Fem børn foran en væg

Vil din skole styrke det gode børne- og ungeliv?

Det kan være udfordrende at forny og gentænke trivselsarbejdet i en travl hverdag. Både for skolen som helhed og for lærerne i den enkelte klasse.

Børns Vilkårs Fælleskabsskoler er et tilbud til jer i grundskolen, som giver inspiration og viden til at styrke trivslen og fællesskabet på jeres skole.

Hvad vil det sige at være fællesskabsskole?

At være Børns Vilkårs Fællesskabsskole handler om at styrke børns og unges stemmer i det daglige trivselsarbejde på skolen. At få mulighed for at blive hørt og deltage aktivt i eget liv og læring i og uden for skolen er centrale elementer i børns og unges udvikling og trivsel. Som Fællesskabsskole bliver I understøttet i dette arbejde. Det sker gennem viden og konkret inspiration til undervisning og dialog med elever, kolleger og forældre om temaer, der vedrører børn og unges trivsel og fællesskaber.

Som Fællesskabsskole får I lettilgængelige undervisningsmaterialer og -forløb. Materialet er bl.a. udviklet på baggrund af den viden om børns og unges trivsel, som Børns Vilkår indsamler gennem børnepanelsundersøgelser og samtaler med børn og unge på BørneTelefonen og HØRT,

Som Fællesskabsskole får I bl.a. følgende:

  • undervisningsmateriale, fx i form af cases fra BørneTelefonen, videoer og meget mere, der let kan integreres i eksisterende undervisningsforløb på forskellige klassetrin.
  • den nyeste viden om børns og unges trivsel og fællesskaber
  • indhold til en årlig fællesskabsdag for hele skolen eller for de enkelte klassetrin
  • inspiration til skolens daglige trivselsarbejde
  • oplæg for det pædagogiske personale ved opstart
  • medlemsrabat på Børns Vilkårs workshops og oplæg

Undervisningsmaterialerne og indhold til fællesskabsdag er samlet i et digitalt univers, som hele skolens pædagogiske personale kan tilgå via deres Uni-Login.

Undervisningsmaterialerne er opdelt i temaer, og der bliver løbende tilføjet nye.

Børns Vilkårs viden om børn og unges trivsel bliver formidlet i et lettilgængeligt format som podcast, video eller korte tekster, så I nemt bliver klædt på med ny og aktuel viden om trivselstemaer som fx børn og unges onlinefællesskaber, onlinemanipulation, skolefravær, angst, stress og pres og ensomhed.

Alt materialet ligger tilgængeligt i det digitale univers, som hele skolens personale får adgang til.

I tilknytning hertil får I inspiration til, hvordan undervisningsmaterialet kan omsættes til dialog med eleverne om trivsel og fællesskaber i og uden for skolen. I bliver også støttet i at omsætte denne viden til fælles forståelser og konkrete tiltag i jeres pædagogiske praksis i form af dialogøvelser, som I kan anvende i teamet eller i den samlede personalegruppe og gennem gode råd og anbefalinger til forebyggelse og håndtering af de problematikker, der knytter sig til det konkrete trivselstema.

I bestemmer selv, hvilke temaer det er relevant for netop jeres skole, jeres team eller jer som fagpersoner at arbejde med. Det tager ca. en halv time at fordybe sig i et tema og de råd og anbefalinger, der knytter sig til temaet. Hvis I som team eller samlet personalegruppe vil arbejde fælles med et tema og de tilhørende dialogøvelser, skal I afsætte ca. en halv time til fælles dialog om temaet.

Som Fællesskabsskole afholder man en årlig fællesskabsdag, hvor elevernes stemme for alvor er i fokus.
Hvert år udvikler Børns Vilkår nyt materiale til fællesskabsdagen, hvor eleverne er på en mission, og hvor lærere og pædagoger fungerer som facilitatorer. Formålet med fællesskabsdagen er at give eleverne mulighed for at give stemme til og sætte deres præg på skolens trivselsarbejde. Dermed markerer I, at I på jeres skole er særligt optagede af at styrke børns og unges trivsel og fællesskaber og har fokus på at inddrage elevernes stemmer i dette arbejde.
Børns Vilkårs uddannelsesafdeling sammensætter et lettilgængeligt og struktureret forløb, der er bygget op omkring film, dialog og undersøgende aktiviteter, og hvor omdrejningspunktet er, at eleverne arbejder sammen om at udvikle idéer til konkrete initiativer, der kan understøtte trygge børne- og ungefællesskaber.

Fællesskabsdagen kan organiseres som en fælles dag for hele skolen eller som en dag på årgangs- eller klasseniveau, alt efter hvad der passer bedst ind i skolens og de enkelte klassers planlægning. Det er også muligt at fordele forløbet ud over flere dage i den enkelte klasse. I får adgang til materialerne, så de kan bruges fra midten af september, men I kan også placere fællesskabsdagen på andre tidspunkter af året.

Når jeres skole bliver Fællesskabsskole, holder vi et opstartsmøde, hvor ledelsen, 1-2 ressourcepersoner og repræsentanter fra elevrådet deltager. På mødet taler vi om, hvordan jeres skole får størst udbytte af at være Fællesskabsskole, og hvordan I kan organisere arbejdet med indholdet på den digitale platform. Som supplement til opstartsmødet kommer Børns Vilkår ud på skolen igen og holder et oplæg for hele det pædagogiske personale, så I har et fælles afsæt og sprog for at være Fællesskabsskole.

Børns Vilkår vil løbende kontakte jer for at høre om jeres erfaringer med at bruge de forskellige materialer og om et muligt besøg hos jer i forbindelse med fællesskabsdagen.

I får også et fysisk kit med Børns Vilkår-flag og plakater til skolen, så skolen både internt og udadtil kan vise, at det gode børne- og ungeliv står højt på dagsordenen.

Derudover får I mulighed for at være blandt de første til at afprøve og indgå i nye oplæg og indsatser hos Børns Vilkår. Det kan fx være i forbindelse med udvikling af nye workshops eller i forbindelse med undersøgelser om trivselsproblematikker.

Børns Vilkår er garant for den nyeste viden om børns trivsel – både fra fagprofessionelle og fra de mange børn, der siden 1987 har kontaktet BørneTelefonen og delt, hvad der fylder i deres liv.

Det giver os en unik viden om, hvad der lige nu er det, flest børn kæmper med og ringer til os om. Og det gør, at vores undervisningsmateriale altid er solidt forankret i børnenes egne perspektiver og erfaringer.

Derfor er alt materiale på det digitale univers udformet, så det sikrer, at børnene bliver aktivt inddraget i at skabe de rammer og vilkår, der gør skolen til at trygt sted for alle, og hvor alle er en del af fællesskabet.

Børn og unge er eksperter i eget liv, og deres fortællinger, perspektiver og stemmer spiller derfor en central rolle i det undervisningsmateriale, Børns Vilkårs uddannelsesafdeling udvikler.

Uddannelsesafdelingen består af erfarne fagfolk med pædagogisk didaktisk baggrund, skoleforskerbaggrund og mangeårig praksiserfaring fra grundskolen.

Det koster 8000 kr. om året at være en del af Børns Vilkårs Fællesskabsskoler. Med et medlemskab får hele skolens personale fri adgang til alt materiale på platformen.

Som Fællesskabsskole får I desuden mellem 15 og 30 procents rabat på Børns Vilkårs oplæg og workshops.

I kan tilmelde jer som Fællesskabsskole via formularen nederst på denne side.

FAQs

Alt, du skal gøre, er at udfylde formularen herunder.

Når du har tilmeldt din skole, vil du modtage en bekræftelse via e-mail med det samme. Inden for 14 dage vil du blive kontaktet af Børns Vilkår.

Skolen modtager en faktura, som sendes til den e-mailadresse, der er noteret ved tilmelding.

Ønsker du en anden faktureringsadresse, kan du anmode om dette via e-mail til skole@bornsvilkar.dk. Betaling sker en gang om året, og fakturering sker måneden efter tilmelding. Betalingen gælder for 12 måneder.

Fortryder I en tilmelding som fællesskabsskole, har I 14 dages fortrydelsesret. Ønsker I at fortryde en tilmelding, skal I sende en e-mail til skole@bornsvilkar.dk inden 14 dage efter tilmelding med en anmodning om fortrydelse.

Hvis I ikke ønsker at være Børns Vilkår Fællesskabsskole længere, skal I blot skrive en mail til skole@bornsvilkar.dk med ønske om at træde ud som fællesskabsskole.

I får pengene retur, hvis opsigelsen sker inden for opsigelsesperioden.

Abonnementet på Børns Vilkårs Fællesskabsskoler forlænges automatisk, så I ikke skal være bekymret for pludseligt at være udmeldt som fællesskabsskole.

Hvis I ønsker at opsige abonnementet inden fornyelse af en ny periode, har I mulighed for at opsige det i op til 14 dage inde i den nye periode.

Er du klar til, at din skole bliver en del af Børns Vilkårs fællesskabskoler?

Udfyld bestillingsformularen herunder:

"*" indikerer påkrævede felter

Kontaktperson for din skole:

Hidden
Evt. CVR nummer
Evt. EAN nummer
Børns Vilkår passer godt på dine personoplysninger, og vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov. Du kan læse mere om vores databehandling og dine rettigheder i vores privatlivspolitik

Om Børns Vilkår

Alt for mange børn og unge i Danmark står alene med deres problemer. Børns Vilkår kæmper for, at intet barn i Danmark svigtes – hverken af barnets nærmeste voksne eller af samfundet.

På BørneTelefonen har vi tusindvis af samtaler med børn, hvor de fortæller os det, de ikke kan tale med andre om. Det giver en unik indsigt i børns tanker og problemer, som vi handler på.

Vi sikrer, at alle børn har i hvert fald én, som lytter – og vi hjælper børnene med at få den støtte og omsorg, de har brug for. Vi er der for børnene hver dag. Altid.

Siden 1977 har vi arbejdet for børns ret til en tryg barndom sammen med støtter og samarbejdspartnere. Vi tror på børn. De er det vigtigste, vi har, og de er vores fælles ansvar.
Vær med – for sammen stopper vi svigt.

Om Børns Vilkårs tilgang til undervisning

Børns Vilkår har mange års erfaring med at samarbejde med skoler og undervise elever, fagfolk og forældre. Vores undervisning er baseret på børn og unges perspektiv samt principper om handling, aktiv deltagelse og vigtigheden af, at alle børn føler sig set, hørt og mødt.

Vi udvikler vores undervisningsindsatser med afsæt i viden og data, som vi f.eks. indhenter gennem samtaler med børn og unge på BørneTelefonen, vores årlige børne- og skolepanelsundersøgelser, undervisning på skoler samt gennem samarbejde med forskning. Det er alt sammen med til at identificere og kaste nyt lys over de forhold, der har betydning for børn og unges trivsel og fællesskaber.

Spørgsmål?

"*" indikerer påkrævede felter

Tip en kollega

"*" indikerer påkrævede felter

Hidden
Baggrund
Børns Vilkår passer godt på dine personoplysninger, og vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov. Du kan læse mere om vores databehandling og dine rettigheder i vores privatlivspolitik

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke