Tirsdag den 9. november 2021 præsenterede Forum mod Psykisk Mistrivsel sine anbefalinger til, hvordan den psykiske mistrivsel hos børn og unge kan forebygges og mindskes. 

Det skete i Fællessalen på Christiansborg og online via livestreaming.  Journalist Anja Bo modererede dagen. 

Her på siden kan du finde anbefalingerne samt optagelser og præsentation fra lanceringen.

Velkommen 

9.00-9.30: Ankomst og morgenmad   

9.30-9.35: Velkomst v. vært Marlene Ambo-Rasmussen, familie-, handicap-, social- og trivselsordfører (V)   

9.35-9.45: Forum mod Psykisk Mistrivsel og moderator Anja Bo byder velkommen 

Psykisk mistrivsel hos børn og unge   

9.45-9.50: Stemmer fra BørneTelefonen  

9.50-10.00: Psykisk mistrivsel fra børn og unges perspektiv v. Mille Borgen Mikkelsen, forperson Danske Skoleelever   

10.00-10.15: Psykisk mistrivsel hos børn og unge – omfang og konsekvenser v. Signe Hald Andersen, forskningsleder og souschef for forskning, Rockwool Fonden   

10.15-10.30: Pause og let forplejning  

Anbefalingerne fra Forum mod Psykisk Mistrivsel 

10.30-10.35: Stemmer fra BørneTelefonen  

10.35-10.45: Hvorfor lancerer Forum mod Psykisk Mistrivsel fælles anbefalinger? v. Rasmus Kjeldahl, direktør for Børns Vilkår   

10.45-11.45: Samtale og debat om anbefalingerne v. Forum mod Psykisk Mistrivsel og debat i panel med Lotte Rod, børne-, innovations- og undervisningsordfører (RV), Stén Knuth, idrætsordfører (V) (afbud på dagen) og Trine Torp, psykiatri- og socialordfører (SF).  

Tak for i dag 

11.45-12.00: Afrunding og tak for i dag v. Rasmus Kjeldahl, direktør for Børns Vilkår, og moderator Anja Bo

Se anbefalingerne her:

Inspirationshæfte:
En tryg start i børnehaven
Kort version
Forældreguide –
børnehavestart
Fuld længde

Se optagelser fra dagen:

Optagelse

Se præsentation fra dagen:

Præsentation

Forum mod Psykisk Mistrivsel

Forum mod Psykisk Mistrivsel består af Dansk Psykolog Forening, Djøf, Dansk Erhverv, Dansk Ungdoms Fællesråd, BUPL, Skolelederforeningen og Børns Vilkår. De syv organisationer er gået sammen for i fællesskab at sætte fokus på psykisk mistrivsel hos børn og unge og tænke i løsninger på tværs af aktører og arenaer i dialog med relevante interessenter.

Læs mere