Min mor og min stedfar, har slået på mig mange gange 14-årig pige til BørneTelefonen
Jeg er bange for min far. 11-årig pige til BørneTelefonen
Jeg overvejer at løbe hjemmefra 15-årig dreng til BørneTelefonen

Se resultaterne fra Børns Vilkårs analyse af fysisk og psykisk vold mod børn i Danmark her på siden.

Vold mod børn sker stadig

På BørneTelefonen handlede 1.346 samtaler om fysisk vold i 2021
 • “Jeg får lussinger”
 • “De slår med et bælte”
 • “De tager kvælertag”
 • “De river mig i håret”
 • “De trækker mig hen over gulvet”
 • “De skubber”
 • “De kaster tallerkener efter mig”
På BørneTelefonen handlede 891 samtaler om psykisk vold i 2021
 • “Mine forældre fortæller mig at jeg ikke er noget værd”
 • “Mine forældre er helt ude af kontrol”
 • “Mine forældre er ekstremt vrede på mig”
 • “Jeg bliver truet med vold”
Du skal ændre dit cookiesamtykke, for at se dette indhold.

Se mere om undersøgelsen i pressemeddelelsen fra tirsdag den 26. april 2022.

Læs mere

Børns Vilkår har spurgt 1.156 elever i 8. klasse om vold. Resultaterne fra undersøgelsen kan ses i ny rapport.

Læs mere

Børns Vilkår anbefaler

Vold mod børn og unge i Danmark skal stoppes! Der skal være fokus på forebyggelse, opsporing samt akut beskyttelse og hjælp til voldsramte børn og unge.

At det stadig er normalt, at børn udsættes for vold understreger, at det ikke er nok med mindre og enkelte tiltag på voldsområdet, og at det er for sent, når politikere kun fokuserer på at straffe voldsudøvere eller tilbyde krisecenterpladser. For at stoppe vold mod børn og i familier skal der investeres massivt i forebyggelse, opsporing og tidlig hjælp.

I dag skal forældre give samtykke til, at deres børn eller unge kan tage ophold på et børne-ungekrisecenter – også selvom forældrene er dem, børnene og de unge søger tilflugt fra. Folketinget bør ændre den nuværende lovgivning, så børn og unge ikke tvinges på gaden eller tilbage til et hjem med vold, når voldelige forældre ikke vil give samtykke til, at de kommer på et krisecenter.

Alle børn og unge er eksperter i eget liv og har ret til en uvildig bisidder, der kan sikre, at barnets perspektiv og stemme inddrages i sager, der angår dem i bl.a. kommunen eller andre steder i det offentlige.

Desværre bliver ikke alle børn og unge oplyst om muligheden for en bisidder. I retten har børn og unge ikke ret til at have bisidderen med, da denne skal beskikkes af dommeren. Dette kan give utryghed. Derfor skal børn og unge have ret til at have en bisidder med i retten.

Det ligger allerede fast, at kommunerne i sager om vold altid skal samarbejde med de regionale børnehuse, der skal sikre en koordineret tværfaglig indsats af høj kvalitet.

Den seneste undersøgelse viser dog, at der stadig eksisterer regionale og kommunale forskelle i anvendelsen af børnehusene, hvormed man risikerer, at børn og unge ikke får de relevante og nødvendige undersøgelser og hjælp.

I dag er det ikke alle børn, som undersøges for vold, selvom der er mistanke om vold. Derfor skal det gøres obligatorisk, at børnehusene ved mistanke om fysisk vold rettidigt sikrer dokumentation med retsmedicinske undersøgelser.

Alle børn, der har oplevet fysisk eller psykisk vold i hjemmet skal have mulighed for at få hjælp til at bearbejde eventuelle traumer via individuel-, gruppe- eller familieterapi. Tilbuddet skal omfatte børn, der selv har været udsat for vold eller har været vidne til vold.

Alle fagpersoner, som er i direkte kontakt med børn, skal have kompetencer til at opspore vold og mistrivsel og til at handle kvalificeret ved mistanke om vold mod børn.

For at styrke opsporingen og chancen for, at fagpersoner sender flere kvalificerede og nødvendige underretninger, skal der indføres et obligatorisk modul om opsporing af psykisk og fysisk vold i hjemmet på relevante uddannelser.

Dette inkluderer bl.a. professionsbacheloruddannelser, hvor færdiguddannede er i kontakt med børn samt politiskolen, medicinuddannelsen og tandlægeuddannelsen.

Kommunerne skal have pligt til at tilbyde voldsudøvere hjælp til at stoppe volden, når der er børn i familien. Alle voksne, som har udøvet vold i familien, fx mod børn eller partner, skal tilbydes et passende behandlingsforløb for at bryde cirklen med vold.

Tilbuddet til voldsudøvere kan være anonymt, ambulant og online og bør tilrettelægges ud fra en konkret vurdering af behovet. Til BørneTelefonen fortæller nogle børn, at det er deres største ønske at få stoppet volden. Men frygt for forældrenes – og derved deres egen – skæbne er en stærk faktor for, at de ikke fortæller om volden.

Et garanteret tilbud om hjælp til at stoppe volden kan fremme børnenes mod på at bryde tabuet. Tilbuddet om behandling skal ikke stå i vejen for eventuelle straffesager, anbringelser eller andre foranstaltninger til at beskytte børn.

Tegning af en dreng der sidder med armene krydset over knæene.

Støt vores kamp for at stoppe vold mod børn i Danmark

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke