Transparens hos Børns Vilkår

Hos Børns Vilkår vil vi gerne give vores støtter og samarbejdspartnere muligheden for at følge med i, hvordan vi arbejder og træffer beslutninger i arbejdet med at stoppe svigt af børn og unge i Danmark.

Nedenfor kan du bl.a. få et indblik i, hvordan vi bruger de penge, vi får ind fra både private støtter, fonde og virksomheder, hvor mange samtaler der er på BørneTelefonen og HØRT, og antallet af frivillige rådgivere, der hjælper med at besvare henvendelser fra børn og unge, når de rækker ud efter hjælp.

Sådan bruger Børns Vilkår pengene

Udgifter til indsatser for at stoppe svigt af børn

Vi arbejder målrettet med at hjælpe så mange børn som muligt. I 2021 har Børns Vilkår brugt mere end 98 millioner kroner på indsatser, der skal stoppe svigt af børn. Herunder kan du se, hvordan udgifterne fordeler sig.

‘Indsatser for børn og voksne’ dækker bl.a. over vores uddannelsesaktiviteter , viden og materialer til forældre og fagpersoner omkring temaer som skolefravær og tryghed for småbørn. Under ‘Øvrige formålsbestemte aktiviteter’ finder vi bl.a. Børns Vilkårs politiske arbejde for børn og unge og aktiviteter målrettet unge i alderen 15-24 år.

Økonomi, bestyrelse og ansatte

Landsindsamlingsregnskab

Indsamlingsregnskab

Hos Børns Vilkår følger vi statens overenskomst i forhold til fastsættelse af løn- og arbejdsvilkår.

Direktøren hos Børns Vilkår har i 2022 en månedsløn på 95.416,67 kr. eksl. pension. Pension pr. måned er 25.000 kr. Den samlede månedsløn er i alt inkl. pension 120.416,67 kr.

Lønninger til medlemmer af Børns Vilkårs hovedbestyrelse:

Formand: 50.000 kr./år.

Næstformand: 25.000 kr./år

Forretningsmedlem: 20.000 kr./år

Læs om vores hovedbestyrelsesmedlemmer her.

Læs om vores hovedbestyrelsesmedlemmer her.

Direktør hos Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, er i dag medlem af Civilsamfundets bestyrelse, Frivillighedsrådets Good Governance komité, Roskilde Universitets bestyrelse, Haver til Mavers bestyrelse samt næstformand for Varefakta. Derudover er han frivillig som næstformand for Poesiens Hus. Rasmus har tidligere været medlem af Datarådet, Det Økonomiske Råd, Nationalbankens repræsentantskab og siddet i bestyrelsen for tænketanken Concito, Fødevareøkonomisk Institut, Disciplinærnævn for Ejendomsformidling samt været næstformand for Promilleafgiftsfonden, formand for Danwatch og formand for Fonden Københavns Madhus.

Børns Vilkår har 182 fuldtidsansatte fordelt på kontorer i Århus og Valby.

De ansatte er fordelt i afdelingerne: BørneTelefonen og Bisidning, Uddannelse, Projekt og Analyse, Udvikling og Fondssamarbejde, Kommunikation, Fundraising og Presse, Politisk Stab,  Økonomi og IT samt Administration, HR og Drift.

Medlemmer, donorer og fonde

Pr. 1. 12 2022: 58.159

 • Circle K
 • Stryhns Gruppen
 • YouSee
 • TJM Forsikring
 • TDC Erhverv

Se mere her

 • TrygFonden
 • Egmont Fonden
 • Stryhns Familieselskab
 • Ole Kirk´s Fond
 • Nordea-fonden

Se mere her

Pr. 15. 3. 2023

 • Facebook: 107.000
 • Instagram (Børns Vilkår): 13.200
 • Instagram (HØRT): 1.900
 • TikTok (BørneTelefonen): 1600
 • LinkedIn: 44.100
 • Twitter: 5.500

Antal samtaler på BørneTelefonen og HØRT de seneste 12 måneder:

60961

(samtaler udgør rådgivningssamtaler, faste brugere, informationssøgning og feedbacksamtaler. Informationssøgning dækker over, de børn og unge der kontakter BørneTelefonen for data og viden om forskellige emner, eksempelvis til brug i en skoleopgave. Feedbacksamtaler registreres, når børn og unge kontakter BørneTelefonen/HØRT for at sige tak for den hjælp, de har fået)

Udvikling i antallet af samtaler på BørneTelefonen siden 2012.

Antal frivillige rådgivere pr. 1. november 2022:

807

(frivillige rådgivere, frivillige i Brevkassen, frivillige på Børn Hjælper Børn samt frivilligkoordinatorer)

Obs! Nogle rådgivere er frivillige flere steder, og tæller derfor med i flere kategorier.

Bæredygtighed og ansvarlighed

 • Børns Vilkår tilstræber i driften at indkøbe så miljømæssigt og socialt ansvarligt som muligt.
 • Alle forbrugsstoffer og kontorartikler indkøbes i videst muligt omfang miljømærkede.
 • Alle trykopgaver indkøbes som svanemærkede.
 • Det prioriteres i alle indkøb af fødevarer, at produkterne i videst muligt er sunde, produceret etisk og bæredygtigt og er økologiske og / eller lokalt producerede i sæson.
 • Børns Vilkårs frokostordning for medarbejdere er vegetarisk.
 • Bæredygtighed er et væsentligt parameter ved alle renoveringer, istandsættelser og inventarkøb. Der benyttes materialer, som i videst muligt omfang minimerer klima- og miljøbelastning, og indtænker genbrug og upcycling af inventar.
 • Børns Vilkår prioriterer i videst muligt omfang at rejse bæredygtigt og klimavenligt.

Vis mere +
Gældende overenskomst for ansatte i Børns Vilkår
Vedtægter for Børns Vilkår
Governance og forretningsorden for Børns Vilkår

Modelfotos

Vi bruger modelfotos af både børn og voksne i vores kommunikation. Nogle billeder er taget af en fotograf (med samtykke fra modellerne). Resten af vores billeder er stock-fotos.

Privatlivspolitik og GDPR

Det er vigtigt for Børns Vilkår, at alle kan have tillid til vores virke. Vi respekterer og beskytter dit privatliv og sikrer en forsvarlig behandling af alle personoplysninger, vi modtager.

Se mere

Whistleblowerordning

Børns Vilkår ønsker en høj standard i vores arbejde og har derfor etableret en whistleblowerordning i samarbejde med Plesner Advokatpartnerselskab.

Se mere

Har du feedback eller klager?

Hos Børns Vilkår går vi meget op i at alle – særligt børn og unge – har ret til at blive hørt. Derfor vil vi altid gerne høre, hvis du har noget, du gerne vil fortælle os.

Læs mere

Uddannelse

1068 oplæg og trivselsforløb for børn, forældre og fagpersoner i 2021.

 • 21.947 på chatten
 • 13.254 på telefon
 • 9.947 på SMS
 • 8.249 på brevkassen
 • 1.927 på børn hjælper børn for 2021.

Bæredygtighed og ansvarlighed

Leveres af Lars

FAQ

Kan vi ikke skrive noget om hvorfor alle pengene ikke kan gå direkte til børn eller BørneTelefonen? Og at det koster penge at samle penge ind. Og at vi bruger penge på at indsamle data og viden.

Jo flere, der bakker op om vores arbejde med at stoppe svigt, jo flere mennesker kan vi hjælpe. Derfor er det vigtigt, at vi investerer penge i at sikre et kendskab og opbakning til Børns Vilkårs arbejde.

Ingen børn og unge skal stå alene med deres bekymringer, og de skal vide, hvor de kan søge hjælp. Derfor bruger vi også penge på kampagner om temaer, der relaterer sig til børn og unges liv og trivsel – så børn og unge ved, at de altid kan kontakte BørneTelefonen og HØRT, hvis de har brug for en voksen, der lytter.

I nogle tilfælde kan børn og unge opgive deres anonymitet og dermed få yderligere hjælp:

 • Hvis børn og unge fortæller BørneTelefonen eller HØRT noget, der giver anledning til bekymring om deres sundhed, trivsel eller udvikling, kan Børns Vilkår tilbyde en bisidder. En bisidder kan hjælpe med en sag i kommunen.
 • I de tilfælde hvor et barn eller en ung har akut brug for hjælp, kan vores rådgivere tilkalde alarmcentralen (ambulance eller politi).