Forskellige stole på brostenstorv set ovenfra.

I har som skole en vigtig opgave med at forebygge og håndtere skolefravær. Et højt skolefravær er ofte et symptom på mistrivsel eller udfordringer i skolens fællesskab, og kan have alvorlige konsekvenser for børn og unges trivsel, læring og udvikling. Det er derfor en vigtig opgave, at man støtter børn og unge i at komme i skole, så de oplever, at de er en værdsat del af skolens fællesskab.

Denne hjemmeside er en samling af materialer til dig, som er lærer eller pædagog. Her får du konkrete værktøjer til det forebyggende arbejde i klasserne, inddragelse af elever, skole-hjem-samarbejde og håndtering af bekymring for elevers skolefravær.

Til lærere og pædagoger

Her kan I finde viden og værktøjer til fire temaer, der alle er relevante for arbejdet med skolefravær. Det er ikke nødvendigt at arbejde med dem i en særlig rækkefølge, så start med det tema, I finder vigtigst at gå i gang med.

Har du feedback eller spørgsmål til materialerne?

Skriv en besked til skolefravaer@bornsvilkar.dk

book en workshop

Er jeres skoleledelse interesseret i at booke en opstartsworkshop på tre timer?

Her får I:

  • Viden om skolefravær
  • Vejledning i hvordan I bedst anvender materialerne på jeres skole
  • Igangsættelse af arbejdet med skolefravær i ledelsesteamet, hvor I vurderer skolens status i en struktureret proces

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke