Til lærere og pædagoger

Du skal ændre dit cookiesamtykke, for at se dette indhold.

Her finder du værktøjer til elevinddragende samtaler. Den lange guide kan bruges, når man vil forberede sig til og dygtiggøre sig i at lave inddragende elevsamtaler. Pixiguiden kan printes og medbringes til selve samtalen. 

Du kan have brug for andre måder at inddrage eleven på end en formel elevsamtale. Nogle elever vil være mere tilpas ved at tale sammen andre steder end omkring et bord. Her kan du finde forslag til andre måder at gøre det på.

Vær stadig opmærksom på, at der er brug for forberedelse, rammesætning og tid nok.

Tegning af en rødhåret kvinde der prøver at tale med et mørkhåret barn der står ved siden af en mand

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke