Til lærere og pædagoger

Arbejdet i klassen 

Forebyggelse af skolefravær gennem arbejdet i klassen handler først og fremmest om at skabe et forpligtende fællesskab og læringsmiljø, hvor eleverne er trygge ved hinanden. Her på siden finder I tre videns- og værktøjselementer, der kan understøtte jeres arbejde med at forebygge skolefravær.

Værktøj

Systematisk arbejde med klassefællesskabet

En systematisk tilgang til arbejdet med klassefællesskabet sikrer, at man bevarer fokus på det vigtige trivselsarbejde, også i en travl hverdag.

Det er vigtigt, fordi børn med højt fravær ofte fortæller om ensomhed, utrygge fællesskaber i klassen, svære relationer til lærerne, og oplevelsen af at undervisningen er svær at være i, fordi det enten er kedeligt, for svært eller ikke så meningsfuldt for dem.

Denne video præsenterer vingemodellen. Det er en model, der er udarbejdet af Børns Vilkår, som I kan tage udgangspunkt i, når I arbejder med at forebygge skolefravær gennem klassefællesskabet. Den præsenterer også en proces, I kan følge. Begge dele er beskrevet i værktøjet ‘Systematisk arbejde med klassefællesskabet’, som I finder under videoen.

Du skal ændre dit cookiesamtykke, for at se dette indhold.

Tips

fraværsregistrering

Konsekvent registrering af fravær er vigtigt, fordi det gør det muligt at opdage mønstre omkring elever eller klasser. Det kan være, at I opdager elever, der er i risiko for at udvikle fraværsproblemer, eller at der er særlige fag, tidspunkter eller overgange, der er svære for eleverne.

Når elever er meget eller helt fraværende fra skolen, kan det være nærliggende at stoppe registrering af fravær, fordi der ofte er andre instanser, der går i gang med indsatser for eleven. Man kan som lærer eller pædagog være i tvivl om, hvad der overhovedet er relevant at registrere. Det er dog vigtigt fortsat at registrere fravær, da det ellers er umuligt at få øje på mønstre på skolen og for den enkelte klasse. 

Drøft i teamet, hvordan I understøtter hinanden i at sikre systematisk og konsekvent fraværsregistrering. 

Til lærere og pædagoger

Her kan I finde viden og værktøjer til fire temaer, der alle er relevante for arbejdet med skolefravær. Det er ikke nødvendigt at arbejde med dem i en særlig rækkefølge, så start med det tema, I finder vigtigst at gå i gang med.