10 år med Børns Vilkårs Erstatningsrådgiving – Erfaringsopsamling og fremtidsperspektiver

Siden 2013 har Børns Vilkår hjulpet og rådgivet personer, der mener, at kommunerne lod dem i stikken, da de havde brug for hjælp i barndommen.

Det er historier om børn, der har været massivt omsorgssvigtet af deres nærmeste – forældre, plejeforældre eller ansatte på anbringelsessteder. De har været udsat for psykisk og fysisk vold, overgreb og vanrøgt. Oplevelser der for de fleste vedkommende rækker langt ind i voksenlivet.

Nu udgiver vi rapporten ’10 år med Børns Vilkårs Erstatningsrådgivning – Erfaringsopsamling og fremtidsperspektiver’. Her samles der op på erfaringerne gennem 10 års arbejde og 700 henvendelser til Erstatningsrådgivningen.

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke