Til lærere og pædagoger

Elevinddragelse

Elevinddragelse

I Børns Vilkårs undersøgelse af lærernes perspektiver på skolefravær giver mange lærere udtryk for, at de mangler viden og redskaber til at praktisere elevinddragelse. Derudover savner en del af lærerne en tydelig tilgang til elevinddragelse på skolen.

I videoen herunder får du en introduktion til den inddragende samtale. Du hører om, hvordan samtalen forberedes, og hvor vigtigt det er at følge op bagefter.

Under videoen finder du konkrete redskaber til at inddrage elever i forbindelse med forebyggelse og håndtering af skolefravær.

Du skal ændre dit cookiesamtykke, for at se dette indhold.

Viden og inspiration til elevsamtalen 

Her finder du værktøjer til elevinddragende samtaler. Den lange guide kan bruges, når man vil forberede sig til og dygtiggøre sig i at lave inddragende elevsamtaler. Pixiguiden kan printes og medbringes til selve samtalen. 

Værktøj: Hvis du ønsker at inddrage på andre måder

Du kan have brug for andre måder at inddrage eleven på end en formel elevsamtale. Nogle elever vil være mere tilpas ved at tale sammen andre steder end omkring et bord. Her kan du finde forslag til andre måder at gøre det på.

Vær stadig opmærksom på, at der er brug for forberedelse, rammesætning og tid nok.

Til lærere og pædagoger
Til lærere og pædagoger

Arbejdet i klassen

Skole-hjem-samarbejdet 

når du bliver bekymret for en elev