Stop svigt

Alt for mange børn i Danmark står alene med deres problemer. Børns Vilkår kæmper for, at intet barn i Danmark svigtes, hverken af barnets nærmeste eller af samfundet.

På BørneTelefonen har vi tusindvis af samtaler med børn, som fortæller det, de ikke kan tale med andre om. Det giver os en unik indsigt i børns tanker og problemer; en indsigt, som vi handler på. Vores arbejde styrker børns rettigheder og børns tro på sig selv, og sikrer, at alle børn har mindst én, som lytter og hjælper. Børns Vilkår er der for børnene hver dag. Altid.

Siden 1977 har Børns Vilkår sammen med støtter og samarbejdspartnere arbejdet for at stoppe svigt og for børns ret til en tryg barndom. Vi tror på børn. De er det vigtigste, vi har, og de er vores fælles ansvar. Vær med – stop svigt!

I stedet for at ta’ mit eget liv, fik en rådgiver på BørneTelefonen overbevist mig om, at der var andre måder at løse mine problemer på. Det er jeg meget taknemmelig for nu!

Pige, 16 år

Kontakt Børns Vilkår

Vil du i kontakt med Børns Vilkår eller besøge vores presseafdeling?

Hvem er vi?

Find kontaktoplysninger på relevante medarbejdere i Børns Vilkår

Gennemsigtighed hos Børns Vilkår

Få indblik i, hvordan vi bruger de penge, vi får ind fra både private støtter, fonde og virksomheder, hvor mange samtaler der er på BørneTelefonen og HØRT, og antallet af frivillige rådgivere, der hjælper med at besvare henvendelser fra børn og unge, når de rækker ud efter hjælp.

Hovedbestyrelsen i Børns Vilkår

Det overordnede ansvar for Børns Vilkår varetages af en hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen består af fire aktive medlemmer og evt. to suppleanter, der vælges af den siddende Hovedbestyrelse, et medlem valgt blandt institutionsmedlemmerne, et medlem valgt blandt de personlige medlemmer, et medlem valgt af og blandt de ansatte og en til to medlemmer valgt af og blandt de frivillige rådgivere i Børns Vilkår. Derudover har Hovedbestyrelsen mulighed for at udpege to suppleringsmedlemmer baseret for kompetencebehovet i bestyrelsen.

Hovedbestyrelsen mødes ca. fem gange om året og tager sig af de overordnede principper, som ligger til grund for Børns Vilkårs daglige arbejde. Den daglige drift af Børns Vilkår varetages af direktøren.

Formand, næstformand og et yderligere medlem af hovedbestyrelsen udgør forretningsudvalget, som mødes yderligere ca. fem gange årligt.

Sådan arbejder vi med viden i Børns Vilkår

Viden som et middel til at stoppe svigt af børn i Danmark.

Børns Vilkårs værdier og børnesyn

Vi inddrager børn. Vi lytter og videreformidler det, børn fortæller os. Omdrejningspunktet for vores virke er barnets behov og rettigheder.

Læs mere

Publikationer og rapporter

Børns Vilkår er en vidensbaseret organisation. Vi bygger alt vores arbejde på viden og fakta ud fra, hvad børnene fortæller til os.

Læs mere

Årsregnskab og Årsmagasin

Børns Vilkårs ambition er, at ingen børn og unge i Danmark skal svigtes. Her kan du se, hvordan vi fordeler midlerne i vores arbejde for at sikre dette.

Læs mere

Høringssvar til Christiansborg

Børns Vilkår tager børnenes stemmer med fra BørneTelefonen til Christiansborg. Det gør vi blandt andet i vores høringssvar.

Læs mere

Projekter i Børns Vilkår

Børns Vilkår har en lang række projekter i tæt partnerskab med forskellige fonde og ministerier. Læs mere om vores forskellige projekter her.

Læs mere

Vedtægter og forretningsorden

Børns Vilkårs formål er at arbejde for at styrke og forbedre børn og unges vilkår, opvækst og udviklingsmuligheder i Danmark.

Læs mere