I dette tema om ensomhed sætter vi fokus på, hvordan I med et trivselsfremmende sigte kan tale med eleverne om ensomhed, og hvordan I kan skabe rammer for, at elevernes perspektiver på ensomhed bliver delt, udfoldet, udforsket og måske udfordret.

Temaet er udviklet på baggrund af viden fra samtaler med børn og unge på BørneTelefonen og rapporten ”At stå udenfor. Hvordan styrker vi positive fællesskaber blandt børn og unge”, som er udarbejdet af TrygFonden og Børns Vilkår.

Viden til fagpersoner

Podcast “Bryd tabuet”

I podcasten “Bryd tabuet” kan du høre Helle Lund fra BørneTelefonen fortælle om, hvorfor ensomhed er et tabu.

Du bliver præsenteret for tegnene på ensomhed og en række anbefalinger i forhold til, hvordan du kan tale om ensomhed. Lydproduktionen er støttet af Tryg Fonden.

Lyt her

Dialog i teamet

Fokus på ensomhed

En aktivitet, der lægger op til dialog om, hvordan I kan omsætte vigtige pointer fra podcasten ”Bryd tabuet” til forebyggende og håndterende praksis på skolen.

Download

Dialog med elever

At føle sig ensom

Temaforløb for 0. – 3. klasse

Download

At føle sig ensom

Temaforløb for 4. – 6. klasse

Download elevark:
Vores klasseaftale
Download

Ensomhed har mange ansigter

Temaforløb for 7. – 9. klasse

Download

Temaer i Børns Vilkårs Fællesskabsskoler