Til lærere og pædagoger

Skole-hjem-samarbejde

Skole-hjem-samarbejde

Et positivt skole-hjem-samarbejde kan være afgørende for elevernes trivsel og læring. Det er vigtigt, at alle forældre har mulighed for at deltage i samarbejdet, selvom de har forskellige forudsætninger. 

På denne side finder du et oplæg og en film, der kan bruges på forældremøder om skolefravær, en skabelon til dagsorden ved skole-hjem-samtaler og gode råd til kommunikation med forældre.

Værktøj: Hold forældremøde om skolefravær

Det er en god idé at tale jævnligt med forældre om fravær og vigtigheden af, at eleverne kommer i skole. I kan fx bruge det første forældremøde i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling til at sætte det på dagsordenen.

Her finder du en film og en præsentation, du kan bruge på et forældremøde om skolefravær. Filmens budskaber er: 

 • At komme i skole har stor betydning for børn og unges trivsel, udvikling og læring.
 • Et godt samarbejde mellem skole og forældre kan være med til at forebygge skolefravær. 
 • Forældre kan påvirke fællesskabet og de sociale relationer i klassen.
Du skal ændre dit cookiesamtykke, for at se dette indhold.

Forældremøde præsentation (.ppt)

Her finder du en præsentation, der kan bruges som oplæg til forældremøder om skolefravær. Præsentationen giver viden til forældre om tidlige tegn på skolefravær og forældrenes betydning for klassens trivsel. Filmen lægger op til generelle drøftelser af skole-hjem-samarbejdet. 

Tilpas præsentationen, så den passer til jeres forældregruppe. Vær opmærksom på, at skolefravær kan være et følsomt emne. Skriv jeres skoles fraværsindsatser ind i præsentationen. Under hvert slide findes noter med ekstra information til den, der skal præsentere materialet.

Mødeskabelon: Skole-hjem-samtaler om skolefravær

Skole-hjem-samtalens formål er at koordinere elevens, hjemmets og skolens perspektiver på trivsel og fravær og finde frem til fælles løsninger. Samtidig er det vigtigt, at samtalen bidrager til at øge forældrenes tillid til skolen og skolens kendskab til elevens og hjemmets perspektiv på elevens situation.

Samtalen afsluttes med at gøre aftaler tydelige og skrive dem ned, så de kan forstås af eleven og bliver nemmere at følge op. Børns Vilkår anbefaler, at mødedeltagerne udpeger en tovholder for processen videre.

Her kan du downloade en mødeskabelon, som kan understøtte en positiv skole-hjem-samtale.

husk: Kommunikation med forældre

Det vil ofte være sådan, at hjemmet og skolen oplever elevens situation forskelligt. Fra forskningen ved vi, at forældre ofte er de første til at opdage de tidligste tegn på mistrivsel. Fra Børns Vilkårs undersøgelser ved vi også, at elever oftest vælger at fortælle om skoleproblemer hjemme fremfor til skolens fagpersoner.

Både skolens og hjemmets perspektiver er vigtige, når et skolefraværsproblem skal løses.

 • Tag alle henvendelser fra forældrene alvorligt. Forældrene kan give vigtig viden om det enkelte barn, men også om tegn i fællesskabet I måske endnu ikke har opdaget.
 • Det er helt almindeligt, at børn og unge mennesker handler forskelligt ude og hjemme. Brug det som anledning til at reflektere over rammernes betydning for, hvordan eleven reagerer, og lad jer inspirere af hinanden til at støtte eleven.
 • Når I går ud fra, at der er en god grund, når elever og forældre handler, som de gør, bliver det nemmere at tale sammen i en forstående tone og finde frem til fælles løsninger.
 • Gør det nemt og acceptabelt for forældre at henvende sig til skolen, så I får taget problemerne i opløbet – tid er en vigtig faktor ved skolefravær.

Hvis forældre ringer, kan du spørge til:

 • Er der sket noget fagligt?
 • Er der sket noget socialt?
 • Er der sket noget derhjemme?
 • Hvad siger barnet selv om situationen?

Aftal, hvad I hver især gør, indtil I taler sammen næste gang. Aftal også, hvornår og hvordan I følger op.

I en travl hverdag kan skriftlig kommunikation komme til at lyde lidt for kontant eller give anledning til misforståelser. Her kommer nogle tips til den skriftlige kommunikation med forældre:

 • Overvej at ringe til hjemmet fremfor at skrive – skriftsproget lyder ofte hårdere og kan nemmere misforstås.
 • Gør beskrivelserne konkrete og ikke generelle. Det gør dem nemmere at forstå.
 • Hold en god tone. Hvis du er nødt til at skrive noget, der kan opfattes som kritik, så vær særlig opmærksom på at indlede og afslutte beskeden i en venlig tone.
 • Hvis du modtager en vred mail, så vent med at svare til du ikke er følelsesmæssigt berørt.
Til lærere og pædagoger
Til lærere og pædagoger

Arbejdet i klassen

Få inspiration til at arbejde systematisk med at forebygge skolefravær ved at sætte fokus på trivsel, fællesskab og elevernes perspektiv. 

Elevinddragelse

Sæt fokus på elevinddragelse i forbindelse med skolefravær. I kan få viden og værktøjer til den inddragende samtale og til inddragelse gennem hverdagsaktiviteter.

Når du bliver bekymret for en elev

Få værktøjer til at arbejde systematisk, når du/I bliver bekymret for en elev. Fokus ligger på at se hele vejen rundt om skolefraværsproblematikker i processen fra bekymring til handling.