Børn i pæne familier svigtes også

Lotus Turèll voksede op i skyggen af alkoholmisbrug. Hun ønsker at skabe opmærksomhed omkring, at omsorgssvigt også rammer børn i velstillede familier. Hun mener, at der er brug for at bryde tabuet, så det er lettere for familierne og deres børn at få hjælp.

På den ene side var min far en varm og spændende far, som jeg mærkede, var meget på min side og virkelig gerne ville mig. På den anden side fyldte alkohol mere og mere for ham og dermed for familien. Misbruget spiste den side af ham, som han skulle bruge til at være noget for sine nære relationer. Sådan fortæller Lotus Turèll datter af forfatter Dan Turèll og skuespiller Chili Turèll.

Jeg vil gerne punktere den heftige skam, der omgærder alkoholmisbrug især i velstillede familier. En skam, der gør, at hverken børn eller voksne tør at række ud og få hjælp. Umiddelbart tror man, at alkoholmisbrug hænger sammen med social udsathed. Men alkoholmisbrug er mere udbredt end man skulle tro i velstillede familier. Men det er en gruppe, vi ikke har tilstrækkeligt fokus på. Lærere, pædagoger og andre fagpersoner spiller en afgørende rolle for, om disse familier får hjælp, fordi de oftest vil være de fagpersoner, der er tættest på familien. Jeg håber, jeg kan medvirke til, at de får modet, redskaberne til og troen på, at de skal handle på en bekymring.

At blive helt forladt

Jeg glemmer aldrig den nat, hvor jeg vågnede og var alene hjemme. Jeg var kun 9 år gammel. Det var en hård periode, hvor følelsen af, at nogle havde ansvaret for og kontrollen med min tilværelse svandt ind. Da jeg vågnede op i lejligheden og var alene, blev min største frygt for at blive helt forladt til virkelighed. Jeg var skrækslagen. På en eller anden måde fik jeg slæbt mig ud på gaden. Så stod jeg der midt på Frederiksberg i en sen nattetime. Der var ret stille, men på et tidspunkt kom der en forbipasserende, jeg greb fat i. Han hjalp mig med at ringe til det hotel, hvor min mor boede. Vi kom ikke igennem af en eller anden grund. Jeg kan ikke helt huske, hvad der så skete bortset fra, at jeg fandt min far nede på et værtshus. Jeg krøb ind under et bord og faldt i søvn, fuldstændig udmattet.

Der kan ikke være misbrug i en familie uden omsorgssvigt af barnet. Når alkohol fylder så meget, giver det konflikter, frustration og sorg. Kommunikationen falder sammen, og der er to voksne, der er dybt påvirkede af situationen. Hvem er der så tilbage til at tage sig af børnene?

Dygtig i skolen

Jeg var dygtig i skolen og gjorde alt, hvad jeg kunne for at passe ind. Jeg kom fra et intellektuelt hjem, hvor der var høje krav til præstation og faglighed, som jeg gjorde alt for at imødekomme. Det lykkedes. Hvis det faglige var crashet, tror jeg, lærerne havde haft en bedre chance for at spotte, at jeg havde brug for hjælp.

Ikke alle børn i vanskeligheder, er så storsmilende, som jeg var. Nogle børn bliver aggressive og opfarende. Man kan se opførslen som ’uhensigtsmæssigt’ og ’usympatisk’. Jeg ser den slags adfærd som markører. Udfordringen er at gå bag de markører, for at finde ud af, hvad barnet egentlig forsøger at fortælle.

Ensom og anderledes

Jeg har følt mig meget ensom og anderledes end mine venner og veninder. På en måde var jeg meget mere moden end dem og på en måde langt mindre moden. Jeg var bedre til at tage ansvar, klare mig selv og konsekvensberegne. Men jeg skulle bruge meget længere tid end mine venner på at finde ud af, hvem jeg var. Finde ud af, hvor mine grænser gik. I gymnasiet begyndte det at blive svært for mig at indlære, fordi jeg havde så meget stress og ubearbejdet sorg og skam i kroppen. Mine karakterer begyndte at drosle nedad og lærerne spurgte: ”Hvorfor gør du dig ikke mere umage? Vi ved jo, at du kan.” Jeg lod som om, jeg bare var ’hyggedoven’ og hellere ville bruge tid på mine venner.

Vendepunktet

En morgen da jeg var 23 år, tonede en psykolog frem på fjernsynsskærmen. Hun fortalte, at unge, der mister en mor eller far i løbet af opvæksten, har brug for at bearbejde tabet. Ellers kan de få udviklingsforstyrrelser og indlæringsvanskeligheder. Det var første gang, det gik op for mig, at det, jeg havde oplevet, i form af både min fars alkoholmisbrug og siden hans sygdom og død, var mere, end jeg selv kunne eller burde klare. Det gjorde mig bekymret og bange. Jeg tænkte, om det var for sent for mig at blive normal?

Som fortalt til Marianne With Bindslev

Blå bog

Lotus Maria Turèll
Født 1979 som datter af forfatter Dan Turèll og skuespiller Chili Turèll.
Bachelor i Medievidenskab, med overbygningsfag i pædagogik.
Certificeret personlig coach, familiecoach og ungecoach.
Erfaren foredragsholder, hun har blandt andet afholdt foredrag om rusmidler siden 2011 med foreningen DrugRebels.
Afholder foredrag med Lisbeth Zornig Andersen om ”Misbrug i Overdanmark og Underdanmark” og tager selv ud med sit eget foredrag ”Digterens Datter”.
Ambassadør på Kræftens Bekæmpelses projekt for børn og unge i sorg ”OmSorg” og for ”Livline i Sorgen”. Har udviklet og afviklet en række kommunale indsatser og kampagner for at forbedre børn og unges trivsel. Tidligere skribent for bl.a. Where2go og Cover og reporter på Aftenshowet.

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke