børns Vilkårs Fællesskabskoler – betaling løber fra 1. januar 2022 og et år frem, men som skole får I allerede adgang til den digitale platform nu, da vi er i en pilotperiode. Fx hvis I tilmelder jer fra 1. oktober, får I dermed 1 år og 3 måneders adgang for ét års pris.

Er du allerede fællesskabsskole?

Log ind her

Hvad kræver det af skolen?

Børns Vilkårs fællesskabsskoler er et tilbud til hele skolens personale, og det er hensigten at indholdet nemt og overskueligt kan anvendes i det daglige trivselsarbejde på skolen.

Fleksibilitet er et nøgleord, når det handler om at bruge indholdet i praksis.  Viden og materialer kan således både bruges individuelt af den enkelte fagperson, og i fællesskab i teamet eller på tværs af skolens pædagogiske personale, fx i forbindelse med et teammøde eller et personalemøde, hvor en teamkoordinator, en ressourceperson eller skolens ledelse faciliterer en proces omkring et tema på platformen.

Den enkelte medarbejder, det enkelte team eller den samlede personalegruppe kan derfor, alene eller i fællesskab, vurdere, hvilket indhold der er relevant for det daglige arbejde på skolen, og hvordan man som fagperson, team eller som skole vil arbejde med indholdet på sitet.

FAQs

Alt du skal gøre, er at udfylde formularen herunder.

Når du har tilmeldt din skole, vil du modtage en bekræftelse via e-mail med det samme. Inden for 14 dage vil du blive kontaktet af Børns Vilkår.

Skolen modtager en faktura, som sendes til den e-mailadresse, der er noteret ved tilmelding.

Ønskes anden faktureringsadresse, anmodes dette via e-mail til skole@bornsvilkar.dk. Betaling sker en gang om året, og fakturering sker måneden efter tilmelding. Betalingen gælder for 12 måneder.

Fortryder I en tilmelding som Fællesskabsskole, har I 14 dages fortrydelsesret. Ønsker I at fortryde en tilmelding, skal I sende en e-mail til skole@bornsvilkar.dk inden 14 dage efter tilmelding med en anmodning om fortrydelse.

Hvis I ikke ønsker at være Børns Vilkår Fællesskabsskole længere, skal I blot skrive en mail til skole@bornsvilkar.dk med ønske om at træde ud som Fællesskabsskole.

I får pengene retur, hvis opsigelsen sker inden for opsigelsesperioden.

Abonnementet på Børns Vilkårs Fællesskabsskoler forlænges automatisk, så I ikke skal være bekymret for pludseligt at være udmeldt som Fællesskabsskole.

Hvis I ønsker at opsige abonnementet inden fornyelse af en ny periode, har I mulighed for at opsige det i op til 14 dage inde i den nye periode.

Er du klar til, at din skole bliver en del af Børns Vilkårs Fællesskabsskoler?

Udfyld bestillingsformularen herunder:

  • Kontaktperson for din skole:

  • Hidden

Om Børns Vilkår

Alt for mange børn og unge i Danmark står alene med deres problemer. Børns Vilkår kæmper for, at intet barn i Danmark svigtes – hverken af barnets nærmeste voksne eller af samfundet.

På BørneTelefonen har vi tusindvis af samtaler med børn, hvor de fortæller os det, de ikke kan tale med andre om. Det giver en unik indsigt i børns tanker og problemer, som vi handler på.

Vi sikrer, at alle børn har i hvert fald én, som lytter – og vi hjælper børnene med at få den støtte og omsorg, de har brug for. Vi er der for børnene hver dag. Altid.

Siden 1977 har vi arbejdet for børns ret til en tryg barndom sammen med støtter og samarbejdspartnere. Vi tror på børn. De er det vigtigste, vi har, og de er vores fælles ansvar.
Vær med – for sammen stopper vi svigt.

Læs mere

Om Børns Vilkårs tilgang til undervisning

Børns Vilkår har mange års erfaring med at samarbejde med skoler og undervise elever, fagfolk og forældre. Vores undervisning er baseret på børn og unges perspektiv samt principper om handling, aktiv deltagelse og vigtigheden af, at alle børn føler sig set, hørt og mødt.

Vi udvikler vores undervisningsindsatser med afsæt i viden og data, som vi f.eks. indhenter gennem samtaler med børn og unge på BørneTelefonen, vores årlige børne- og skolepanelsundersøgelser, undervisning på skoler samt gennem samarbejde med forskning. Det er alt sammen med til at identificere og kaste nyt lys over de forhold, der har betydning for børn og unges trivsel og fællesskaber.

Læs mere her

Spørgsmål?

Tip en kollega

  • Hidden
  • Børns Vilkår passer godt på dine personoplysninger, og vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov. Du kan læse mere om vores databehandling og dine rettigheder i vores privatlivspolitik