Skolefravær løses i fællesskab

Materialer til skoleledelsen

skolefravær løses i fællesskab

I har som skole en vigtig opgave med at forebygge og håndtere skolefravær. Et højt skolefravær er ofte et symptom på mistrivsel eller udfordringer i skolens fællesskab, og kan have alvorlige konsekvenser for børn og unges trivsel, læring og udvikling. Det er derfor en vigtig opgave, at man støtter børn og unge i at komme i skole, så de oplever, at de er en værdsat del af skolens fællesskab.

Denne hjemmeside er en samling af materialer til dig, som arbejder i skolens ledelse. Materialerne understøtter skoleledelsen i at sætte retning for skolens arbejde med skolefravær.

Inden du går igang

Inden du går i gang har vi lavet et kort forløb der introducerer dig for, hvordan andre skoler har arbejdet med skolefravær.

Sådan starter i arbejdet

Her kan I finde ressourcer til at styrke jeres arbejde med skolefravær.

1. Find fokusområder

2. Organiser arbejdet med Data og indsatser

3. Skab fælles retning og forståelse

4. Materialer til lærere og pædagoger

Har du feedback eller spørgsmål til materialerne?

Skriv en besked til skolefravaer@bornsvilkar.dk

book en workshop

Er jeres skoleledelse interesseret i at booke en opstartsworkshop på tre timer?

Her får I:

  • Viden om skolefravær
  • Vejledning i hvordan I bedst anvender materialerne på jeres skole
  • Igangsættelse af arbejdet med skolefravær i ledelsesteamet, hvor I vurderer skolens status i en struktureret proces