En helhedsorienteret tilgang til arbejdet med at forebygge og håndtere skolefravær kræver, at hele skolen arbejder målrettet. Når alle på skolen kender til skolens retning for arbejdet og ved hvem, der gør hvad og hvornår, styrkes arbejdet med at forebygge og håndtere skolefravær.

Materialerne på denne side er ordnet under de fem temaer, som I arbejdede med i værktøjet ‘Find fokusområder’, plus et sjette der omhandler en helhedsorienteret fraværsforståelse.

Når I har fundet fokus for skolens arbejde, kan I anvende materialerne på denne side til at skabe fælles refleksion sammen med skolens medarbejdere, ligesom I her kan få overblik over de konkrete værktøjer, der findes på siderne til lærere og pædagoger.

Refleksionsforløb

Elevinddragelse

I dette forløb finder I en film og en tekst om inddragelse af elever, med fokus på hvordan I kan inddrage individuelle elever. Sammen med de erfaringer, I allerede har, kan de bruges som afsæt til at reflektere over og drøfte elevinddragelse på jeres skole.

Forløbet varer ca. 45 min.

Se også konkrete værktøjer til elevinddragelse.

Tekst og refleksionsspørgsmål til forløbet kan også hentes ned og printes.

Skole-hjem-samarbejde

I dette forløb finder I en tekst om skole-hjem-samarbejde. Sammen med de erfaringer, I allerede har, kan den bruges som afsæt til at reflektere over og drøfte skole-hjem-samarbejde på jeres skole.

Forløbet varer ca. 45 min.

Se også konkrete værktøjer til skole-hjem-samarbejde.

Tekst og refleksionsspørgsmål til forløbet kan også hentes ned og printes.

Arbejdet i klassen

I dette forløb finder I en film og en tekst om, hvordan det pædagogiske arbejdet i klasserne kan styrke skolens indsats med skolefravær. Sammen med de erfaringer, I allerede har, kan de bruges som afsæt til at reflektere over og drøfte arbejdet i klasserne på jeres skole.

Forløbet varer ca. 45 min.

Se også konkrete værktøjer til arbejdet i klassen.

Tekst og refleksionsspørgsmål til forløbet kan også hentes ned og printes.

Fraværsforståelse

I dette forløb finder I en film og en tekst om forståelsen af elevers fravær. Sammen med de erfaringer, I allerede har, kan de bruges som afsæt til at reflektere over og drøfte jeres skoles forståelse af fravær.

Forløbet varer ca. 45 min.

Tekst og refleksionsspørgsmål til forløbet kan også hentes ned og printes.

Helhedsorienterede fraværsindsatser

I dette forløb finder I en tekst om helhedsorienterede fraværsindsatser. Sammen med de erfaringer, I allerede har, kan den bruges som afsæt til at reflektere over og drøfte jeres egne fraværsindsatser.

Forløbet varer ca. 45 min.

Se også viden og inspiration til arbejdet med data og organisering af indsatser

Tekst og refleksionsspørgsmål til forløbet kan også hentes ned og printes.

Kompetencer og fælles udvikling

I dette forløb finder I en tekst om, hvordan skolens medarbejderes kompetencer kan bidrage til at forebygge og håndtere skolefravær. Sammen med de erfaringer, I allerede har, kan teksten bruges som afsæt til refleksion og fælles drøftelser.

Forløbet varer ca. 45 min.

Tekst og refleksionsspørgsmål til forløbet kan også hentes ned og printes.