Arv og testamente | Giv en gave i dit testamente og hjælp børn og unge

Giv en gave i dit testamente

At oprette et testamente er en naturlig måde at vise dine nærmeste, at du tænker på dem, også når du ikke er her mere.

Måske har du overvejet at betænke en særlig sag i dit testamente?
Når du opretter testamente, sikrer du, at din arv fordeles præcis, som du ønsker det. For mange er det vigtigt at betænke familien og dem, der betyder meget i ens liv. Mange har også et ønske om at gøre noget mere – noget der afspejler deres værdier og drømme.

Testamenterer du en del af din arv til et velgørende formål, sætter du dit personlige aftryk på fremtiden.

Hvis du ønsker at betænke din familie, men der også er en eller flere velgørende organisationer, du gerne vil støtte, kan du overveje at bruge 30%-løsningen. 30%-løsningen er en ordning, hvor en eller flere velgørende organisationer indsættes i testamentet til at arve i alt 30% af boet på betingelse af, at organisationerne betaler bo- og tillægsboafgifter for de øvrige arvinger. De øvrige arvinger modtager så 70% af boet og skal ikke betale afgifter. Læs mere om 30% ordningen her.

Du kan få op til 5.000 kr. i tilskud til oprettelse af testamente, hvis du vælger at betænker Børns Vilkår.

Din arv kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark

Du skal ændre dit cookiesamtykke, for at se dette indhold.

Mange er positive overfor testamentegaver til velgørenhed

Det at give til sin familie og dem, der betyder noget for en, og samtidig støtte en velgørende organisation i sit testamente, udelukker ikke nødvendigvis hinanden.

Der kan være flere fordele ved både at betænke de nærmeste og en eller flere gode formål i sin arv.

Og en undersøgelse foretaget af YouGov i 2020 viser faktisk, at 4 ud af 5 vil have det ok med at afstå 10 % af en arv til et godt formål.

Læs om dine fordele her.

Kontakt Børns Vilkår

Har du spørgsmål til din eller dine pårørendes arv, eller overvejer du selv at oprette et testamente, hvori Børns Vilkår er betænkt, er du velkommen til at kontakte os på arv@bornsvilkar.dk eller udfylde kontaktformularen herunder, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi kan fx hjælpe dig med at finde en advokat i dit lokalområde eller fortælle dig om, hvilke fordele der er ved at betænke velgørenhed i dit testamente.

Bliv klogere på arv og testamente

De fleste mennesker oplever en stor glæde ved at oprette et testamente – også selvom de fx ikke har en stor formue. Det er nemlig en udbredt misforståelse, at du kun har brug for at oprette et testamente, hvis du har mange penge, ikke efterlader dig arvinger eller indgår i meget komplekse familieforhold. Nedenfor kan du læse mere om retningslinjer for og fordele ved at oprette et testamente – og hvordan du kan betænke Børns Vilkår i din arv.

Når du opretter testamente, beskriver du, hvordan din arv skal deles og forvaltes. Det at skrive testamente er forbundet med megen omtanke, omsorg og følelser, hvorfor det kan være en svær proces at starte. Til gengæld bidrager et testamente ofte ved at fjerner tvivl og mulige uenigheder.

Gennem dit testamente kan du samtidig sikre, at dine værdier lever videre, og at din stemme bliver hørt, også længe efter at du er væk – eksempelvis gennem en donation til en eller flere velgørende organisationer, der støtter formål, som er vigtige for dig.

Du kan sagtens støtte et eller flere velgørende formål samtidig med, at din familie arver efter dig. I nogle tilfælde kan du endda både støtte velgørende organisationer og opnå, at din familie får lidt mere.

Så længe du ikke overskrider tvangsarven til dine børn eller ægtefælle (som er 25%), kan du frit bestemme over 75% af din arv, forudsat at du ikke sidder i uskiftet bo eller har oprettet et testamente, hvor der er begrænsninger i, hvor meget du kan bestemme over.

Hvis du først og fremmest ønsker at betænke din familie, men gerne vil give et beløb til en eller flere organisationer, som betyder noget for dig, kan du bl.a. bestemme, at organisationerne skal have et bestemt beløb – f.eks. 10.000 kr. eller, at en eller flere af organisationerne skal have en procentdel af det, du efterlader dig.

I nogle tilfælde er det muligt at give et beløb  til en eller flere velgørende organisationer og samtidig efterlade lidt ekstra til sin familie. Det gør man ved at indsætte en bestemmelse om, at familien skal arve 70%, og organisationen skal arve 30%, og at organisationen til gengæld skal betale bo- og tillægsboafgifter for familien. Se mere under punkterne ‘Fri for arve-/boafgift’ samt ‘30%-løsningen’.

Vælger du at indsætte en velgørende formål i dit testamente vil mange organisationer give tilskud til oprettelse af testamentet.
Find en liste over organisationer, som giver tilskud hos Det Gode Testamente.

Børns Vilkår giver tilskud på op til 5.000 kr. til oprettelse af testamenter, som indeholder et reet ønske om at begunstige Børns Vilkårs arbejde til fordel for udsatte og svigtede børn i Danmark.

Vær opmærksom på, at vi ikke giver tilskud til testamentet, hvis Børns Vilkår er indsat på særlige betingelser. Vi giver eksempelvis ikke tilskud, hvis indsættelsen er betinget af alle andre arvingers død, eller af at indsættelsen alene har til formål at forøge arven til dine øvrige arvinger. Tilskuddet til advokatregningen er skattepligtigt.

Du kan følge nedenstående proces, hvis du ønsker at testamentere til Børns Vilkår.

 1. Find en advokat, som kan hjælpe dig med testamenteoprettelsen. Børns Vilkårs arverådgiver kan hjælpe med at finde en advokat i dit nærområde. Du kan også finde en advokat via vores samarbejdspartner Det Gode Testamente her.
 2. Giv en gave til Børns Vilkår i dit testamente. Mange vælger at tildele en procentdel af arven til det eller de velgørende formål, som ligger dem tæt til hjertet. Andre efterlader et bestemt beløb eller en værdigenstand til formålet.
 3. Få tilskud til advokatregningen. Bed din advokat om at kontakte Børns Vilkår ifm. oprettelsen af testamentet. Børns Vilkår skal have et notarpåtegnet eksempel af testamentet, og fakturering af tilskuddet ifm. testamenteoprettelsen skal rettes fra den valgte advokat direkte til Børns Vilkår. Personfølsomme oplysninger i testamentet kan fjernes, såfremt testator ønsker det.

Børns Vilkår giver tilskud til oprettelse af testamenter, som angiver et reelt ønsker om at begunstige formålet.

Det betyder, at Børns Vilkår ikke giver tilskud til betingede testamenter, som angiver, at testator udelukkende har indskrevet Børns Vilkår for at få en økonomisk fordel for pårørende eller opnå tilskud til testamenteoprettelse.

Herunder ser du nogle eksempler på formuleringer, som ikke accepteres ift. at modtage tilskud. Det er teksten i kursiv, som Børns Vilkår tager forbehold for.

Eksempel nr. 1

Børns Vilkår er indsat til at arve 30% – nevøer, niecer arver 70%

 • Børns Vilkår skal udrede bo- og tillægsboafgiften af arveloddet.
 • Såfremt livs- og ulykkesforsikringer, kapital- og ratepensionskonti og lignede ifølge begunstigelsesklausulen skal udbetales til mine arvinger, skal Børns Vilkår betale bo- og tillægsboafgiften tillige.
 • Bestemmelserne er betinget af, at Børns Vilkår fritages for bo- og tillægsafgiften af arven, og de nævnte arvinger ikke skal betale nogen skat eller afgift af den bo- og tillægsboafgift, som betales af Børns Vilkår.
 • Såfremt lovgivningen ved min død er ændret således, at mine arvingers arvelod ikke forøges ved denne ordning, og Børns Vilkår ikke opnår et positivt udbytte herved, skal Børns Vilkår ikke arve mig.

Eksempel nr. 2

 • Børns Vilkår er indsat som arving/legatar i dette testamente, da det på tidspunktet for oprettelsen giver en forøgelse af nettoarven til de i § 2.2. nævnte arvinger, samtidig med at Børns Vilkår opnår et positivt udbytte herved. Såfremt lovgivningen ved vores død er ændret således, at vores arvingers arvelod ikke forøges ved denne ordning, og Børns Vilkår ikke opnår et positivt udbytte derved, skal Børns Vilkår ikke arve os, og alt hvad vi efterlader os, skal tilfalde de i §2.2. nævnte arvinger.

Arveafgift var den tidligere betegnelse for det, som i dag hedder boafgift.

Boafgift (og tillægsboafgift) er en afgift, som skal betales til staten i forbindelse med, at man arver. Boafgiften hos de nærmeste arvinger er 15%, mens andre arvinger også betaler en tillægsboafgift på 25%.

Hvis du ikke efterlader dig efterkommere (børn, børnebørn mv.), betyder det, at dine arvinger skal betale en langt større afgift af arven til staten (tillægsboafgift på 36,25%).

Som ægtefælle skal du slet ikke betale boafgift, og det er således afgiftsfrit for dig at arve. Derudover findes der en række velgørende organisationer, som arver afgiftsfrit. Børns Vilkår er en af de organisationer, som er fritaget for arveafgift. Se listen over alle afgiftsfritagede organisationer her.

Ved at lade den velgørende organisation arve, og samtidig betale arveafgiften for de øvrige arvinger, vil du rent faktisk kunne få frigjort flere penge til de arvinger, som skal betale en tillægsboafgift.

Hvis du først og fremmest ønsker at betænke din familie, men der også er en eller flere velgørende organisationer, som du gerne vil støtte, kan du overveje at bruge 30%-løsningen.

30%-løsningen er en ordning, hvor en eller flere velgørende organisationer indsættes i testamentet til at arve i alt 30% af boet på betingelse af, at organisationerne betaler bo- og tillægsboafgifter for de øvrige arvinger.

De øvrige arvinger modtager så 70% af boet og skal ikke betale afgifter.

Da velgørende organisationer ikke selv betaler bo- og tillægsboafgift, betyder det, at familien får lidt mere i arv, og der bliver samtidig et beløb til den eller de velgørende organisationer.

Se eksemplerne:

Eksempel 1: Uden brug af 30%-løsningen

Du indsætter din niece til at arve alt efter dig.
Din formue er 1 mio. kr.
Din niece arver 1 mio. kr.
Af dette beløb skal din niece betale 325.026 kr. i afgift (2024 tal)
Din niece får udbetalt 672.240 kr.

Eksempel 2: Med brug af 30%-løsningen

Du indsætter din niece til at arve 70 % og en eller flere velgørende organisationer til at arve 30% mod at betale bo- og tillægsboafgifter.
Din formue er 1 mio. kr.
Din niece arver 700.000 kr.
Organisationerne arver 300.000 kr. men skal betale afgift for din niece.
Afgiften udgør nu 216.276 kr. (2024- tal)
Organisationerne får derfor udbetalt 83.724 kr.

I alt udbetales der 25.026 kr. mere i arv til din niece, hvis organisationerne arver efter 30 % løsningen.

Hvis du ikke har skrevet testamente, er det arveloven, der bestemmer, hvem der arver efter dig. Det kan derfor være en rigtig god ide at overveje, om det er relevant for dig at oprette testamente.

Arveloven inddeler dine arvinger i tre klasser. Har du arvinger i første arveklasse, arver de det hele, også selvom du har arvinger i enten anden eller tredje arveklasse. Har du ingen arvinger i første arveklasse, går din arv videre til anden arveklasse osv.

Har du ingen arvinger efter loven, arver staten.

 1. Første arveklasse er din ægtefælle og dine livsarvinger – dvs. børn, børnebørn osv.
  Arven fordeles med 50% til din ægtefælle og 50% til dine livsarvinger. Hvis I har almindeligt formuefællesskab, udtager den længstlevende ægtefælle 50% af fællesboet som sin egen boslod. Det betyder, at den længstlevende i alt udtager 75% af det samlede bo.
  Har du ingen livsarvinger, arver din ægtefælle det hele. Efterlader du dig omvendt ikke en ægtefælle, arver dine livsarvinger det hele.
  Bemærk, at ugifte par ifølge arveloven ikke automatisk arver noget af hinanden.
 2.  Anden arveklasse er dine forældre og deres livsarvinger – dvs. dine søskende, nevøer og niecer, deres børn osv.
 3. Tredje arveklasse er dine bedsteforældre og deres børn – dvs. dine mostre, morbrødre og dine fastre og farbrødre. Bemærk, at dine fætre og kusiner ikke er arvinger efter loven.

Tvangsarv er den del af ens formue, som ens arvinger har krav på at få efter en, og som man derfor ikke kan give til andre ved et testamente.

De eneste arvinger, som er tvangsarvinger, er ens ægtefælle og ens livsarvinger.

Ægtefællens og livsarvingernes tvangsarv er på 25% af den arv, som de skal have i henhold til loven. Man kan derfor frit råde over 75% af sin formue, hvis man har tvangsarvinger.

Hvis man ikke har ægtefælle eller livsarvinger, kan man disponere over hele sin formue i et testamente.

Uskiftet bo betyder, at man ikke skifter, når ens ægtefælle dør, dvs. man udbetaler ikke noget arv til børnene. Børnene får først deres arv, når den sidste af ægtefællerne dør.

Hvis man har fælles børn og fælleseje i ægteskabet (dvs. man ikke har oprettet ægtepagt), har man krav på at sidde i uskiftet bo. Man behøver altså ikke at spørge sine børn.

Ens stedbørn skal derimod give tilladelse til, at man kan få lov at sidde i uskiftet bo.

Hvis man har særeje, kan man ikke sidde i uskiftet bo.

Man skal overveje meget nøje, om man skal vælge at sidde i uskiftet bo, da der både er fordele og ulemper. Tit er det en fordel at skifte – dvs. at udbetale børnenes arv til dem. Tal med en advokat om det.

Når man sidder i uskiftet bo, må man som udgangspunkt handle, som man har lyst til. Dog sætter loven nogen grænser – blandt andet for, hvor meget man må give i gave. Der skal dog meget til, før man overskrider grænserne for, hvad man må.

Hvis ægtefællernes samlede formue er under et vist beløb (2018: 760.000,00 kr.), kan ægtefællen overtage hele boet uden at skulle betale noget til børnene. Det er ikke et uskiftet bo, men en særlig regel i skifteloven, som sikrer ægtefællen mulighed for altid at få en minimumsarv.

Børns Vilkårs juridiske samarbejdspartner

Børns Vilkår samarbejder med Arnfred Advokatanpartsselskab, som assisterer os med de juridiske forhold, der skal sikre, at de testamenter, hvori Børns Vilkår indgår, behandles i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne og efter testatorens ønske. Som led i sagsbehandlingen kan vi i de tilfælde, hvor ekstern juridisk rådgivning er påkrævet, videregive personoplysninger til Arnfred Advokatanpartsselskab. Videregivelsen sker i relevant omfang til brug for at gennemføre foranstaltningerne i dit testamente korrekt.

Videregivelsen vil altid ske via krypteret forsendelse, så vi altid sikrer en passende beskyttelse af dine personoplysninger.

Du er velkommen til at kontakte Arnfred Advokatanpartsselskab på telefon 33 30 86 86 eller email: info@arnfred-advokater.dk for yderligere information om samarbejdet.

Læs evt. mere om vores behandling af dine personoplysninger ifm. oprettelse af testamenter og dine rettigheder her.

Børns Vilkår er med i Det Gode Testamente

Det Gode Testamente er et samarbejde mellem mere end 50 af landets velgørende organisationer og Danske Arveretsadvokater samt Danske Familieadvokater.

Det Gode Testamente tilbyder gratis vejledning om arv og testamente både telefonisk og skriftligt. På hjemmesiden finder du gode råd og information om at skrive testamente og muligheden for at betænke en velgørende organisation. 

nyhedsbrev

Nyhedsbrevet er til dig, som gerne vil vide mere om, hvordan vi sammen kan gøre det bedre for børn og unge i Danmark.

Her får du fx gode råd til at forebygge mobning og svigt, gøre skilsmissen lettere og lære dine børn at navigere i en digital verden.

Du kan til enhver tid framelde dig

Børns Vilkår passer godt på dine personoplysninger, og vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov.
Du kan læse mere om vores databehandling og dine rettigheder i vores privatlivspolitik

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke