Transparens hos Børns Vilkår

Hos Børns Vilkår vil vi gerne give vores støtter og samarbejdspartnere muligheden for at følge med i, hvordan vi arbejder og træffer beslutninger i arbejdet med at stoppe svigt af børn og unge i Danmark.

Nedenfor kan du bl.a. få et indblik i, hvordan vi bruger de penge, vi får ind fra både private støtter, fonde og virksomheder, hvor mange samtaler der er på BørneTelefonen og HØRT, og antallet af frivillige rådgivere, der hjælper med at besvare henvendelser fra børn og unge, når de rækker ud efter hjælp.

Antal samtaler på BørneTelefonen og HØRT i 2023:

53347

Antal frivillige rådgivere pr. 1. oktober 2023:

838

Antal Igangværende bisiddersager pr. 1. oktober 2023:

328

Sådan bruger Børns Vilkår pengene

Udgifter til indsatser for at stoppe svigt af børn

Vi arbejder målrettet med at hjælpe så mange børn som muligt. I 2021 har Børns Vilkår brugt mere end 98 millioner kroner på indsatser, der skal stoppe svigt af børn. Herunder kan du se, hvordan udgifterne fordeler sig.

‘Indsatser for børn og voksne’ dækker bl.a. over vores uddannelsesaktiviteter , viden og materialer til forældre og fagpersoner omhandlende temaer som fx skolefravær og tryghed for småbørn. Under ‘Øvrige formålsbestemte aktiviteter’ finder vi bl.a. Børns Vilkårs politiske arbejde for børn og unge og aktiviteter målrettet unge i alderen 15-24 år.

Økonomi, bestyrelse og ansatte

Årsrapporter

Indsamlingsregnskaber

Landsindsamlingsregnskab

Indsamlingsregnskab

Lønninger

Hos Børns Vilkår følger vi statens overenskomst i forhold til fastsættelse af løn- og arbejdsvilkår.

Direktøren hos Børns Vilkår har i 2022 en månedsløn på 95.416,67 kr. eksl. pension. Pension pr. måned er 25.000 kr. Den samlede månedsløn er i alt inkl. pension 120.416,67 kr.

Lønninger til medlemmer af Børns Vilkårs hovedbestyrelse:

Formand: 50.000 kr./år.

Næstformand: 25.000 kr./år

Forretningsmedlem: 20.000 kr./år

Andre hverv og interesser for bestyrelse og direktion

Læs om vores hovedbestyrelsesmedlemmer her.

Direktør hos Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, er i dag medlem af Civilsamfundets bestyrelse, Frivillighedsrådets Good Governance komité, Roskilde Universitets bestyrelse, Haver til Mavers bestyrelse samt næstformand for Varefakta. Derudover er han frivillig som næstformand for Poesiens Hus. Rasmus har tidligere været medlem af Datarådet, Det Økonomiske Råd, Nationalbankens repræsentantskab og siddet i bestyrelsen for tænketanken Concito, Fødevareøkonomisk Institut, Disciplinærnævn for Ejendomsformidling samt været næstformand for Promilleafgiftsfonden, formand for Danwatch og formand for Fonden Københavns Madhus.

Antal ansatte i årsværk

Børns Vilkår har 182 fuldtidsansatte fordelt på kontorer i Aarhus og Valby.

De ansatte er fordelt i afdelingerne: BørneTelefonen og Bisidning, Uddannelse, Projekt og Analyse, Udvikling og Fondssamarbejde, Kommunikation, Fundraising og Presse, Politisk Stab,  Økonomi og IT samt Administration, HR og Drift.

Medlemmer, donorer og fonde

Antal medlemmer og faste støtter

Pr. 1. 12 2022: 58.159

Større donorer og partnerskaber

 • Circle K
 • Stryhns Gruppen
 • YouSee
 • TJM Forsikring
 • TDC Erhverv

Se mere her

Større partnerskaber med fonde

 • TrygFonden
 • Egmont Fonden
 • Stryhns Familieselskab
 • Ole Kirk´s Fond
 • Nordea-fonden

Se mere her

Antal følgere på sociale medier

Pr. 15. 3. 2023

 • Facebook: 107.000
 • Instagram (Børns Vilkår): 13.200
 • Instagram (HØRT): 1.900
 • TikTok (BørneTelefonen): 1600
 • LinkedIn: 44.100
 • Twitter: 5.500

Principper for Børns Vilkårs tilstedeværelse på sociale medier målrettet børn og unge

Børns Vilkår er på de sociale medieplatforme, hvor vi kan møde børn og unge i den digitale virkelighed de befinder sig i.  Det er pt. YouTube, Snapchat, TikTok og Instragram. Vi er et relevant, sikkert og trygt tilbud om hjælp. BørneTelefonen og HØRTs profil på forskellige medier er et safespace, her bliver ingen udskammet eller talt dårligt om – og her kan du blive hjulpet videre. Vi laver aldrig direkte rådgivning i fx et kommentarspor eller på anden vis går ind i en personlig dialog – her henviser vi til BørneTelefonen eller HØRT rådgivningen.

Det er helt afgørende for vores troværdighed, at vi ikke lukker og åbner vores indirekte rådgivning eller annoncering til BørneTelefonen og HØRT alt efter stemningen i medierne – for børn og unge skal kunne regne med os, når vi har sagt vi er der. Noget helt andet er selvfølgelig, hvis lovgivningen ændrer sig eller der på anden vis sker indgreb. Så de generelle principper her skal løbende vurderes ud fra et sikkerhedsmæssigt princip, fx ift. ændringer på platformene og eventuelle retslige afgørelser.  

Hvornår bruger vi ikke sociale medier?

Vi er ikke på sociale medieplatforme der i særlig grad bruges af kriminelle eller på anden vis billiger ulovlig og grænseløs adfærd. Det gælder pt. alle medier og platforme på Darknet og den russiske tjeneste Telegram.

Aldersgrænse for børn der medvirker i produktioner til sociale medier

Overordnet vil vi tilstræbe, at de børn der medvirker i vores annoncer og produktioner til børn på sociale medier er over 13 år, som også er aldersgrænsen for brug af de fleste platforme.  Er der tale om børn under 13 år vil det kræve en særskilt vurdering.

Hvad bruger vi den sociale platform til?

Det, at vi er selv på forskellige sociale medie platforme betyder ikke, at vi ikke kan kritisere og stille skarpt på eventuelle uhensigtsmæssigheder. Det er fokus for vores politiske medarbejdere og vi indgår løbende i debatter om både Meta, TikTok og andre platforme.

På de sociale medier generelt laver vi annoncer til og med børn og unge, der henviser til vores rådgivningstilbud. På vores Instagram profil HØRT laver vi indirekte rådgivning og på TikTok taler vi om de temaer, der er relevante for målgruppen og på de præmisser, der er på mediet. På Youtube udvikler vi løbende koncepter.

TikTok

Børns Vilkår har taget et aktivt valg om at være på TikTok ligesom vi aktivt har valgt at bruge Snapchat og Instagram. Vi er klar over, at der er problematikker om, hvordan data bruges og gemmes. Det gælder for alle sociale medieplatforme. Vi vægter vores løfte til børnene om, at vi er der hvor de er, højere end de dataudfordringer der kan være med at bruge en given platform, med mindre at lovgivningen siger noget andet.

Generelle principer for Børns Vilkår på sociale medier – herunder emojis

 • Vi er på de platforme som børn og unge bruger og hvor vi kan møde dem
 • Vi afsøger nye platforme, der kan hjælpe os til at nå særlige grupper
 • Vi tester løbende udtryk og budskaber sammen med børn og unge og inddrager dem aktivt i kommunikationen
 • Det er vigtigt for os at møde målgruppen i øjenhøjde. Derfor anvender vi emojis i vores videobeskrivelser på TikTok. Det gør vi med stor omhyggelighed for der må ikke være tvivl om, hvad vi mener. Vi besvarer også henvendelser med emojies, hvis profilen, der har skrevet kommentaren, har brugt emojis i sin henvendelse til os.
 • Vi sletter ALLE kommentarer, der er grænseoverskridende, stødende eller provokerende.
 • Vi tolererer hverken kommentarer, der går på optræden eller/og udseende. Disse slettes.
 • Vores tone of voice er i børnehøjde – uden vi taler ned til brugerne. Vi er omsorgsfulde og respektfulde i vores svar.
 • Vi henviser personlige og sårbare kommentarer til BørneTelefonens eller HØRTs rådgivningstilbud (både til web og direkte rådgivning). Vi rådgiver ikke direkte på kanalen.
 • ALLE kommentarer som kalder på rådgivning eller stilles som spørgsmål sendes videre til det aktuelle rådgivningstilbud.

Samtykker

 • Vi fjerner opslag, lyd, video med det samme, hvis det ønskes
 • Vi kan ikke love at brugerdata ikke logges hos tredjepart

Bæredygtighed og ansvarlighed

 • Børns Vilkår tilstræber i driften at indkøbe så miljømæssigt og socialt ansvarligt som muligt.
 • Alle forbrugsstoffer og kontorartikler indkøbes i videst muligt omfang miljømærkede.
 • Alle trykopgaver indkøbes som svanemærkede.
 • Det prioriteres i alle indkøb af fødevarer, at produkterne i videst muligt er sunde, produceret etisk og bæredygtigt og er økologiske og / eller lokalt producerede i sæson.
 • Børns Vilkårs frokostordning for medarbejdere er vegetarisk.
 • Bæredygtighed er et væsentligt parameter ved alle renoveringer, istandsættelser og inventarkøb. Der benyttes materialer, som i videst muligt omfang minimerer klima- og miljøbelastning, og indtænker genbrug og upcycling af inventar.
 • Børns Vilkår prioriterer i videst muligt omfang at rejse bæredygtigt og klimavenligt.

Gældende overenskomst for ansatte i Børns Vilkår
Vedtægter for Børns Vilkår
Governance og forretningsorden for Børns Vilkår

Brug af billeder og video af børn og unge i Børns Vilkår

Børns Vilkår vurderer løbende, hvordan vi beskytter børn og unge bedst mulige i vores kampagner. Vi bruger illustrationer, animationer, børnemodeller, skuespillere og private efter en etisk vurdering fra gang til gang og alt efter den eller de medieplatforme, der er i spil.

Billeder udviklet vha. kunstig intelligens

I vores kampagne for at stoppe vold mod børn, har vi helt ekstraordinært valgt at bruge billeder udviklet gennem kunstig intelligens. Vold mod børn er et meget alvorligt emne, og vi har haft mange overvejelser omkring, hvordan vi bedst kunne vise det.

Etiske overvejelser
Vores etiske vurdering er, at selvom man måske er vant til at arbejde som børnemodel i reklamer og andre sammenhænge, er det for voldsomt for et barn i den aldersgruppe at se sit ansigt eksponeret ud over hele Danmark som voldsoffer resten af 2023.

Det er en beslutning, vi har truffet ud fra et hensyn om, at vi gerne vil beskytte børn – samtidig med, at vi gerne vil skabe mest mulig opmærksomhed på et meget alvorligt problem. Og den slags gøres bedst, hvis det ledsages af et visuelt element til forskel fra, hvis vores annoncer var ren tekst.

Privatlivspolitik og GDPR

Det er vigtigt for Børns Vilkår, at alle kan have tillid til vores virke. Vi respekterer og beskytter dit privatliv og sikrer en forsvarlig behandling af alle personoplysninger, vi modtager.

Se mere

Whistleblowerordning

Børns Vilkår ønsker en høj standard i vores arbejde og har derfor etableret en whistleblowerordning i samarbejde med Plesner Advokatpartnerselskab.

Se mere

Har du feedback eller klager?

Hos Børns Vilkår går vi meget op i at alle – særligt børn og unge – har ret til at blive hørt. Derfor vil vi altid gerne høre, hvis du har noget, du gerne vil fortælle os.

Læs mere

Uddannelse

1068 oplæg og trivselsforløb for børn, forældre og fagpersoner i 2021.

 • 21.947 på chatten
 • 13.254 på telefon
 • 9.947 på SMS
 • 8.249 på brevkassen
 • 1.927 på børn hjælper børn for 2021.

Bæredygtighed og ansvarlighed

Leveres af Lars