Tirsdag den 9. november kl. 9.30-12.00 præsenterer Forum mod Psykisk Mistrivsel sine anbefalinger til, hvordan den psykiske mistrivsel hos børn og unge kan forebygges og mindskes.

Jeg tilmelder mig online deltagelse via livestreaming

  • Børns Vilkår passer godt på dine personoplysninger, og vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov. Du kan læse mere om vores databehandling og dine rettigheder i vores privatlivspolitik
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Velkommen 

9.00-9.30: Ankomst og morgenmad   

9.30-9.35: Velkomst v. vært Marlene Ambo-Rasmussen, familie-, handicap-, social- og trivselsordfører (V)

9.35-9.45: Forum mod Psykisk Mistrivsel og moderator Anja Bo byder velkommen 

Psykisk mistrivsel hos børn og unge 

9.45-9.50: Stemmer fra BørneTelefonen  

9.50-10.00: Psykisk mistrivsel fra børn og unges perspektiv v. Mille Borgen Mikkelsen, forperson Danske Skoleelever   

10.00-10.15: Psykisk mistrivsel hos børn og unge – omfang og konsekvenser, v. Signe Hald Andersen, forskningsleder og souschef for forskning, Rockwool Fonden   

10.15-10.30: Pause og let forplejning  

Anbefalingerne fra Forum mod Psykisk Mistrivsel 

10.30-10.35: Stemmer fra BørneTelefonen  

10.35-10.45: Hvorfor lancerer Forum mod Psykisk Mistrivsel fælles anbefalinger? v. Rasmus Kjeldahl, direktør for Børns Vilkår   

10.45-11.45: Samtale og debat om anbefalingerne 

v. Elisa Rimpler, formand BUPL, Rasmus Kjeldahl, Børns Vilkår, Stine Pilegaard Jespersen, underdirektør Dansk Erhverv, Dea Seidenfaden, næstformand Dansk Psykolog Forening, Chris Preuss, formand Dansk Ungdoms Fællesråd, Sara Vergo, formand Djøf Offentlig og Claus Hjortdal, formand Skolelederforeningen.

Og debat i panel med Lotte Rod, børne-, innovations- og undervisningsordfører (RV), Stén Knuth, idrætsordfører (V) og Trine Torp, psykiatri- og socialordfører (SF).

Tak for i dag 

11.45-12.00: Afrunding og tak for i dag v. Rasmus Kjeldahl, direktør for Børns Vilkår, og moderator Anja Bo 

Der er frokost og networking frem til kl. 12.30.  

Der kan komme ændringer til programmet. 

Forum mod Psykisk Mistrivsel

Forum mod Psykisk Mistrivsel består af Dansk Psykolog Forening, Djøf, Dansk Erhverv, Dansk Ungdoms Fællesråd, BUPL, Skolelederforeningen og Børns Vilkår. De syv organisationer er gået sammen for i fællesskab at sætte fokus på psykisk mistrivsel hos børn og unge og tænke i løsninger på tværs af aktører og arenaer i dialog med relevante interessenter.

Læs mere

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke