Det er vigtigt for Børns Vilkår, at alle kan have tillid til vores virke og vores evne til at beskytte personoplysninger. Vi respekterer og beskytter dit privatliv og sikrer en forsvarlig behandling af alle personoplysninger, vi modtager.

Derfor har Børns Vilkår en privatlivspolitik, der beskriver vores tilgang til personoplysninger, og hvordan vi overholder gældende lovgivning og regler. Nedenfor kan du derfor se, hvordan vi behandler dine personoplysninger afhængig af din kontakt med os.

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Børns Vilkår er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig.

Denne privatlivspolitik gælder derfor for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-/kunde eller bidragyderforhold eller som bruger af vores støtte, rådgivning og bisidning af børn og unge, når du deltager i events eller lotterier, bestiller oplæg, for skoler, er jobansøger eller frivillig eller bruger vores tjenester, herunder ved færden på vores digitale platforme.

Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personoplysninger er EU’s generelle forordning om databeskyttelse 2016/679 (GDPR) samt den danske databeskyttelseslov vedtaget den 17. maj 2018.

Børns Vilkår er derudover forpligtet af anden lovgivning i forhold til vores behandling af personoplysninger, som f.eks. bogførings- og serviceloven. Databeskyttelseslovgivningen ophæver altså ikke de forpligtelser og rettigheder, som Børns Vilkår har ifølge anden lovgivning.

Skulle du have spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på nedenstående kontaktoplysninger. Din henvendelse vil blive videregivet til vores databeskyttelseskoordinator, der også er ansvarlig for vores overholdelse af databeskyttelsesreglerne og vores privatlivspolitik.

Børns Vilkår

Trekronergade 26

2500 Valby

E-mail: gdpr@bornsvilkar.dk

Tlf. 35 55 55 59

CVR-nr.: 10634792

Kort resumé af vores persondatapolitik – også til børn

Når det er nødvendigt, behandler Børns Vilkår personoplysninger om børn, voksne og fagpersoner. Børns Vilkårs gør alt for at beskytte oplysningerne, så man f.eks. kan være anonym bruger. Vi sletter alle oplysninger, når vi ikke skal bruge dem længere.

Hvis du ikke vil have, at vi behandler personoplysninger om dig, så ring eller skriv til os (se kontaktoplysninger nederst).

Børns Vilkår indsamler også oplysninger via cookies. Cookies er små stykker data om din brug af vores hjemmeside. Cookies indsamles for at gøre oplevelsen bedre på vores hjemmeside.

Behandling af personoplysninger

I det følgende kan du se, hvordan Børns Vilkår behandler dine personoplysninger – alt efter hvad din tilknytning er til os: om du er bruger af vores støtte, rådgivning og bisidning af børn og unge, medlem, eller bidragyder, deltager i events eller lotterier, jobansøger eller frivillig eller bruger vores tjenester, herunder ved færden på vores digitale platforme.

Her kan du læse om, hvilke typer personoplysninger, vi behandler, hvad vores formål med behandlingen af dine personoplysninger er, hvor længe vi opbevarer dem og hvilke rettigheder, du har. Læs mere nedenfor ved at klikke dig ind på den kategori, som du er interesseret i:

Børns Vilkårs arbejde med børneinddragelse indgår som en del af kompetenceudviklingsforløbet for de deltagende kommuners medarbejdere. Formålet er at gøre medarbejderne bedre til at lytte til, hvad børn og unge mener. Det gør de ved at optage en video af sig selv sammen med et barn/en ung, som de har en samtale med.

Børns Vilkår får kendskab til videooptagelsen, som vi benytter til at kunne hjælpe medarbejderne med at blive bedre til at lytte.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig, der som barn deltager i en videooptagelse under en samtale i kommunen?
Når du deltager i en videooptagelse i kommunen, kan vi behandle følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige og følsomme personoplysninger:

 • Videooptagelse med lyd og billede af børnesamtale med medarbejdere, hvoraf forskellige personoplysninger om dig og dine familieforhold kan forekomme som led i samtalen

Hvilke oplysninger behandler vi om dig som medarbejder i kommunen?
Dit navn, din stilling og funktion i den pågældende kommune samt videooptagelse med lyd og billede af samtalen med barnet.

Efter endt videooptagelse overføres optagelsen til et sikkert drev i Microsoft Teams.

Til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger?
Formålet med indsamlingen er at kunne sikre supervision/sparring til de deltagende kommuners medarbejdere i relation til kompetenceudviklingsbeløbet, der skal understøtte dem i at inddrage børn og unge.

På hvilket lovgrundlag behandler vi dine personoplysninger?
Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Behandlingen af dine almindelige personoplysninger (dig som barn) til brug for din deltagelse i videooptagelsen sker på baggrund af dit samtykke, som indhentes af den enkelte kommune (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a)
 • Vi behandler som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger, herunder oplysninger om race eller etnisk oprindelse eller helbredsoplysninger, uden dit udtrykkelige samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a), der indhentes af den enkelte kommune
 • Behandlingen af dine almindelige personoplysninger (dig som medarbejder i kommunen) til brug for din deltagelse i videooptagelsen sker på baggrund af den aftale om deltagelse i kompetenceudviklingsforløbet, som din kommune har indgået med Børns Vilkår (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)

Hvor får vi dine personoplysninger fra?Vi modtager personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig som barn eller medarbejder via videooptagelsen, der overføres via sikkert drev i Microsoft Teams

Hvem deler vi dine personoplysninger med?
Videooptagelsen overføres til et sikkert drev i Microsoft Teams af den ansvarlige medarbejder i kommunen og videregives til Børns Vilkår. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere hos Børns Vilkår med et relevant arbejdsbetinget behov har adgang til videooptagelsen.

Hvornår sletter vi dine personoplysninger?
Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som de er indsamlet til.

Varigheden for opbevaringen af dine personoplysninger vil variere afhængigt af, hvor længe kompetenceudviklingsforløbet løber med den enkelte kommune. Dine personoplysninger i form af videooptagelsen slettes efter det afsluttende møde omkring kompetenceudviklingsforløbet i en kommune.

Du vil altid blive informeret om varigheden for opbevaringen i forbindelse med din deltagelse i videooptagelsen af den enkelte kommune.

Børns Vilkårs arbejde med børneinddragelse via digitale børnepanelsundersøgelser og undersøgelser omfatter både kvantitative (i form af spørgeskemaer) og kvalitative undersøgelser (i form af interviews), som indgår som en central del af vores vidensproduktion og statistiske analysearbejde.

Respondenterne i undersøgelserne og børnepanelerne er børn og unge (børnehavebørn og skoleelever), men forældre, lærere og kontaktpersoner i skoler og dagtilbud, der er omkring børnene i hverdagen, kan også inddrages, når det er relevant for undersøgelsen. I undersøgelserne og børnepanelerne svarer børn og unge på spørgeskemaer og deltager i interview om emner relateret til deres hverdag. Det kan f.eks. være spørgsmål og samtaler om fysisk og psykisk trivsel, skolefravær, deres digitale liv eller relationen til dagtilbudspersonalet.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Omfanget og typen af personoplysninger afhænger af emnet for den enkelte undersøgelse og det enkelte børnepanel.

Når du deltager i en af vores børnepaneler eller undersøgelser, kan vi behandle følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Til dig, der som skoleelev deltager i et spørgeskema:

Formålet med vores spørgeskemaer er at indsamle viden om, hvordan børn og unge i Danmark har det, og hvad børn og unge mener om forskellige emner. Dine og andre børns svar bruger vi til vores analyser og rapporter, så vi kan gøre det bedre at være barn i Danmark. Vi stiller forskellige spørgsmål i spørgeskemaerne, f.eks. om din skolegang og hverdag, og hvilken slags familie, du bor i.

Formålet med undersøgelserne er ikke at identificere, hvem du er, eller hvilken skole, du går på.

Spørgeskemaværktøjet er fra starten indstillet til ikke at indsamle IP-adresse.

Almindelige personoplysninger

 • Dine svar i forhold til oplevelser og erfaringer om de adspurgte emner (bl.a. stress/præstationsangst/skolefravær/trygge fællesskaber i børnehaver mv.)

Følsomme personoplysninger

Oplysningerne afhænger af emnet for den konkrete børnepanelsundersøgelse

 • Evt. oplysninger om race eller etnisk oprindelse
 • Evt. helbredsoplysninger

Til dig, der som skoleelev deltager i et interview: 

Formålet med at gennemføre interviews kan være forskellige, men handler overordnet om at få dine tanker og meninger om et emne.

I nogle interviews taler vi med dig om dine erfaringer med et konkret emne, f.eks. skolefravær, som du selv har oplevet. I andre interviews taler vi generelt med dig og andre børn om jeres holdninger, f.eks. til det ikke at gå i skole og børn, der har det sådan. I andre tilfælde taler vi med dig og andre børn, der har afprøvet et af vores spørgeskema, og hvad du tænkte om det.

Uanset typen af interview får du altid konkret information om din deltagelse i interviewet, og hvordan vi behandler den viden, vi indsamler.

Oversigt over oplysninger vi kan indsamle, fordelt på typer af dataindsamling: 

Skoleinterviews: 

 • Navn på dig og dine forældre
 • Hvilken skole, du går på
 • Din alder
 • De svar, du giver i et interview
 • Lydfiler, der bliver optaget
 • Samtykkeerklæringer om deltagelse i interviews for børn over 15 år

Case-interviews: 

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (adresse, e-mail, tlf./mobil nr.)
 • De svar, du giver i et interview
 • Lydfiler, der bliver optaget
 • Samtykkeerklæringer om deltagelse i interviews for børn over 15 år

Til dig, hvis klasse/dagtilbud deltager i en undersøgelse eller et børnepanel: 

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (adresse, e-mail, tlf./mobil nr.)
 • Navn på deltagende institution, herunder tilmelding til at deltage i panelundersøgelse

Til dig, der som forælder deltager eller har et barn, der deltager i et interview: 

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (adresse, e-mail, tlf./mobil nr.)
 • Lydfiler optaget i forbindelse med interviews
 • Samtykkeerklæringer om deltagelse i interviews for børn under 15 år

Efter endt optagelse transskriberes lydfilerne og opbevares i fuldt anonymiseret form. I afsnittet om sletning nedenfor kan du læse mere om vores sletteprocedurer.

Til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger? 

Formålet med undersøgelserne og børnepanelerne er at udarbejde videnskabelige og/eller statistiske undersøgelser og analyser, der understøtter Børns Vilkårs samfundsgavnlige aktiviteter, som er forbundet med at tilbyde støtte, rådgivning og bisidning til udsatte børn og unge.

På hvilket lovgrundlag behandler vi dine personoplysninger? 

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Behandlingen af dine følsomme personoplysninger sker til brug for at udføre statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning i overensstemmelse med databeskyttelseslovens § 10, stk. 1, og denne behandling er endvidere baseret på Datatilsynets tilladelse til Børns Vilkår (databeskyttelseslovens § 7, stk. 4), idet denne behandling understøtter vores samfundsgavnlige formål og arbejde med udsatte børn og unge
 • Vores behandling kan være nødvendig for at kunne overholde vores retlige forpligtelse i henhold til bl.a. servicelovens § 154 om underretningspligt over for kommunen (databeskyttelsesforordningen, artikel 6, stk. 1, litra c)
 • Behandlingen af dine almindelige personoplysninger til brug for din deltagelse i spørgeskemaundersøgelsen sker ud fra Børns Vilkårs legitime interesse i at kunne varetage børn og unges interesser til de formål, der er beskrevet ovenfor (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f)
 • Behandlingen af dine almindelige personoplysninger til brug din deltagelse i interviews sker på baggrund af dit eller dine forældres samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a)
 • Behandlingen af dine følsomme personoplysninger til brug for din deltagelse i interviews sker på baggrund af dit og dine forældres udtrykkelige samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a)

Hvor får vi dine personoplysninger fra? 

Vi modtager personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig, når du som skoleelev/forælder deltager i undersøgelsen eller børnepanelet, eller når du som skoleleder tilmelder dig børnepanelet/undersøgelsen

Hvem deler vi dine personoplysninger med? 

Vi deler kun dine oplysninger med parter internt, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger.

Der videregives som udgangspunkt kun anonymiserede data. Der indgås i så fald videregivelsesaftaler med eksterne viden-samarbejdspartnere med krav om anonymisering for de tilfælde, hvor modtageren utilsigtet opdager personoplysninger i det videregivne materiale.

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører og samarbejdspartnere, som bistår os med vores IT-drift, support, hosting, mv., herunder af online spørgeskemaundersøgelsesværktøj
 • Leverandører af konsulentydelser til konkrete analyseopgaver
 • Offentlige myndigheder i tilfælde af en lovpligtig underretning til den kommune, som barnet/den unge tilhører

Hvornår sletter vi dine personoplysninger? 

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som de er indsamlet til.  

Varigheden for opbevaringen af dine personoplysninger vil variere afhængigt af det børnepanel/den undersøgelse, du deltager i. Et børnepanel varer som regel 3 år Dine personoplysninger slettes som udgangspunkt, når alle aktiviteter i børnepanelet, herunder evalueringer er afsluttet efter 5 år. Oplysninger i anonymiseret form kan opbevares herefter.

Vi passer godt på dine svar

Tak fordi du deltager i vores børnepanel. Her fortæller lidt om, hvordan vi passer på den viden, vi får om dig, når du deltager i en af vores undersøgelser.

Dine svar er vigtige, og vi passer godt på dem. Alle de svar, du giver os, behandler vi fortroligt. Fortroligt betyder, at det kun er os i Børns Vilkår, der kan se dine svar, og vi viser dem ikke til nogen.

Vi indsamler forskellige personoplysninger, når du deltager i et spørgeskema eller et interview

Personoplysninger er oplysninger, der handler om dig.

Til dig, som deltager i et spørgeskema:

I Børns Vilkårs spørgeskemaer, skal du svare på forskellige spørgsmål om dig. Vi bruger dine svar til at undersøge, hvor mange børn i hele Danmark, der synes noget eller har oplevet noget bestemt.

Et eksempel kan være, at vi stiller et spørgsmål om, hvilken slags familie, du bor i. Det bruger vi til at få viden om hvor mange slags familier, der findes i Danmark. Vi får ikke at vide, hvad du eller din familie hedder eller, hvor I bor.

Til dig, som deltager i et interview:

Når du deltager i et interview, får Børns Vilkår forskellige oplysninger om dig. Dem har vi listet nedenunder.

Skoleinterviews:

 • Navn på dig og dine forældre, din alder og hvilken skole, du går på
 • De svar, du giver i et interview
 • Vi optager interviewet og gemmer lydfilen et sikkert sted, hvor det kun er os i Børns Vilkår, der har adgang til den

Case-interviews:

 • Navn på dig og evt. dine forældre, og din alder
 • Kontaktoplysninger (adresse, e-mail, tlf./mobil nr.)
 • De svar, du giver i et interview

Vi optager interviewet og gemmer lydfilen et sikkert sted, hvor det kun er os i Børns Vilkår, der har adgang til den.

Når vi kommer hjem fra et interview, lytter vi interviewet igennem og skriver alt det ned, der er blevet sagt. Vi ændrer dit navn i teksten, og på den måde sørger vi for, at man ikke kan se, hvem der er blevet interviewet.

Det kaldes også, at vi gør interviewet anonymt.

Vi bruger dine svar til at hjælpe børn i Danmark

Formålet med undersøgelserne er at kunne lytte til dine svar, så vi lærer mere om, hvordan du har det som barn i Danmark. På den måde kan vi fortælle politikere og andre voksne, hvordan de bedst kan hjælpe børn i Danmark.

Børns Vilkår følger loven

Hvis du har lyst til at vide mere om, hvorfor vi må indsamle oplysninger om dig, kan du tale med dine forældre om reglerne, som du kan finde her. [indsæt link til denne tekst:]

Når vi behandler dine følsomme personoplysninger (som f.eks. etnisk oprindelse eller helbredsoplysninger), er det for at kunne lave statistiske eller videnskabelige undersøgelser, der har stor betydning for samfundet (databeskyttelseslovens § 10, stk. 1), og vi har en tilladelse fra Datatilsynet (databeskyttelseslovens § 7, stk. 4), der giver os lov til at behandle disse oplysninger, fordi det understøtter vores samfundsgavnlige formål og arbejde med udsatte børn og unge

Når vi behandler dine almindelige personoplysninger (som f.eks. dit navn og telefonnummer), når du deltager i et interview, sker det på baggrund af dit og dine forældres samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a)

Når vi behandler dine følsomme personoplysninger såsom eller etnisk oprindelse eller helbredsoplysninger, når du deltager i et interview, sker det på baggrund af dit og dine forældres udtrykkelige samtykke (databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a)

Vi passer på dine personoplysninger

Vi passer godt på, at det kun er dem, der arbejder med undersøgelserne i Børns Vilkår, der kan se dine oplysninger, hvis de har brug for det.

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Folk der hjælper os med vores arbejde. Fx dem der hjælper os med computere og teknik, og dem der laver spørgeskemaet.
 • Hvis vi bliver meget bekymret for noget, du har skrevet eller sagt, og vi ved, hvem du er, så har vi pligt til at fortælle det til den kommune, som du bor i. I kommunen er der nogle mennesker, der arbejder for at hjælpe børn.

Vi sletter dine personoplysninger igen

Vi gemmer kun dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem, ift. undersøgelsen.

Et børnepanel varer som regel 3 år. Vi gemmer dine oplysninger i al den tid, din klasse er med og sletter dem, når panelet er lukket ned.

Dine rettigheder

Når vi indsamler personoplysninger om dig i forbindelse med interviews, har du forskellige rettigheder. Det betyder, at du bl.a. har ret til

 • At få slettet oplysninger om dig
 • At få oplysninger om dig selv rettet, hvis de er forkerte
 • At få at vide, hvilke oplysninger, vi har om dig
 • At trække dit samtykke tilbage

Hvad betyder samtykke?

Samtykke betyder, at du frivilligt giver tilladelse til, at vi må opbevare dine personoplysninger. Hvis du ikke længere har lyst til at være med, kan du altid trække din tilladelse tilbage.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om dine rettigheder eller har spørgsmål til noget andet af det, der handler om dine personoplysninger. Du kan kontakte os på gdpr@bornsvilkar.dk. Så svarer vores medarbejder, der ved rigtig meget om at passe på dine personoplysninger.

Er du utilfreds med noget, eller ønsker du at klage over, hvordan vi behandler dine personoplysninger, kan du også kontakte Datatilsynet på dt@datatilsynet.dk

Hvilke oplysninger behandler vi om dig? 

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig, når du ønsker at leje et lokale:

Almindelige oplysninger:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (adresse, e-mailadresse, tlf. nr.)
 • Firma- eller institutionsnavn
 • Ønsket dato for afholdelse af arrangement
 • Kontrakt om lokaleudlejning
 • Antal personer til arrangementet
 • Beskrivelse af arrangementet
 • Betalingsoplysninger

Til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger?

Personoplysningerne anvendes for dig, som lejer lokaler, til:

 • Administration af lokaleudlejning

På hvilket lovgrundlag behandler vi dine personoplysninger? 

Vi behandler personoplysningerne baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig om lokaleudlejning (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)
 • Børns Vilkårs legitime interesse i at kunne behandle oplysningerne til de formål, der er beskrevet ovenfor (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f)
 • Vi er desuden retligt forpligtet af bogføringsloven til at behandle og gemme regnskabsoplysninger i fem år plus indeværende år (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c)

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Vi modtager personoplysningerne fra følgende kilder:

 • direkte fra dig ved lokaleudlejning

Hvem deler vi dine personoplysninger med? 

Vi deler kun dine oplysninger med parter internt, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger.

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører, herunder it-leverandører til hosting af Børn Vilkårs it-systemer, backup og support

Hvornår sletter vi dine personoplysninger? 

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som de er indsamlet til. Det betyder, at der ved fastlæggelsen af opbevaringsperioden lægges vægt på en række kriterier herunder:

 • Bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsmateriale
 • Andre regler om opbevaring af betalingsoplysninger

Det betyder, at regnskabsoplysninger indsamlet i forbindelse med administration af lokaleudlejning opbevares i 5 år plus indeværende i henhold til bogføringsloven.

Øvrige personoplysninger om kundeforholdet slettes 2 år efter lokaleudlejningen.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige oplysninger:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (e-mailadresse, tlf./mobil nr., adresse)
 • Institutionsnavn eller ansættelsessted

Til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger?

 • Personoplysningerne anvendes i forbindelse med vores samarbejde med større og mindre virksomheder eller fagpersoner.

På hvilket lovgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler personoplysningerne baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Børns Vilkårs legitime interesse i at kunne varetage børn og unges interesser til de formål, der er beskrevet ovenfor (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f)

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Vi modtager personoplysningerne fra følgende kilder:

 • direkte fra dig
 • offentligt tilgængelige kilder, herunder f.eks. sociale medier

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi deler kun dine oplysninger med parter internt, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger.

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører og samarbejdspartnere, herunder it-leverandører til hosting af Børn Vilkårs it-systemer, backup og support

Hvornår sletter vi dine personoplysninger?
Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som de er indsamlet til.

Det betyder, at dine personoplysninger slettes 5 år efter vores seneste kontakt med dig.

Vi kan dog opbevare dine personoplysninger længere, hvis dette er nødvendigt for at leve op til en juridisk forpligtelse eller for at fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre dette gældende.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig som leverandør:

Almindelige oplysninger:

 • Firmanavn
 • Kontaktoplysninger (e-mailadresse, tlf./mobil nr., adresse)
 • Kontaktpersoner
 • Underskrifter i forretningsdokumenter
 • Betalingsoplysninger

Til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger?

Er du nuværende eller potentiel leverandør, anvender vi dine personoplysninger til at:

 • administrere kontrakten med dig som leverandør
 • kunne kontakte dig om et fremtidigt samarbejde

På hvilket lovgrundlag behandler vi dine personoplysninger?
Vi behandler personoplysningerne baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Når du indgår en kontrakt med os, er denne aftale vores grundlag for behandlingen (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)
 • Børns Vilkår har en legitim interesse i at gemme oplysninger, indtil vi har valgt en leverandør eller hvis vi ønsker at kontakte leverandøren igen (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f)

Hvor får vi dine personoplysninger fra?
Vi modtager personoplysningerne fra følgende kilder:

 • direkte fra dig
 • offentligt tilgængelige kilder

Hvem deler vi dine personoplysninger med?
Vi deler kun dine oplysninger med parter internt, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger.

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører, herunder it-leverandører til hosting af Børn Vilkårs it-systemer, backup og support

Hvornår sletter vi dine personoplysninger?
Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som de er indsamlet til. Det betyder, at der ved fastlæggelsen af opbevaringsperioden lægges vægt på en række kriterier herunder:

 • Bogføringslovens regler om opbevaring af regnskabsmateriale
 • Andre regler om opbevaring af betalingsoplysninger

Øvrige oplysninger opbevares kun i så lang tid, det er nødvendigt for at opfylde de formål, hvortil oplysningerne er indsamlet. Det betyder, at vi sletter personoplysninger på dig som leverandør, når de er forældede eller ikke længere relevante for Børns Vilkår. Underskrifter i kontrakter, mv. slettes ikke, medmindre kontrakten er udløbet.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?

Når du er medlem af hovedbestyrelsen eller forretningsudvalget hos Børns Vilkår, kan vi indsamle følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige oplysninger:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (e-mailadresse, telefonnummer, postnummer og by)
 • Fødselsdato
 • Stilling
 • Foto og præsentation på hjemmeside
 • CV
 • Oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse og beskæftigelsessted
 • Cpr-nr. kun til brug for indhentelse af børneattest
 • Bankkontooplysninger til brug for udbetaling af honorar
 • Type af bestyrelsespost (formandspost, medarbejderrepræsentant mv.)
 • Dato for indtræden i bestyrelsen
 • Dato for udtræden af bestyrelsen
 • Mødereferater, hovedbestyrelsens beretninger mv.
 • Visse øvrige oplysninger der er nødvendige og tilladte i henhold til gældende ret. Det kan for eksempel dreje sig om dokumenter, som kræves i henhold til den nationale lovgivning

Til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger som medlem af hovedbestyrelsen eller forretningsudvalget, til at:

 • Kunne sekretariatsbetjene hovedbestyrelsen og forretningsudvalget
 • Opfylde forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser overfor myndigheder og pengeinstitutter i forbindelse med driften af Børns Vilkår
 • Indhente børneattest (dit cpr-nr.)
 • Udarbejde bestyrelseskontrakt
 • Udbetale honorar til forretningsudvalgsmedlemmer og udlæg, f.eks. kørselsgodtgørelse (dine kontooplysninger)
 • Opretholde arkiv for at kunne dokumentere historikken i bestyrelsens arbejde (det gælder for oplysninger om medlemmer og tidligere medlemmer af hovedbestyrelsen og forretningsudvalget, referater fra bestyrelses- og udvalgsmøder, generalforsamlinger, årsrapporter, bestyrelsens beretninger mv.)
 • Sikre synlighed og gennemsigtighed og kontakt ift. varetagelse af rollen som medlem af hovedbestyrelsen i Børns Vilkår (offentliggørelse af foto af dig f.eks. i forbindelse med præsentation af hovedbestyrelses- og forretningsudvalgsmedlemmer på vores hjemmeside). Offentliggørelsen vil som udgangspunkt ske på baggrund af dit samtykke.

På hvilket lovgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

Vores grundlag for behandlingen afhænger af hvilke oplysninger vi behandler om dig og til hvilke formål.

 • Offentliggørelse af foto af dig vil som udgangspunkt ske på baggrund af dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a). Behandling af dine oplysninger på baggrund af dit samtykke, vil ske til de formål, der beskrives i et konkret samtykke.
 • Øvrige almindelige oplysninger behandles enten på baggrund af en aftale med dig om din deltagelse i hovedbestyrelsen eller forretningsudvalget i Børns Vilkår (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b) eller vores eller tredjemands legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f), eller fordi behandlingen er nødvendig for opfyldelse af en juridisk forpligtelse (f.eks. indberetning til SKAT), som vi er pålagt (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c).

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Vi modtager personoplysningerne fra følgende kilder:

 • direkte fra dig

Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi deler kun dine oplysninger med parter internt, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger.

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • offentlige myndigheder i forbindelse med lovpligtige indberetninger i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med administrationen af dit bestyrelses- eller udvalgsarbejde hos Børns Vilkår, f.eks. videregives informationer om kørselsgodtgørelser, honorar mv. til SKAT med henblik på beregning af skattepligtig indkomst
 • bankforbindelser
 • leverandører, herunder it-leverandører til hosting af Børn Vilkårs it-systemer, backup og support

Hvornår sletter vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de ovenfor beskrevne formål, som de er indsamlet til.

 • Dine personoplysninger opbevares i hele det tidsrum, du er medlem af hovedbestyrelsen eller forretningsudvalget hos Børns Vilkår
 • Ved udtræden fra hovedbestyrelsen eller forretningsudvalget slettes foto på hjemmesiden
 • Øvrige oplysninger, der er indsamlet under din bestyrelses- eller udvalgsperiode, herunder oplysninger relateret til bestyrelseskontrakt og -honorar, slettes fem år efter din udtræden af bestyrelsen. Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan vi opbevare oplysningerne i et længere tidsrum. Det kan for eksempel være tilfældet i forbindelse med tvister.
 • Dato for indtræden og udtræden, samt referater fra bestyrelses- og udvalgsmøder, generalforsamlinger, årsrapporter, bestyrelsens beretninger mv. vil ikke blive slettet

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig som ansat hos en myndighed eller journalist eller politisk kontaktperson:

Almindelige oplysninger:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (e-mailadresse, tlf./mobil nr., adresse)
 • Titel

Til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger?

 • Som ansat hos en myndighed behandler vi dine personoplysninger for at kunne kontakte dig i opfyldelse af forpligtelser, der er stillet af den pågældende myndighed, samt for at kunne gennemføre det samarbejde vi har med myndigheder
 • Pressehåndteringog politisk formidling af Børns Vilkårs budskaber

På hvilket lovgrundlag behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler personoplysningerne baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for, at vi kan opfylde vores kontrakt med en myndighed eller som opfyldelse af et lovkrav (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og c)
 • For samarbejde med journalister og omkring politisk interessevaretagelse, der ikke er reguleret af en kontrakt, er det en del af Børns Vilkårs legitime interesse at kunne behandle oplysningerne til de formål, der er beskrevet ovenfor (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f)

Hvor får vi dine personoplysninger fra?
Vi modtager personoplysningerne fra følgende kilder:

 • direkte fra dig
 • offentligt tilgængelige kilder, herunder sociale medier

Hvem deler vi dine personoplysninger med?
Vi deler kun dine oplysninger med parter internt, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger.

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører, herunder it-leverandører til hosting af Børn Vilkårs it-systemer, backup og support, public affairs platform til håndtering af politisk arbejde og online platform til udsendelse af pressemeddelelser

Hvornår sletter vi dine personoplysninger?
Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, som de er indsamlet til. Det betyder, at vi sletter oplysningerne, når de ikke længere er relevante, eller vi har opfyldt de kontrakt- og lovmæssige forpligtelser.

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?
Børns Vilkår benytter frivillige som både rådgivere på BørneTelefonen, Brevkassen og Børnemobilen. Når du er frivillig i Børns Vilkår, kan vi indsamle følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige oplysninger:

For dig som ansøger om at blive tilknyttet Børns Vilkår som frivillig:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (adresse, e-mailadresse, tlf. nr.)
 • Brugernavn og kunde-id i online bookingsystem
 • Bookingdato ved tilmelding til infomøde eller grundkursus
 • Køn
 • Foto (på CV)
 • Fødselsdato
 • Ansøgning
 • CV, karakterudskrift, eksamensbevis uddannelsesforløb
 • Oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse

For dig som er frivillig hos Børns Vilkår:

 • Navn og kontaktoplysninger (adresse, tlf.nr., mailadresse)
 • Aftalekontrakt
 • Brugernavn, personlig kode til adgangskort og aktivitetslog over brugeres adgang i huset
 • Stilling
 • Fødselsdato
 • Cpr-nr. til brug for indhentelse af børneattest
 • Uddannelse
 • Fødselsdato
 • IP-adresse
 • Adgangskoder til TDC Erhverv selvbetjeningssystemer
 • Start- og slutdato som frivillig
 • Ferie, orlovs- og sygdomsperioder
 • Foto
 • Vagter, tidsregistrering
 • Kursus- og evalueringsforløb
 • Frivilligtype og -sted
 • Typer af medierettigheder
 • Logning af IT-, internet- og e-mailbrug
 • BV-mobil nr.
 • BV-mailadresse
 • Oplysninger vedr. faglige, sociale elle trivselsrelaterede ubalancer ift. rollen som frivillig

Oplysninger om strafbare forhold:

 • Børneattest og dato for udløb af børneattest

Til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger?
Vi behandler dine personoplysninger som frivillig til:

 • Tilmelding til infomøde og grundkursus for ansøgere
 • Rekruttering af frivillige, herunder til indhentelse af børneattest
 • Administration af vagtplanlægning og frivillige rådgivers arbejde for Børns Vilkår

På hvilket lovgrundlag behandler vi dine personoplysninger?
Vores grundlag for behandlingen afhænger af hvilke oplysninger vi behandler om dig og til hvilke formål.

 • Foto af dig vil som udgangspunkt blive behandlet på baggrund af dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a). Behandling af dine oplysninger på baggrund af dit samtykke, vil ske til de formål, der beskrives i et konkret samtykke
 • Dit cpr-nr. behandles på baggrund af vores retlige forpligtelse i henhold til lovgivningen (databeskyttelseslovens § 11, stk. 2)
 • Retsgrundlaget for vores indhentelse af børneattest er databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c., jf. lovbekendtgørelse nr. 362 af 2. april 2014 om indhentelse af børneattest i forbindelse med frivillige, som arbejder med børn under 15 år
 • Øvrige almindelige oplysninger behandles enten på baggrund af vores aftalekontrakt med dig om din tilknytning som frivillig i Børns Vilkår (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b) eller vores eller tredjemands legitime interesser (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f)

Hvor får vi dine personoplysninger fra?
Vi modtager personoplysningerne fra følgende kilder:

 • direkte fra dig og fra de it-systemer, vi benytter i rekrutteringsprocessen

Hvem deler vi dine personoplysninger med?
Vi deler kun dine oplysninger med parter internt, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger.

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører, herunder it-leverandører til hosting af Børn Vilkårs it-systemer, backup og support, herunder rekrutteringsdatabase, online bookingsystem til infomøde/grundkursus og til digital underskrift, e-læringsportal og frivilligportal

Hvornår sletter vi dine personoplysninger?

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de ovenfor beskrevne formål, som de er indsamlet til. Det betyder, at oplysningerne slettes efter forskellige tidsrum afhængigt af formålene:

 • Alle personoplysninger indsamlet i forbindelse med rekrutteringsprocessen slettes senest 6 måneder efter afslutningen på rekrutteringsprocessen
 • Alle oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilknytning som frivillig rådgiver slettes senest 2 måned efter, du er stoppet som frivillig rådgiver
 • Vi kan dog opbevare dine oplysningerne længere, hvis dette er nødvendigt for at leve op til en juridisk forpligtelse eller for at fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre dette gældende

Hvilke oplysninger behandler vi om dig?
Når du søger en stilling hos Børns Vilkår som fastansat eller timelønnet (phonere og bisiddere) behandler vi følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

 • Navn
 • Kontaktoplysninger (adresse, e-mailadresse, tlf. nr.)
 • Køn
 • Foto (på CV)
 • Fødselsdato
 • Uddannelsesniveau og titel på uddannelse
 • Nuværende arbejdsgiver
 • Ansøgning via LinkedIn profil
 • Jobansøgning og cv
 • Uddannelsesmæssig baggrund
 • Noter fra jobsamtaler
 • Oplysninger indtastet i forbindelse med personlighedstest
 • Kontaktoplysninger på og udtalelser fra referencepersoner
 • Oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse
 • Bankkontooplysninger ifm. digital underskrift af ansættelseskontrakt

I nogle tilfælde beder vi dig om at gennemføre et testforløb som led i rekrutteringsprocessen. Når det er relevant, vil du blive informeret om det i jobannoncen eller undervejs i rekrutteringsprocessen.

Vi har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater til et job hos os. Derfor kan vi indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere eller andre relevante tredjeparter. Vi indhenter kun referencer med samtykke fra dig.

Følsomme personoplysninger og cpr-nr.:

Der behandles som udgangspunkt ikke følsomme personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen.

Du bør kun indsende nødvendige og relevante personoplysninger, når du søger et job i Børns Vilkår. Derfor bedes du venligst undlade at sende os dit cpr-nr. og følsomme personoplysninger. Vi henstiller desuden til, at du anonymiserer/overstreger eventuelt cpr-nr. på karakterudskrifter mv., da vi ikke har brug for at behandle dit cpr-nr. i rekrutteringsprocessen.

Oplysninger om strafbare forhold:

Hvis du tilbydes ansættelse, vil vi bede om dit samtykke til at indhente en børneattest, men vi behandler ikke sådanne personoplysninger i forbindelse med selve rekrutteringsprocessen.

Til hvilke formål indsamler vi dine personoplysninger?
Vi behandler dine personoplysninger som jobansøger til at:

 1. Vurdere dine faglige kompetencer og personlige kvalifikationer og erfaringer for, at du kan komme i betragtning til en stilling i Børns Vilkår
 2. Kommunikere med dig som ansøger
 3. Dokumentere forløbet af korrekt rekrutteringsproces i tilfælde af indsigelser fra jobansøgere, der har fået afslag
 4. Gennemføre personlighedstest af særskilte medarbejdergrupper
 5. Indhente referencer i forbindelse med rekrutteringsprocessen

 

På hvilket lovgrundlag behandler vi dine personoplysninger?
Vores grundlag for behandlingen afhænger af hvilke oplysninger vi behandler om dig og til hvilke formål.

 • Formål 1-2: Retsgrundlaget for vores behandling af dine almindelige personoplysninger er din anmodning om vores behandling af din ansøgning samt cv forud for indgåelse af en ansættelseskontrakt (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b)
 • Formål 3-4: Såfremt den pågældende stilling kræver, at du gennemfører et testforløb som led i rekrutteringsprocessen, indsamler og behandler vi dine personoplysninger i den forbindelse på baggrund af vores legitime interesse i at finde de bedst egnede kandidater til stillinger hos os (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f).
 • Formål 5: Som en del af vores evaluering af dig og din ansøgning kan det være, at vi indhenter referencer fra dine tidligere arbejdsgivere eller andre relevante tredjeparter. Det vil ske på baggrund af dit samtykke (databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a)

Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde samtykker, som du har afgivet som led i ansøgningen eller i løbet af rekrutteringsprocessen. Det gør du ved selv at logge på din profil i rekrutteringsdatabasen og slette de relevante oplysninger.

Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil tilbagekaldelsen dog ikke påvirke lovligheden af den behandling, som er gået forud for tilbagekaldelsen af samtykket.

En tilbagekaldelse af dit samtykke og sletning af dine oplysninger medfører, at du ikke vil kunne komme i betragtning til den stilling, du søger, eller fremtidige stillinger, før du registrerer dig på ny, da Børns Vilkår mister alle oplysninger om dig.

Hvor får vi dine personoplysninger fra?
Som udgangspunkt modtager vi dine personoplysninger direkte fra dig. Vi kan også modtage oplysninger om dig fra tidligere arbejdsgivere eller andre relevante tredjeparter i forbindelse med indhentelse af referencer.

Hvem deler vi dine personoplysninger med?
Vi deler kun dine oplysninger med parter internt, hvis der er et legitimt behov herfor. Vi har interne procedurer, så kun medarbejdere med et arbejdsbetinget behov har adgang til dine oplysninger. Det betyder, at kun personer, der er med i ansættelsesudvalget, får adgang til dine personoplysninger.

Vi overlader dine personoplysninger til:

 • Leverandører, herunder it-leverandører til hosting af Børn Vilkårs it-systemer, backup og support, herunder vores rekrutteringsdatabase til administration af rekrutteringsprocessen, online platform til digital underskrift og personlighedstest

Profilering
Vi anvender profilering, hvis du gennemfører et testforløb som led i rekrutteringsprocessen. Testforløbet kan omfatte f.eks. en færdighedstest/cases eller en personlighedstest, som kan bidrage til at identificere din fortrukne adfærd i forhold til arbejde og samarbejde eller en afdækning af dine logiske og analytiske evner. Testresultatet tegner en profil af dig i forhold til kravene i jobbet og indgår som sådan i den samlede individuelle vurdering af dine kompetencer og kvalifikationer og personlige egenskaber.

Hvornår sletter vi dine personoplysninger?
Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de ovenfor beskrevne formål, som de er indsamlet til.

Det betyder, at dine personoplysninger såsom ansøgning og andet ansøgningsmateriale, som du har givet os i forbindelse med rekrutteringsprocessen, slettes senest 6 måneder efter afslutningen på rekrutteringsprocessen.

Hvis du bliver ansat, vil din ansøgning og eventuelle andre personoplysninger, som du har givet os, blive opbevaret som en del af din personalemappe hos os. Samtidig med tilbud om ansættelse vil du modtage information om håndtering af dine personoplysninger, der behandles i overensstemmelse med Børns Vilkårs privatlivspolitik for medarbejdere.

Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Alle rettighederne er beskrevet nedenfor.

Ret til oplysning

 • Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har indsamlet og opbevarer og behandler om dig. Dette er for de forskellige kategorier af personer beskrevet i denne privatlivspolitik.

Indsigtsret

 • Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig samt at få at vide, til hvilke formål de er indsamlet.

Ret til berigtigelse

 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

 • Du har i en række tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis du mener, at dine personoplysninger ikke er korrekte. Begrænsningen består så i, at vi kun må opbevare dine personoplysninger.

Ret til indsigelse

 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger – f.eks. i forhold til profilering.

 Ret til dataportabilitet

 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage de personoplysninger, du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Ret til at trække samtykke tilbage
Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår nedenfor.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger, før du trak dit samtykke tilbage.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte os via e-mail på gdpr@bornsvilkar.dk eller kontakte vores databeskyttelseskoordinator på tlf. 30 47 01 92.

Vi vil besvare din henvendelse så hurtigt som muligt og senest inden for 30 dage fra din henvendelse.

Hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder, og dine indsendte informationer ikke stemmer overens med dem vi har på dig, er vi forpligtet til at bede dig om at identificere dig selv yderligere, f.eks. ved at bede om at se et id-kort med billede.

Ønsker du ikke fremadrettet at blive kontaktet af Børns Vilkår i markedsføringsøjemed, kan du blive tilføjet vores ingen-kontaktliste (stopliste). Det er den eneste måde vi kan sikre, at vi ikke kontakter dig igen.

Klage til tilsynsmyndighed
Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os på ovenstående telefonnummer og e-mail. Du kan også indgive en klage til Datatilsynet, som er den myndighed i Danmark, der fører tilsyn med databeskyttelse.

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

Tlf.: 33 19 32 00

E-mail: dt@datatilsynet.dk

Du kan læse mere om klageadgang og finde kontaktoplysninger på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk

Begrænsninger i rettighederne
Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

I visse tilfælde er vi også retligt forpligtet til at behandle personoplysninger om dig. Det kan f.eks. være til brug for dokumentation af transaktionsspor og lignende i medfør af reglerne i bogføringsloven. Vi skal blandt andet gemme regnskabsmateriale i fem år fra afslutningen af det regnskabsår, som regnskabsmaterialet vedrører. Det kan ligeledes være i forbindelse med indberetninger til SKAT, så du kan få fradrag for dit bidrag til Børns Vilkår. Derfor kan der være tilfælde, hvor vi ikke vil kunne imødekomme dit ønske om f.eks. at blive slettet.


Behandlingssikkerhed
Vi passer godt på de personoplysninger, vi indsamler om dig. Oplysningerne er begrænsede til betroede medarbejdere og frivillige, som har et arbejdsbetinget behov for at få adgang til oplysningerne.

Vi behandler kun personoplysninger om dig som er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af de formål, vi har med behandlingen.

I Børns Vilkår har vi implementeret tekniske- og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte alle de oplysninger, vi behandler.

Vores tekniske sikkerhedsforanstaltninger omfatter sikkerheden i den IT-understøttelse, vi anvender i vores organisation, og som er med til at beskytte dine personoplysninger mod tab og uberettiget adgang.

Vores organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger omfatter de interne retningslinjer og procedurer, vi har implementeret for at sikre beskyttelsen af dine personoplysninger, og som vores medarbejdere og frivillige skal efterleve. Vi uddanner vores medarbejdere og frivillige i passende omfang, og vi opdaterer løbende vores interne retningslinjer og procedurer for at opretholde en passende sikkerhed.

Vores behandlingssikkerhed sikres desuden ved at indgå databehandleraftaler med samarbejdspartnere og leverandører, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau. Vi sørger løbende for tilsyn med databehandlernes efterlevelse af sikkerheden, og vi er, over for dig, ansvarlige for opbevaringen af dine personoplysninger hos databehandleren.

Oplysningerne lagres på servere inden for EU, og dine personoplysninger vil derfor altid være omfattet af beskyttelsen i EU’s databeskyttelsesforordning.

 

Opdatering af denne privatlivspolitik
Børns Vilkår er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger. Vi gennemgår derfor jævnligt denne privatlivspolitik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Ved ændringer vil datoen nederst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside www.bornsvilkar.dk.

Privatlivspolitikken er senest opdateret 20. august 2020