Børns Vilkårs whistleblowerordning

Børns Vilkår ønsker en høj standard i vores arbejde og har derfor etableret en whistleblowerordning i samarbejde med Plesner.

Med whistleblowerordningen ønsker vi at sikre, at samarbejdspartnere, frivillige, ansatte og andre, der deltager i eller bidrager til Børns Vilkårs aktiviteter, hurtigt, fortroligt og ud over de almindelige kommunikationsveje, via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberette lovovertrædelser og alvorlige forseelser begået af ansatte i Børns Vilkår, medlemmer af bestyrelse eller direktion, revisorer, advokater, leverandører m.fl., der har en tilknytning til Børns Vilkår, med henblik på, at en uafhængig og selvstændig enhed vurderer, hvilke tiltag der er behov for.

Før du benytter ordningen, er det vigtigt, at du læser Retningslinjer vedrørende Børns Vilkårs whistleblowerordning, hvor du blandt andet kan se:

  • hvad der må rapporteres via ordningen,
  • hvordan fortroligheden sikres,
  • hvilke oplysninger der skal gives i anmeldelsen, og
  • hvordan vi håndterer datasikkerhed og dataopbevaring i forbindelse med ordningen
Indberet her

Bemærk at du IKKE her kan give en underretning om bekymring for et barns eller en ungs trivsel og udvikling. Det sker hos Ankestyrelsen.

Læs mere +