Unge flygter fra anbringelse
Unge løber hjemmefra
Jasmin, Karla og Martin

Historierne er anonymiserede. Vi bruger ikke rigtige navne og steder som kan kobles direkte til de anbragte børn.

Historierne bringes med de unges samtykke.

Illustrationerne af de tre unge i denne historie er lavet vha. kunstig intelligens.

De anbragte børn. Barberblade
Pige kigger ud af vinduet