Logo for Børns Vilkårs stopvold-kampagne.

Du er forpligtet

til at hjælpe når et barn

bliver udsat for vold

Brunhåret baby kigger ind i kameraet.

Køb plakaten, og afgiv dit løfte

Logo for Børns Vilkårs samarbejde med Gudrun Hasle for at stoppe vold mod børn.

Ved at købe plakaten og afgive løftet hjælper du os i kampen for at stoppe vold mod børn, og vi håber, du vil opfordre andre til at påtage sig samme ansvar.  

Vær med til at stoppe vold mod børn

Hver 5. elev i 8. klasse har været udsat for vold derhjemme. Vold mod børn skal stoppes, og du er forpligtet til at hjælpe. Kun sammen kan vi stoppe vold mod børn.

Vær med

Sådan stopper du vold mod børn

På BørneTelefonen har vi samtaler med børn, der tror, de er usynlige, fordi ingen griber ind for at hjælpe dem. Måske tror du, at du skal være sikker på, at et barn udsættes for vold, før du underretter. Måske tror du også, at en underretning er dårlig for barnet. Men en underretning er første skridt til at hjælpe barnet. I alvorlige tilfælde lever nogle børn i fare for deres liv, og der skal gribes akut ind. Børns Vilkår mener, at vi er nødt til at reagere med det samme, når der er mistanke om vold mod et barn.

Stop vold

Børns Vilkår stopper vold mod børn

At være opmærksom på børns mistrivsel og mulige overgreb er en vigtig opgave for alle. Hvis børn er udsat for vold, er de ikke alene med ansvaret for at fortælle om det, de bliver udsat for. De har brug for voksne, der tager initiativ og engagerer sig.   

Find hjælp

Er du Udsat for vold?

Hvis der er vold i din familie, så har du ret til at få hjælp. Uanset om det er dig eller andre i familien, der bliver udsat for vold. Det er vigtigt, at du fortæller det til en voksen, så du ikke står alene med det.    

Få hjælp

Er du voldelig?

Udøver du vold mod dit barn, eller er du i tvivl om, hvorvidt du udøver vold mod dit barn, så ring til os på ForældreTelefonen. Her kan vi rådgive dig og snakke dine handlemuligheder igennem.  

fakta om vold

Hvad er vold?

Vold mod børn er ulovligt. Alle børn har ret til at være beskyttede mod vold, men alligevel bliver alt for mange børn i Danmark udsat for vold af deres forældre eller nære omsorgspersoner. 

Billederne herover er genereret vha. kunstig intelligens

Min mor slår mig og skubber mig ind i væggen når jeg ikke har lavet mine lektier

13-årig pige til BørneTelefonen

fakta om vold

Vold mod børn er: 

Fysisk vold

Fysisk vold mod et barn er en handling eller hændelse, hvor forælderen, den primære omsorgsgiver eller den fagperson eller frivillige, i hvis varetægt barnet er overladt, smerter eller skader barnet og krænker dets integritet fysisk og psykisk. Volden kan komme til udtryk ved handlinger som for eksempel at slå, sparke, ruske, bide, kvæle, skolde, brænde eller forgifte barnet. Volden kan være en intenderet handling eller ske i affekt. Der kan være tale om en enkeltstående handling eller gentagne episoder. Fysisk vold er ødelæggende for eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet og bringer dets udvikling og sundhed i fare. (Socialstyrelsens Videnscenter SISO, 2020) 

Psykisk vold

Den psykiske vold defineres som et gentaget mønster af handlinger eller hændelser. Barnet udsættes for, at en forælder eller primær omsorgsgiver kaldet barnet eksempelvis værdiløst, mislykket, utilstrækkeligt, uelsket eller uønsket. Psykisk vold kan komme til udtryk gennem verbale og ikke-verbale handlinger, der afviser og nedgør barnet; der udnytter og opfordrer til asocial adfærd; der truer og skræmmer det; eller ved konstant og urimeligt at isolere barnet, så det frarøves muligheden for at få sit behov for samspil med andre opfyldt. Den psykiske vold kan være begået af personer i barnets hjem eller af fagpersoner eller frivillige, i hvis varetægt barnet befinder sig. Psykisk vold er ødelæggende for eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet og bringer dets udvikling og sundhed i fare. (Socialstyrelsen) 

Et andet eksempel på psykisk vold er, at barnet overværer vold. Det betyder, at barnet ser, hører, mærker eller på anden måde oplever, at en forælder eller en anden primær omsorgsgiver udøver fysisk eller psykisk vold mod den anden forælder eller en søskende. At overvære vold kan også være, at barnet latent oplever optræk til fysisk eller psykisk vold eller eftervirkningerne af voldsepisoden. At overvære vold er ødelæggende for eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet og bringer dets udvikling og sundhed i fare. (Socialstyrelsen) 

Vold mod børn kan have vidtrækkende konsekvenser både på kort sigt og langt op i voksentilværelsen. Skadevirkninger som følge af vold er depression, alkoholisme, stofmisbrug, større risiko for selv at udøve vold, selvmordsforsøg og tidlig død.

(VIVE, 2021: 77) 

Udsat for vold?

Du kan ringe til BørneTelefonen på 116 111. Det er gratis, og du er 100% anonym. BørneTelefonen er DIN linje til rådgivning og trøst, og du kan ringe til os hele døgnet.  

Har du ikke lyst til at ringe, kan du også altid skrive anonymt til os.

Du kan også se de breve, som andre børn, der har været udsat for vold, har sendt ind til os. Her kan du både løse om deres tvivl og bekymringer, og du kan læse, hvad vores rådgivere har svaret.

Det kan også være, at du er i tvivl om, hvorvidt du er udsat for vold. Det kan være, at du synes, at det er din egen skyld, at det er pinligt, eller at du gerne vil beskytte din mor eller far. Uanset hvad, så ring til os på BørneTelefonen, så lytter vi til dig og hjælper dig.  

andre steder at få hjælp

Der findes flere steder i Danmark, hvor du kan henvende dig, hvis du er udsat for vold.  

Bryd Tavsheden

Bryd Tavsheden arbejder for at nedbryde tabuet omkring børnevold og kærestevold – fordi alle børn og unge har ret til et liv uden vold uanset køn, kulturbaggrund, udseende, seksualitet, etnicitet og religion.

erduokay.dk

Erduokay.dk har Mødrehjælpen lavet et univers, hvor voldsudsatte børn og unge kan spejle sig i andre børns historier og få en tryg kontakt og professionel rådgivning. Find dem her:

Headspace

Headspace er et gratis samtaletilbud. Ud over at kunne ringe og skrive anonymt, kan man også booke en fysisk tid i et af deres landsdækkende centre.

Er du voksen og udsat for vold?

Så kontakt den nationale hotline hos Lev Uden Vold på telefon 1888

er du voldelig?

ForældreTelefonen

Udøver du vold mod dit barn, eller er du i tvivl om, hvovidt du udøver vold mod dit barn, så ring til os på ForældreTelefonen. ForældreTelefonen tilbyder gratis og anonym rådgivning. Alle rådgivere på ForældreTelefonen har særlig viden og uddannelse inden for børn og unge. Her kan vi rådgive dig og snakke dine handlemuligheder igennem.  

andre steder at få hjælp

Der findes flere steder i Danmark, som du kan kontakte, hvis du er er i tvivl om, hvorvidt du er udøver af vold

Dialog mod vold

Du kan også kontakte Dialog mod Vold, hvor du bliver tilbudt et samtaleforløb hos en fast psykolog. Målet er at stoppe den voldelige adfærd, så din familie kan leve i tryghed. Du vil blive hjulpet med at arbejde med dine følelser, reaktioner og relationer og til at opbygge nye handlemønstre. Din partner og børn vil også blive tilbud hjælp til at bearbejde følgevirkningerne af vold.  

Slip volden

Du kan også kontakte SLIP VOLDEN, der er et initiativ under Lev Uden Vold. Slip Volden er et telefonisk rådgivningstilbud til dig, der ønsker at gøre en aktiv indsats for at handle anderledes og slippe fra af volden.  

hvad gør vi?

BørneTelefonen

Børns Vilkår sikrer, at alle børn der er udsat for vold, har en de kan snakke med. På BørneTelefonen har vi tusindvis af samtaler med børn, hvor de fortæller os om det, de ikke kan tale med andre om. Hver dag, hele døgnet, hele året sidder vores frivillige rådgivere på BørneTelefonen klar til at lytte og rådgive børn og unge, der er udsat for vold.  

Du kan som voksen eller fagperson ringe til FagTelefonen eller ForældreTelefonen for at få hjælp og rådgivning. 

Bisidning

Børns Vilkår tilbyder gratis bisidning. En bisidder en er en voksen, du kan have med under samtaler med kommunen eller andre offentlige myndigheder. En bisidders rolle er at støtte dig – fx med at stille relevante spørgsmål, holde styr på hvad der bliver sagt og have overblik over dit sagsforløb. 

Alle børn og unge har ret til en bisidder, hvis de skal til samtale med kommunen eller Familieretshuset.  

Hvis du kender et barn, som ønsker en bisidder, eller er du selv et barn, der ønsker en bisidder, så kan du ringe til 35555556, og så hjælper vi dig. 

Viden som middel til at stoppe vold mod børn i Danmark   

Hos Børns Vilkår indsamler vi viden fra børnene og de unge selv, deres forældre og fagpersoner og bruger den viden til at tale højt om vold mod børn og unge.   

Vi formidler den viden til forældre og fagpersoner gennem rådgivning, undervisning, anbefalinger mv., så de kan handle med udgangspunkt i barnets perspektiv.   

Vi videreformidler vores viden til relevante beslutningstagere, så vi kan skabe strukturelle forandringer på lovgivningsniveau.   

Læs vores seneste rapport om vold mod børn og unge

Børns vilkår anbefaler

For at stoppe vold mod børn og unge skal der fokus på forebyggelse, opsporing og akut beskyttelse og hjælp til voldsramte børn og unge. Børns Vilkår arbejder for at få følgende punkter på den politiske dagsorden: 

En national handleplan om at stoppe vold mod børn  

For at stoppe vold mod børn og vold i familier skal der ske en langsigtet prioritering og investeres massivt i forebyggelse, opsporing og tidlig hjælp.  

Uddannelsesinstitutioner skal undervise i forebyggelse og indsats mod vold    

For at sikre en bedre forebyggelse og opsporing skal alle fagpersoner, som er i direkte kontakt med børn, have kompetencer til at opspore vold og mistrivsel og til at handle kvalificeret ved mistanke om vold mod børn.  

Når der er mistanke om vold mod børn, skal kommunerne anvende børnehusene  

Det er vigtigt, at alle kommuner overholder deres forpligtelse til at anvende børnehusene i sager om vold.  

Retsmedicinske undersøgelser ved mistanke om fysisk vold skal være obligatoriske   

Det skal gøres obligatorisk, at børnehusene ved mistanke om vold rettidigt sikrer dokumentation med retsmedicinske undersøgelser.  

Der bør kunne foretages en retsmedicinsk undersøgelse ved mistanke om vold uden forældres samtykke  

Som loven er nu, er det ikke muligt at foretage retsmedicinske undersøgelser ved mistanke om vold, uden samtykke fra begge forældre eller værge. Det betyder, at en mistænkt voldsudøver kan stoppe gennemførelsen af et af politiets vigtigste efterforskningsskridt. Der skal kunne foretages undersøgelser uden den mistænkes forældres samtykke.  

Børn skal inddrages i deres egen sag og sikres, at de bliver tilbudt en bisidder   

Alle børn og unge er eksperter i eget liv og har ret til en uvildig bisidder, der kan sikre, at barnets perspektiv og stemme bliver hørt. 

Ret til terapi ved traumer

Alle børn, der har oplevet fysisk eller psykisk vold i hjemmet, skal have mulighed for at få hjælp til at bearbejde eventuelle traumer via individuel-, gruppe- eller familieterapi.

Alle voldsudøvere skal tilbydes behandling, så volden stoppes  

Kommunerne skal have pligt til at tilbyde voldsudøvere hjælp til at stoppe volden, når der er børn i familien. 

Køb plakaten, og afgiv dit løfte

Vær med til at stoppe vold mod børn

Ved at købe plakaten og afgive løftet, hjælper du os i kampen for at stoppe vold mod børn, og vi håber, du vil opfordre andre til at påtage sig samme ansvar.  

Vær med

Sådan stopper du vold mod børn

På BørneTelefonen har vi samtaler med børn, der tror, de er usynlige, fordi ingen griber ind for at hjælpe dem. Måske tror du, at du skal være sikker på, at et barn udsættes for vold, før du underretter. Måske tror du også, at en underretning er dårlig for barnet. Men en underretning er første skridt til at hjælpe barnet. I alvorlige tilfælde lever nogle børn i fare for deres liv, og der skal gribes akut ind. Børns Vilkår mener, at vi er nødt til at reagere med det samme, når der er mistanke om vold mod et barn.

stop vold

Børns Vilkår stopper vold mod børn

At være opmærksom på børns mistrivsel og mulige overgreb, er en vigtig opgave for alle. Hvis børn er udsat for vold, er de ikke alene med ansvaret for at fortælle om det, de bliver udsat for. De har brug for voksne, der tager initiativ og engagerer sig.   

Find hjælp

Er du Udsat for vold?

Hvis der er vold i din familie, så har du ret til at få hjælp. Uanset om det er dig eller andre i familien, der bliver udsat for vold. Det er vigtigt, at du fortæller det til en voksen, så du ikke står alene med det.    

Få hjælp

Er du voldelig?

Udøver du vold mod dit barn, eller er du i tvivl om, hvorvidt du udøver vold mod dit barn, så ring til os på ForældreTelefonen. Her kan vi rådgive dig og snakke dine handlemuligheder igennem.  

fakta om vold

Hvad er vold?

Vold mod børn er ulovligt. Alle børn har ret til at være beskyttede mod vold, men alligevel bliver alt for mange børn i Danmark udsat for vold af deres forældre eller nære omsorgspersoner. 

Billederne herover er genereret vha. kunstig intelligens

Min mor slår mig og skubber mig ind i væggen når jeg ikke har lavet mine lektier

11-årig pige til BørneTelefonen

fakta om vold

Vold mod børn er: 

Fysisk vold

Fysisk vold mod et barn er en handling eller hændelse, hvor forælderen, den primære omsorgsgiver eller den fagperson eller frivillige, i hvis varetægt barnet er overladt, smerter eller skader barnet og krænker dets integritet fysisk og psykisk. Volden kan komme til udtryk ved handlinger som for eksempel at slå, sparke, ruske, bide, kvæle, skolde, brænde eller forgifte barnet. Volden kan være en intenderet handling eller ske i affekt. Der kan være tale om en enkeltstående handling eller gentagne episoder. Fysisk vold er ødelæggende for eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet og bringer dets udvikling og sundhed i fare. (Socialstyrelsens Videnscenter SISO, 2020) 

Psykisk vold

Den psykiske vold defineres som et gentaget mønster af handlinger eller hændelser. Barnet udsættes for, at en forælder eller primær omsorgsgiver kaldet barnet eksempelvis værdiløst, mislykket, utilstrækkeligt, uelsket eller uønsket. Psykisk vold kan komme til udtryk gennem verbale og ikke-verbale handlinger, der afviser og nedgør barnet; der udnytter og opfordrer til asocial adfærd; der truer og skræmmer det; eller ved konstant og urimeligt at isolere barnet, så det frarøves muligheden for at få sit behov for samspil med andre opfyldt. Den psykiske vold kan være begået af personer i barnets hjem eller af fagpersoner eller frivillige, i hvis varetægt barnet befinder sig. Psykisk vold er ødelæggende for eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet og bringer dets udvikling og sundhed i fare. (Socialstyrelsen) 

Et andet eksempel på psykisk vold er, at barnet overværer vold. Det betyder, at barnet ser, hører, mærker eller på anden måde oplever, at en forælder eller en anden primær omsorgsgiver udøver fysisk eller psykisk vold mod den anden forælder eller en søskende. At overvære vold kan også være, at barnet latent oplever optræk til fysisk eller psykisk vold eller eftervirkningerne af voldsepisoden. At overvære vold er ødelæggende for eller forhindrer udviklingen af et positivt selvbillede hos barnet og bringer dets udvikling og sundhed i fare. (Socialstyrelsen) 

Vold mod børn kan have vidtrækkende konsekvenser både på kort sigt og langt op i voksentilværelsen. Skadevirkninger som følge af vold er depression, alkoholisme, stofmisbrug, større risiko for selv at udøve vold, selvmordsforsøg og tidlig død.

(VIVE, 2021: 77) 

Jeg er blevet slået af min far siden jeg var lille. Hvis min far bliver lidt ophidset eller vred gør det mig stadigvæk rigtig bange. Han kalder mig også ”dum” hvis jeg laver en fejl

11-årig pige til BørneTelefonen

er du udsat for vold?

Du kan ringe til BørneTelefonen på 116 111. Det er gratis, og du er 100% anonym. BørneTelefonen er DIN linje til rådgivning og trøst, og du kan ringe til os hele døgnet.  

Har du ikke lyst til at ringe, kan du også altid skrive anonymt til os.

Du kan også se de breve, som andre børn, der har været udsat for vold, har sendt ind til os. Her kan du både løse om deres tvivl og bekymringer, og du kan læse, hvad vores rådgivere har svaret.

Det kan også være, at du er i tvivl, om du er udsat for vold. Det kan være, at du synes, at det er din egen skyld, at det er pinligt, eller at du gerne vil beskytte din mor eller far. Uanset hvad, så ring til os på BørneTelefonen, så lytter vi til dig og hjælper dig.  

andre steder at få hjælp

Der findes flere steder i Danmark, hvor du kan henvende dig, hvis du er udsat for vold.  

Bryd Tavsheden

Bryd Tavsheden arbejder for at nedbryde tabuet omkring børnevold og kærestevold – fordi alle børn og unge har ret til et liv uden vold uanset køn, kulturbaggrund, udseende, seksualitet, etnicitet og religion.

erduokay.dk

Erduokay.dk har Mødrehjælpen lavet et univers, hvor voldsudsatte børn og unge kan spejle sig i andre børns historier og få en tryg kontakt og professionel rådgivning. Find dem her:

Headspace

Headspace er et gratis samtaletilbud. Ud over at kunne ringe og skrive anonymt, kan man også booke en fysisk tid i et af deres landsdækkende centre.

Er du voksen og udsat for vold?

Så kontakt den nationale hotline hos Lev Uden Vold på telefon 1888

Mine forældre fortæller mig hver morgen at jeg ikke kan finde ud af noget

11-årig pige til BørneTelefonen

Er du voldelig?

ForældreTelefonen

Udøver du vold mod dit barn, eller er du i tvivl, om du udøver vold mod dit barn, så ring til os på ForældreTelefonen. ForældreTelefonen tilbyder gratis og anonym rådgivning. Alle rådgivere på ForældreTelefonen har særlig viden og uddannelse inden for børn og unge. Her kan vi rådgive dig og snakke dine handlemuligheder igennem.  

andre steder at få hjælp

Der findes flere steder i Danmark, som du kan kontakte, hvis du er er i tvivl om du er udøver af vold

Dialog mod vold

Du kan også kontakte Dialog mod Vold, hvor du bliver tilbudt et samtaleforløb hos en fast psykolog. Målet er at stoppe den voldelige adfærd, så din familie kan leve i tryghed. Du vil blive hjulpet med at arbejde med dine følelser, reaktioner og relationer og til at opbygge nye handlemønstre. Din partner og børn vil også blive tilbud hjælp til at bearbejde følgevirkningerne af vold.  

Slip volden

Du kan også kontakte SLIP VOLDEN, der er et initiativ under Lev Uden Vold. Slip Volden er et telefonisk rådgivningstilbud til dig, der ønsker at gøre en aktiv indsats for at handle anderledes og slippe fra af volden.  

hvad gør børns vilkår?

BørneTelefonen

Børns Vilkår sikrer, at alle børn der er udsat for vold, har en de kan snakke med. På BørneTelefonen har vi tusindvis af samtaler med børn, hvor de fortæller os om det, de ikke kan tale med andre om. Hver dag, hele døgnet, hele året sidder vores frivillige rådgivere på BørneTelefonen klar til at lytte og rådgive børn og unge, der er udsat for vold.  

Du kan som voksen eller fagperson ringe til FagTelefonen eller ForældreTelefonen for at få hjælp og rådgivning. 

Bisidning

Børns Vilkår tilbyder gratis bisidning. En bisidder en er en voksen, du kan have med under samtaler med kommunen eller andre offentlige myndigheder. En bisidders rolle er at støtte dig – fx med at stille relevante spørgsmål, holde styr på hvad der bliver sagt og have overblik over dit sagsforløb.  

Alle børn og unge har ret til en bisidder, hvis de skal til samtale i kommunen eller Familieretshuset.  

Hvis du kender et barn, som ønsker en bisidder, eller er du selv et barn, der ønsker en bisidder, så kan du ringe til 35555559, og så hjælper vi dig. 

Viden som middel til at stoppe vold mod børn i Danmark   

Hos Børns Vilkår indsamler vi viden fra børnene og de unge selv, deres forældre og fagpersoner og bruger den viden til at tale højt om vold mod børn og unge.   

Vi formidler den viden til forældre og fagpersoner gennem rådgivning, undervisning, anbefalinger mv., så de kan handle med udgangspunkt i barnets perspektiv.   

Vi videreformidler vores viden til relevante beslutningstagere, så vi kan skabe strukturelle forandringer på lovgivningsniveau.   

Læs vores seneste rapport om vold mod børn og unge

Børns vilkår anbefaler

For at stoppe vold mod børn og unge skal der fokus på forebyggelse, opsporing og akut beskyttelse og hjælp til voldsramte børn og unge. Børns Vilkår arbejder for at få følgende punkter på den politiske dagsorden: 

En national handleplan om at stoppe vold mod børn  

For at stoppe vold mod børn og vold i familier skal der ske en langsigtet prioritering og investeres massivt i forebyggelse, opsporing og tidlig hjælp.  

Uddannelsesinstitutioner skal undervise i forebyggelse og indsats mod vold    

For at sikre en bedre forebyggelse og opsporing skal alle fagpersoner, som er i direkte kontakt med børn, have kompetencer til at opspore vold og mistrivsel og til at handle kvalificeret ved mistanke om vold mod børn.  

Når der er mistanke om vold mod børn, skal kommunerne anvende børnehusene  

Det er vigtigt, at alle kommuner overholder deres forpligtelse til at anvende børnehusene i sager om vold.  

Retsmedicinske undersøgelser ved mistanke om fysisk vold skal være obligatoriske   

Det skal gøres obligatorisk, at børnehusene ved mistanke om vold rettidigt sikrer dokumentation med retsmedicinske undersøgelser.  

Der bør kunne foretages en retsmedicinsk undersøgelse ved mistanke om vold uden forældres samtykke  

Som loven er nu, er det ikke muligt at foretage retsmedicinske undersøgelser ved mistanke om vold, uden samtykke fra begge forældre eller værge. Det betyder, at en mistænkt voldsudøver kan stoppe gennemførelsen af et af politiets vigtigste efterforskningsskridt. Der skal kunne foretages undersøgelser uden den mistænkes forældres samtykke.  

Børn skal inddrages i deres egen sag og sikres, at de bliver tilbudt en bisidder   

Alle børn og unge er eksperter i eget liv og har ret til en uvildig bisidder, der kan sikre, at barnets perspektiv og stemme bliver hørt. 

Ret til terapi ved traumer

Alle børn, der har oplevet fysisk eller psykisk vold i hjemmet, skal have mulighed for at få hjælp til at bearbejde eventuelle traumer via individuel-, gruppe- eller familieterapi.

Alle voldsudøvere skal tilbydes behandling, så volden stoppes  

Kommunerne skal have pligt til at tilbyde voldsudøvere hjælp til at stoppe volden, når der er børn i familien.