Det gør vi - Børns vilkår

Sammen stopper vi svigt

Børns Vilkår kæmper for, at intet barn i Danmark svigtes - hverken af barnets nærmeste voksne eller samfundet.

Vi sikrer, at alle børn har i hvert fald én, som lytter – og vi hjælper børnene med at få den støtte og omsorg, de har brug for.

Siden 1977 har vi arbejdet for børns ret til en tryg barndom sammen med støtter og samarbejdspartnere. Vi tror på børn. De er det vigtigste, vi har, og de er vores fælles ansvar.

Mærkesager

Børns Vilkår kæmper for, at ingen børn i Danmark svigtes – hverken af barnets nærmeste voksne eller af samfundet. For at sætte ind der, hvor hjælp og forandringer er allermest tiltrængt, har vi udvalgt fire fokusområder.

Klik på hvert enkelt fokusområde for at læse mere vores arbejde.

Sådan skaber vi forandring

Samarbejde
Vi stopper svigt gennem inddragelse og samarbejde med børn, unge og voksne – og indgår i alliancer, netværk og partnerskaber med offentlige og private aktører, støtter og civilsamfundet.

Mangfoldighed
Vi målretter vores indsatser til børn med forskellige baggrunde og livssituationer – og stræber efter at være en organisation, der afspejler samfundets mangfoldighed.

Frivillighed
Vi betragter frivillighed som en central del af organisationen samt en forudsætning for at hjælpe så mange børn og unge.

Viden og forankring
Vi baserer indsatser på viden og dokumenterer og evaluerer systematisk. Vi udvikler koncepter der kan forankres i samfundet til gavn for flere børn og unge – og ønsker at anvende ny teknologi og nye digitale løsninger til at forbedre indsatsen.

Vores børnesyn

Børns Vilkårs børnesyn tager udgangspunkt i FNs Børnekonvention med fokus på børns ret til omsorg, beskyttelse, inddragelse og udvikling.

Læs mere om vores børnesyn

Vores aktiviteter

Vi rådgiver både børn og voksne

Hver dag året rundt sidder vores rådgivere klar til at lytte til og rådgive børn og unge, forældre og fagpersoner i hele Danmark.

BørneTelefonen

BørneTelefonen er børnenes linje til rådgivning, trøst eller bare en voksen, der har tid til at lytte.

Læs mere

ForældreTelefonen

ForældreTelefonen er rådgivning til alle forældre og pårørende, der har spørgsmål, som omhandler børn.

Læs mere

FagTelefonen

FagTelefonen er for alle, der arbejder med børn og unge. Når du kontakter FagTelefonen, vil du komme til at tale med en børnefaglig specialkonsulent.

Læs mere

Bisidning til børn

Bisidning af børn med en sag i kommunen eller Familieretshuset samt erstatningssager.

Kontakt bisidning

Kender du et barn, som ønsker bisidning? Så kan du som forælder, pårørende eller fagperson ringe til Børns Vilkårs bisidderafdeling.

 

Børn og unge har ret til en bisidder, hvis de skal til en børnesamtale i kommunen eller Familieretshuset.

 

Denne hjælp rummer helt særlige muligheder for at understøtte barnets inddragelse i sin egen sag og sikrer, at barnets rettigheder overholdes og barnets ønsker kommer frem.

Bliv underviser hos Børns Vilkår
Undervisning til børn, forældre og fagfolk

Undervisning af både børn, forældre og fagprofessionelle vedr. trivsel, mobning, børns digitale liv, omsorgssvigt og underretningspligt, børn som pårørende mv.

Vidensindsamling og analyse

Vi registrerer data fra alle samtaler på BørneTelefonen, indsamler data fra Bisidningen, har et digitalt børnepanel med over 5000 børn samt indhenter eksterne data fra andre aktører.

Oplysning til børn, forældre og fagfolk

Oplysning til børn, forældre, fagprofessionelle og civilsamfundet via kampagne- og kommunikationsindsatser, underskriftsindsamling, medlemshvervning mv.

Politisk interessevaretagelse

Politisk interessevaretagelse og presse, herunder input til politiske forhandlinger, ny lovgivning, høringssvar og løbende bringe børnenes stemmer til politikerne