Skolefravær løses i fællesskab

Materialer til skolen

skolefravær løses i fællesskab

I har som skole en vigtig opgave med at forebygge og håndtere skolefravær. Et højt skolefravær er ofte et symptom på mistrivsel eller udfordringer i skolens fællesskab, og kan have alvorlige konsekvenser for børn og unges trivsel, læring og udvikling. Det er derfor en vigtig opgave, at man støtter børn og unge i at komme i skole, så de oplever, at de er en værdsat del af skolens fællesskab.

Denne hjemmeside er en samling af materialer til dig, som arbejder i skolens ledelse, eller er lærer eller pædagog. Materialerne understøtter skoleledelsen i at sætte retning for skolens arbejde med skolefravær. Lærere og pædagoger får konkrete værktøjer til det forebyggende arbejde i klasserne, inddragelse af elever, skole-hjem-samarbejde og håndtering af bekymring for elevers skolefravær.

Denne film sætter spot på hvad skolen kan gøre for at forebygge skolefravær.

Du skal ændre dit cookiesamtykke, for at se dette indhold.

Tip: Brug gerne filmen på et personalemøde eller til et forældremøde for at rammesætte arbejdet med skolefravær.

Til skoleledelsen

Her kan I finde ressourcer til at styrke jeres arbejde med skolefravær. Start med punkt 1: Find jeres fokusområder. 

1. Find fokusområder

Start med at finde jeres fokusområder, så I som ledelse kan sætte en klar ramme og retning for skolens arbejde med fravær. Gennem en kort proces vurderer I, hvor skolen er nu, og vælger, hvad I vil fokusere på fremadrettet.

2. Organiser arbejdet med Data og indsatser

Få inspiration til, hvordan I kan arbejde systematisk med registrering og organisering gennem fraværsindsatser, der tager udgangspunkt i elevernes perspektiv.

3. Reflekter sammen og få konkrete værktøjer

Når I har fundet fokus for skolens arbejde, kan I anvende materialerne på denne side til at skabe fælles refleksion, ligesom I her kan få overblik over de konkrete værktøjer, der findes på siderne til lærere og pædagoger.

Til lærere og pædagoger
Til lærere og pædagoger

Her kan I finde viden og værktøjer til fire temaer, der alle er relevante for arbejdet med skolefravær. Det er ikke nødvendigt at arbejde med dem i en særlig rækkefølge, så start med det tema, I finder vigtigst at gå i gang med.

Arbejdet i klassen

Få inspiration til at arbejde systematisk med at forebygge skolefravær ved at sætte fokus på trivsel, fællesskab og elevernes perspektiv.

Skole-hjem-samarbejdet 

Hent viden om skole-hjem-samarbejdets betydning for skolefravær. Få værktøjer til dialog med forældre om skolefravær og inddragelse af hjemmet.

Elevinddragelse

Sæt fokus på elevinddragelse i forbindelse med skolefravær. Få viden og værktøjer til den inddragende samtale og til inddragelse gennem hverdagsaktiviteter.

når du bliver bekymret for en elev

Få værktøjer til at arbejde systematisk, når I bliver bekymrede for en elev. Fokus ligger på at se hele vejen rundt om skolefraværsproblematikker i processen fra bekymring til handling.

Vis mere +

Har du feedback eller spørgsmål til materialerne?

Skriv en besked til skolefravaer@bornsvilkar.dk

book en workshop

Er jeres skoleledelse interesseret i at booke en opstartsworkshop på tre timer? Her får I:

  • Viden om skolefravær
  • Vejledning i hvordan I bedst anvender materialerne på jeres skole
  • Igangsættelse af arbejdet med skolefravær i ledelsesteamet, hvor I vurderer skolens status i en struktureret proces