Forskellige stole på brostenstorv set ovenfra.

Til skoleledelsen

fokusområde 2: Organisering af arbejdet

Tydelig organisering af arbejdet med skolefravær sikrer, at både skolens fagpersoner, elever og hjemmet ved, hvad der skal ske, og hvem der tager ansvaret. Desuden vil rutiner sikre fremdrift og dermed minimere ventetid for elever i fraværsproblematikker.

Overvej følgende spørgsmål:

  • Hvilke teams eller funktioner har hvilke roller i forhold til arbejdet med skolefravær på jeres skole?
  • Hvilke faste arbejdsgange og kommunikation sikrer kvalitet og kontinuitet i arbejdet?
  • Hvad er ledelsens rolle, når skolen bliver bekymret for en elev?
  • Hvad er ledelsens rolle, når en elev har bekymrende fravær?
  • Hvilke forventninger er der til personalet?
  • Hvordan følges der op på, om organiseringen fungerer? 

Her kan I se et eksempel på organisering og rutiner til håndtering af skolefravær.

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke