Informations-blade ligger på et bord

Publikationer udarbejdet af Børns Vilkår

Børns Vilkår er en vidensbaseret organisation. Vi bygger alt vores arbejde på viden og fakta ud fra, hvad børnene fortæller til os på BørneTelefonen, igennem vores bisidning, uddannelsesafdeling og børnepaneler.

Vi udarbejder i Børns Vilkår løbende rapporter og håndbøger, hvor vi samler børnenes syn på eksempelvis skilsmisse. Og igennem vores børnefaglige specialkonsulenter kommer vi med anbefalinger til, hvordan børn i Danmark opnår den bedste støtte.

Rapporter

Svigt af børn i Danmark

2023

!0 år med Børns Vilkårs Erstatningsrådgivning

2023

Hvad ønsker børn af deres forældre?

2023

Unge mænd i mistrivsel – Hvorfor søger de ikke hjælp?

2023

Vold i hjemmet.
Får vi øje på det, og får børnene den rette hjælp?

2023

Digital mobning og uønskede oplevelser online

2023

Livet derhjemme:
Små børns oplevelser af tryghed i familien

2023

Samfundsøkonomiske konsekvenser af at være barn af forældre med mentale helbredsproblemer (SDU)

2023

Menneskelige og økonomiske omkostninger – når børn vokser op i familier med psykisk sygdom

2023

Savn er et vilkår for mange små børn i delte familier

2022

Børns digitale fællesskaber

2022

Børn og unge kæmper for at passe ind

2022

Svigt af børn i Danmark

2022

Vold mod børn i Danmark. Analyse af fysisk og psykisk vold i hjemmet

2022

Fordomme rammer børnene

2022

De oversete børn

2021

Håndtering af bekymrende skolefravær i folkeskolen (Analyse & Tal)

2021

Svigt af børn i Danmark

2021

Spørg mere – så fylder det mindre

2021

Samvær og kultur i ungdomspolitiske fællesskaber

2021

Selvskade

2021

Børns oplevelser af skældud i børnehaven

2020

Skolen og det trygge klassemiljø

2020

Skolens tomme stole

2020

Krop, køn og digital adfærd

2020

Svigt af børn i Danmark

2020

Hvordan styrker vi positive fællesskaber blandt børn og unge?

2019

Tryg tilknytning i dagtilbud

2019

Svigt af børn i Danmark

2019

Børn i hjem med alkoholproblemer

2019

Digital dannelse i børnehøjde del 4

2019

Digital dannelse i børnehøjde del 3

2019

Digital dannelse i børnehøjde del 2

2019

Digital dannelse i børnehøjde del 1

2018

Adfærdskontrol og tankefængsel

2018

Samtaler om psykisk mistrivsel på BørneTelefonen

2018

Svigt af børn i Danmark

2018

Udsatte børns skolegang

2018

Svigt af børn i Danmark

2017

Mobning

2017

Ret til inddragelse

2017

Mine forældre skal skilles. Så vidt jeg forstår på det hele

2016

Projekt om støtte til børn ved erstatningssager

2016

Børn i komplekse skilsmisser

2016

At give børn ret

2016

Jeg er træt af at være deres brevdue

2015

Analysenotater

Vold fylder også på BørneTelefonen og HØRT i sommerferien

2023

Et år efter invasionen i Ukraine:
Samtaler på BørneTelefonen på ukrainsk

2023

Døgnåbent på BørneTelefonen

2022

Børns oplevelse af at blive set og hørt i skolen

2022

Børn med særlige behov trives dårligere i skolen end deres klassekammerater

2022

To år med pandemi: Samtaler om corona på BørneTelefonen

2022

Børns mulighed for
tryghed og omsorg, når de starter i dagtilbud

2022

Småbørnsforældres skærmbrug i familien

2021

Samtaler på BørneTelefonen om kønsidentitet og seksuel orientering

2021

Børns oplevelser med at vende tilbage til skolen

2021

Børn og unges brug af piller og medicin

2021

Børns oplevelser af at
være i børnehave under
genåbningen af Danmark

2020

Årsrapporter og governance

Årsrapport 2022

2023

Revisionsprotokollat 2022

2023

Følg og forklar-skema

2023

Årsrapport 2021

2021

Revisionsprotokollat 2021

2022

Årsrapport 2020

2021

Årsrapport 2019

2020

Årsrapport 2018

2019

Årsrapport 2017

2018

Årsrapport 2016

2017

Årsrapport 2015

2016

Årsrapport 2014

2015

Årsmagasiner

Årsmagasin 2022

2022

Årsmagasin 2021

2021

Årsmagasin 2020

2020

Årsmagasin 2019

2019

Årsmagasin 2018

2018

Årsmagasin 2017

2017

Årsmagasin 2016

2016

Årsmagasin 2015

2015

Pjecer, håndbøger og guides

Børns Vilkårs bisidderordning

2019

Professionel bisidning af børn og unge

2014

Chatrådgivning af børn og unge

2012

Håndbog i chatrådgivning af børn og unge

2011

Sådan arbejder vi med viden i Børns Vilkår

Viden som et middel til at stoppe svigt af børn i Danmark.

Læs mere