Egmont fonden

Egmont Fonden

Vores partnerskab med Egmont Fonden sætter fokus på bekymrende skolefravær, der for langt de fleste børn og unge er et tegn på mistrivsel.

Logo for Egmont

HJælp til børn med bekymrende skolefravær

Mange danske børn har højt fravær fra skolen, og i de senere år har der været en stigning i fraværet. På BørneTelefonen taler de frivillige rådgivere med børn og unge, der ringer ind med ondt i maven over at skulle i skole, om problemer med mobning, eksklusion, manglende motivation og støtte, manglende opbakning eller overskud fra forældre og en følelse af, at der i skolen ikke er tid og plads til barnet eller den unge. For langt de fleste gælder det, at skolefravær er et tegn på mistrivsel, som der skal handles på i tide, inden problemet udvikler sig yderligere.

Folkeskolen er en grundsten i børn og unges udvikling, og Børns Vilkår vil i partnerskab med Egmont Fonden lave en særlig indsats, der skal være med til at sikre, at alle børn og unge får tidlig hjælp, når de har bekymrende skolefravær og problemer relateret hertil.

Partnerskabet mellem Egmont Fonden og Børns Vilkår løber fra 2019-2023, og støttes med knap 25 mio. kr. fra Egmont Fonden.

Partneskabet er bygget op omkring tre spor:

  1. Et vidensspor, der skal give et klart billede af de børn og unge, der kæmper med skolefravær og bringe både børn og unges stemmer frem. Vi indsamler og formidler viden fra mange forskellige aktører – børnene, deres forældre, skolerne, kommunerne, PPR og andre fagpersoner samt taler med forskere og lovende forebyggelsesindsatser.
  2. Et rådgivningsspor med personlig og digital rådgivning målrettet både børn og unge, forældre og fagpersoner i hele landet. Vores rådgivere klæder vi på gennem blandt andet online kursusforløb, temaaftener og en podcastserie.
  3. Et netværksspor, hvor aktører på skoleområdet sammen skal drøfte udarbejdelse af anbefalinger til området, som derefter vil blive omsat til anbefalinger og interessepolitiske tiltag.

Sammen om børnene

Børns Vilkår er en oplagt partner for Egmont Fonden, fordi vi deler børnesyn – vi lytter til børnene og inddrager dem. Med partnerskabet får vi mulighed for at få øget og nødvendig indsigt fra børn og unge om årsager til skolefravær, og vi får mulighed for at hjælpe de børn, som har et bekymrende skolefravær, deres forældre og fagpersonerne tæt på dem.

Direktør i Egmont Fonden Henriette Christiansen
Portræt af Henriette Christiansen

Hjælp til børn med forældre i skilsmisse (2015-2018)

Børns Vilkår og Egmont Fonden arbejdede i partnerskabet for, at ingen børn blev svigtet pga. forældres skilsmisse.

Det har vi opnået i partnerskabet om skilsmisse

  • Nyt familieretligt system med barnets trivsel i centrum samt en forbedret hjælp til familier med konfliktfyldte og komplekse skilsmisser
  • Alle børn har nu mulighed for at få en bisidder med til møder i Statsforvaltningen
  • Mere end 5.000 rådgivningssamtaler med forældre hvert år, hvor to ud af tre handler om skilsmisse
To piger krammer

Vi rådgiver børn, unge og voksne

Hver dag, døgnet rundt, hele året sidder vores rådgivere klar til at lytte til og rådgive børn, unge, forældre og fagpersoner i Danmark.

Pige taler i telefon

BørneTelefonen

Børnenes linje til rådgivning, trøst eller bare en voksen, der lytter

Lyshåret dame kigger på telefon i stue.

Forældre­Telefonen

Rådgivning om børn til forældre, bedsteforældre og pårørende

Tre børns leger på en hængestativ

FagTelefonen

FagTelefonen er for alle, der arbejder med børn og unge

Brunhåret dame taler med lyshåret dreng på en bænk.

Bisidning

Få en gratis bisidder og skab tryghed ved børnesamtalen

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke