BLIV HØRT. Altid.

Det er vores løfte til unge. HØRT er et nyt rådgivningstilbud til unge i alderen 15-24 år, der oplever udfordringer og har brug for at blive hørt, forstået og accepteret. Med HØRT ønsker vi at sætte unges trivsel på dagsordenen og skabe et trygt rum, hvor unge kan få viden om deres rettigheder, være en del af et fællesskab og få følelsen af, at de ikke er alene. Hos HØRT kan unge få professionel rådgivning på en døgnåben chat, memorådgivning eller gruppechat. På gruppechatten kan unge blandt andet møde andre unge online for at drøfte, sparre og dele ud af erfaringer om bestemte temaer og problematikker. HØRT har også instagram-profilen @blivhort med videofortællinger fra unge, som har oplevet udfordringer i livet.

Ungdomsårene er især præget af mange overgange, der ofte indebærer store skift i unges hverdag og kræver, at unge tilpasser deres netværk efter den nye situation, som de befinder sig i – fx at flytte hjemmefra, blive juridisk voksen, starte på en uddannelse, flytte til en ny by mv. 

Gratis og anonym rådgivning

HØRT udspringer af BørneTelefonen og er en bevægelse mod det gode ungeliv. Hos HØRT får de unge professionel, gratis rådgivning, og man er 100% anonym. HØRT lukker aldrig – der er åbent hele døgnet, alle ugens dage, ligesom på BørneTelefonen.

HØRT
Vis mere +

Børns Vilkårs vision for HØRT er, at alle unge skal trives 

  • Børns Vilkår giver unge en stemme, og vi lytter altid, når unge har brug for os. Vi tager unges problemer alvorligt, og hjælper unge med at blive set, hørt, forstået og accepteret. Fordi ingen unge skal stå alene.
  • Børns Vilkår tilbyder unge viden om deres rettigheder samt vejledning, støtte og mod til at handle på deres udfordringer. Vi giver de voksne i de unges liv redskaber til at handle med udgangspunkt i unges perspektiv.
  • Vi insisterer på, at alle unge skal trives. Derfor arbejder vi for at rammebetingelserne for unges liv tager udgangspunkt i unges vilkår, behov og rettigheder. Vi sætter unges virkelighed på dagsordenen.
HØRT. Gratis og anonymt rådgivningstilbud for unge mellem 15 og 24 år