Privatlivspolitik

Det er vigtigt for Børns Vilkår, at alle kan have tillid til vores virke og vores evne til at beskytte personoplysninger.

Derfor har Børns Vilkår en persondatapolitik, der beskriver vores tilgang til personoplysninger, og hvordan vi overholder gældende lovgivning og regler. Nedenfor kan du derfor se, hvordan vi behandler dine personoplysninger afhængig af din kontakt med os.

 

Dataansvarlig:

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Børns Vilkår

CVR-nr.: 10634792

Trekronergade 26

2500 Valby

bv@bornsvilkar.dk

+ 45 35 55 55 59

Kort resumé af vores persondatapolitik - også til børn

Når det er nødvendigt, behandler Børns Vilkår personoplysninger om børn, voksne og fagpersoner. Børns Vilkårs gør alt for at beskytte oplysningerne, så man f.eks. kan være anonym bruger. Vi sletter alle oplysninger, når vi ikke skal bruge dem længere.

Hvis du ikke vil have, at vi behandler personoplysninger om dig, så ring eller skriv til os (se kontaktoplysninger nederst).

Børns Vilkår indsamler også oplysninger via cookies. Cookies er små stykker data om din brug af vores hjemmeside. Cookies indsamles for at gøre oplevelsen bedre på vores hjemmeside.

Behandling af personoplysninger

I det følgende kan du se, hvordan Børns Vilkår behandler dine personoplysninger i forhold til hvilken kontakt, du har med os, herunder mere konkret bl.a. hvad vores formål med behandlingen af dine personoplysninger er, hvilke typer af personoplysninger, som vi behandler, hvor vi har dine personoplysninger fra, hvad vores grundlag for behandlingen er, hvem vi deler dine personoplysninger med samt hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger.

Børns Vilkår driver som udgangspunkt anonym rådgivning, men i nogle tilfælde vil det ikke være muligt at være anonym, og Børns Vilkår behandler således her personoplysninger i forbindelse med støtte, rådgivning og bisidning af børn og unge.

Formål

Personoplysninger anvendes til at yde støtte, rådgivning og bisidning af børn og unge.

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

Almindelige oplysninger:

Information om besøgte sider, og hvor i landet IP-adressen kommer fra, når man besøger vores hjemmeside.

Navn, alder, adresse og mobilnummer, oplysninger om familiemæssige og sociale forhold samt andre rent private forhold, som den der kontakter os, oplyser om.

Følsomme oplysninger:

Vi kan behandle følsomme oplysninger afhængig af den konkrete situation, herunder f.eks. helbredsoplysninger, oplysninger om race eller etnisk oprindelse, oplysninger om seksuelle forhold samt oplysninger om religiøs eller filosofisk overbevisning. I alle tilfælde vil det være, hvis den der kontakter os, giver os sådanne oplysninger.

Oplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme:

Oplysninger om strafbare forhold, samt oplysninger om overgreb og andre retsstridige forhold, som barnet/den unge er eller har været udsat for, herunder oplysninger om identiteten på den person, der angives som ansvarlig for handlingen eller handlingerne.

 

Kilder

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra barnet/den unge eller den der kontakter os
 • Fra andre der på vegne af barnet/den unge retter henvendelse til Børns Vilkår
 • Andre der i barnets interesse retter henvendelse til Børns Vilkår
 • Fra brugere af vores rådgivning, som oplyser om forhold, du er part i

 

Behandlingsgrundlag

Vi behandler personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.c (nødvendig for at overholde vores retlige forpligtelser, bl.a. servicelovens § 154)
 • Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af Børns Vilkårs interesse i at varetage de udsatte børn og unges interesser i form af støtte, rådgivning og bisidning)
 • Artikel 9.2.a (samtykke)
 • Artikel 9.2.f (nødvendig for at retskrav kan fastlægges, gørende gældende eller forsvares)
 • Databeskyttelsesloven § 7, stk. 4, jf. tilladelse fra Datatilsynet.
 • Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 for så vidt angår oplysninger om lovovertrædelser og straffedomme

 

Deling

Vi kan dele personoplysninger med:

 • Leverandører, herunder IT-leverandører og support, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed
 • Offentlige myndigheder i tilfælde af en underretning til den kommune, som barnet/den unge tilhører

 

Opbevaring

Vi vil slette dine personoplysninger efter anmodning fra dig; dog senest 10 år efter første registrering, eller barnet/den unge fylder 24 år.

Vi kan dog opbevare oplysningerne længere, hvis dette er nødvendigt for at leve op til en juridisk forpligtelse eller for at fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre dette gældende.

Børns Vilkår driver som udgangspunkt anonym rådgivning til voksne, som kontakter os telefonisk, men hvis man beder om at blive ringet op via vores formular, eller hvis man kontakter os per email, er dette ikke længere anonymt.

Hvis din henvendelse medfører, at vi i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at underrette myndigheder, vil behandlingen af både almindelige og følsomme oplysninger samt oplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme i denne forbindelse ske i overensstemmelse med ovenstående formål: støtte, rådgivning og bisidning af børn og unge.

Formål

Personoplysninger anvendes i forbindelse med rådgivning af voksne, der har spørgsmål, som omhandler børn.

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige oplysninger:

Information om besøgte sider, og hvor i landet IP-adressen kommer fra.

Hvis du beder om at blive kontaktet af os via vores formular, eller hvis du kontakter os per email, behandler vi endvidere oplysninger om dit telefonnummer* samt email.

 

Kilder

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig, bl.a. ved din brug af vores webside

 

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.a (samtykke)
 • Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af Børns Vilkårs interesse i at yde rådgivning til alle forældre,  pårørende m.m., der har spørgsmål, som omhandler børn)

 

Deling

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører, herunder IT-leverandører og support, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed

 

Opbevaring

Vi vil slette dine personoplysninger efter endt rådgivning.

Vi kan dog opbevare oplysningerne længere, hvis dette er nødvendigt for at leve op til en juridisk forpligtelse eller for at fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre dette gældende.

Formål

Personoplysninger anvendes til at administrere medlemmer i Børns Vilkår, og til at kommunikere vores budskab og markedsføringsmateriale om organisationens arbejde ud til vores medlemmer.

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig som medlem:

Almindelige oplysninger:

Navn*, adresse*, email, telefonnummer,

CPR nummer og bankoplysninger.

 

Kilder

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig ved indmelding

 

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.a (samtykke)
 • Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)
 • Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af Børns Vilkårs interesse i administration af medlemskab samt markedsføring overfor vores medlemmer)
 • Artikel 9.2.a, jf databeskyttelsesloven § 11, stk. 2 for så vidt angår behandling af CPR-numre

 

Deling

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Offentlige myndigheder, herunder SKAT i forbindelse med indberetning af bidrag

Leverandører, herunder IT-leverandører og support, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed

 

Opbevaring

Vi vil slette dine personoplysninger, når du udmelder dig.

Vi kan dog opbevare oplysningerne længere, hvis dette er nødvendigt for at leve op til en juridisk forpligtelse (f.eks. bogføringsloven) eller for at fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre dette gældende.

Formål

Personoplysninger anvendes til at administrere økonomisk støtte til organisationen fra privatpersoner.

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige oplysninger:

Navn*, adresse*, email, telefonnummer,

CPR nummer og bankoplysninger.

 

Kilder

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig ved indbetaling

 

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)
 • Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af Børns Vilkårs interesse i økonomisk støtte)
 • Artikel 9.2.a, jf databeskyttelsesloven § 11, stk. 2 for så vidt angår behandling af CPR-numre

 

Deling

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Offentlige myndigheder, herunder SKAT i forbindelse med indberetning af bidrag
 • Leverandører, herunder IT-leverandører og support, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed

 

Opbevaring

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at overholde vores juridiske forpligtelser efter bogføringsloven.

Formål

Personoplysninger anvendes til administration af frivillige hos Børns Vilkår samt til rekruttering af frivillige medarbejdere.

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige oplysninger:

Navn*, adresse*, telefonnummer*, oplysninger om din tilknytning til og aktivitet for Børns Vilkår* og evt. notater fra samtaler med de ansatte.

Oplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme:

Børneattest*.

 

Kilder

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig

 

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger

baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.a (samtykke)
 • Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)
 • Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af Børns Vilkårs interesse i administration af ansatte og frivillige)
 • Databeskyttelsesloven § 8, stk. 3 (strafbare forhold)

 

Deling

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører, herunder IT-leverandører og support, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed

 

Opbevaring

Vi sletter dine personoplysninger, når du ikke længere har en tilknytning til Børns Vilkår.

Vi kan dog opbevare dine oplysningerne længere, hvis dette er nødvendigt for at leve op til en juridisk forpligtelse eller for at fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre dette gældende.

Formål

Personoplysninger anvendes i forbindelse med, at Børns Vilkår tilbyder ydelser og produkter til personer, der har en interesse for organisationens aktiviteter.

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige oplysninger:

Navn* og oplysninger om ansættelsessted*, email, adresse, telefonnummer.

 

Kilder

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig

 

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)
 • Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af Børns Vilkårs interesse i markedsføring)

 

Deling

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører, herunder IT-leverandører og support, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed

 

Opbevaring

Personoplysningerne slettes 5 år efter vores seneste kontakt med dig.

Vi kan dog opbevare dine personoplysninger længere, hvis dette er nødvendigt for at leve op til en juridisk forpligtelse eller for at fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre dette gældende.

Formål

Personoplysninger anvendes til markedsføringsmæssige formål, herunder bl.a. udsendelse af nyhedsbreve, afholdelse af konkurrencer, markedsføring via sociale medier m.m.

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige oplysninger:

Navn* og oplysninger om ansættelsessted, email, adresse, telefonnummer.

 

Kilder

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig

 

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.a (samtykke)
 • Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)
 • Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af Børns Vilkårs interesse i markedsføring)

 

Deling

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører, herunder IT-leverandører og support, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed.
 • Facebook Custom Audience, hvor oplysningerne bruges til, at Børns Vilkår kan målrette opdateringer om relevante aktiviteter. Facebook kan ikke bruge data til andre formål.

 

Opbevaring

Dine personoplysninger slettes 5 år efter vores seneste kontakt med dig.

Personoplysninger, der behandles baseret på et samtykke, slettes, når dette samtykke trækkes tilbage, og når du ikke længere ønsker at modtage yderligere fra os.

Vi kan dog opbevare dine personoplysninger længere, hvis dette er nødvendigt for at leve op til en juridisk forpligtelse eller for at fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre dette gældende.

Formål

Personoplysninger anvendes i forbindelse med vores samarbejde med større og mindre virksomheder eller fagpersoner.

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige oplysninger:

Navn*, email, adresse, telefonnummer og/eller evt. ansættelsessted.

 

Kilder

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Offentligt tilgængelige kilder, herunder f.eks. sociale medier

 

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i)
 • Artikel 6.1.f (nødvendig for forfølgelsen af Børns Vilkårs interesse i at varetage børn og unges interesser)

 

Deling

Vi kan dele dine personoplysninger med:

 • Leverandører, herunder IT-leverandører og support, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed

 

Opbevaring

Dine personoplysninger slettes 5 år efter vores seneste kontakt med dig.

Vi kan dog opbevare dine personoplysninger længere, hvis dette er nødvendigt for at leve op til en juridisk forpligtelse eller for at fastlægge eller forsvare et retskrav eller gøre dette gældende.

Formål

Personoplysninger anvendes til rekruttering af medarbejdere til Børns Vilkår.

 

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige oplysninger: Navn*, adresse, telefonnummer*, email*,

oplysninger om uddannelse*, oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse*, billede

Oplysninger vedrørende lovovertrædelser og straffedomme:

Børneattest*

 

Kilder

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

 • Direkte fra dig
 • Fra referencer, hvis du giver tilladelse hertil

 

Behandlingsgrundlag

Vi behandler dine personoplysninger som beskrevet baseret på følgende behandlingsgrundlag:

 • Artikel 6.1.a (samtykke)
 • Artikel 6.1.b (nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i, eller af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt)
 • Artikel 6.1.f (Nødvendig for forfølgelsen af vores legitime interesse i at sikre udvælgelse og ansættelse af rette kandidater til stillinger i virksomheden
 • Databeskyttelsesloven § 8, stk. 3 (strafbare forhold)

 

Deling

Vi kan dele dine personoplysninger med:

Leverandører, herunder IT-leverandører og support, som vi samarbejder med for at assistere vores virksomhed

 

Opbevaring

Hvis du ikke bliver ansat, slettes dine personoplysninger senest 6 måneder efter du har modtaget endeligt afslag. Dog kan vi opbevare dine oplysninger længere, hvis du giver samtykke hertil.

Hvis du bliver ansat, overføres oplysningerne til vores personaleadministration og behandles i overensstemmelse med vores privatlivspolitik for ansatte.

 

Pligtmæssig information

Oplysningerne markeret med “*” er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, kan det betyde, at vi ikke kan tilbyde dig den hjælp eller de ydelser, der er beskrevet under det relevante formål.

 

Cookies

For at sikre at brugeren får den mest relevante information og den bedste service, når denne besøger børnsvilkår.dk og børnetelefonen.dk, kan oplysninger og data indsamles ved hjælp af cookies. Dette hjælper Børns Vilkår og dennes samarbejdspartnere, til at give brugeren en god oplevelse, blandt andet så brugeren nemt finder hvad denne søger. Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg. Du kan slette cookies via denne vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Cookies anvendes også til at føre statistik over hvad brugerne besøger på vores side, samt over hvor mange, og hvor ofte de besøger siden. Derudover anvender vi cookies til at give anonyme oplysninger til annoncører med henblik på at målrette reklamer specifikt til brugerne, fx på Facebook.

 

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at kontakte os via email på: bv@bornsvilkar.dk eller på telefonnummer: + 45 35 55 55 59.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.