Er du forælder i en digital verden?

Så er du kommet til det rette sted.

Her på siden finder du viden, råd og redskaber til at forstå dit barns digitale liv. Du får hjælp til at tage dialogen med dit barn om, hvordan man navigerer sikkert i den digitale verden. Indholdet er udviklet i samarbejde med TDC.

Du finder bl.a.

 • Guides til de mest populære og anvendte sociale medier
 • Børns perspektiver på det digitale liv
 • Hjælp til at starte dialogen med dit barn om oplevelser på sociale medier
 • Quizzen “Hvilken forældertype er du?”
 • Test, som giver dig klar besked om lovgivning og digitale krænkelser
 • Ekspertvideoer og meget mere

God fornøjelse!

Det skal du vide om dit barns digitale liv

Det er umuligt at skelne mellem børn og unges "digitale" og "virkelige" liv. Det svarer til ikke at ville anerkende en telefonsamtale som en rigtig samtale. Anne Mette Thorhauge, Lektor i kommunikation og it, Formand for Medierådet for Børn og Unge
Kunsten at dele

Deler du billeder af dit barn...

… uden at spørge om lov?

I en undersøgelse på BørneTelefonens hjemmeside svarer 8 ud af 10 ja til, at deres forældre lægger billeder op af dem uden at spørge om lov.
Her får du viden om og gode råd til, hvordan du skaber tryghed i dit barns digitale liv nu og på lang sigt.

Er du nysgerrig? Klik her

Guide til de mest populære sociale medier

Herunder ser du fire af de mest populære sociale medier blandt børn og unge. Under hvert medie kan du finde viden om hvordan og hvorfor børn og unge bruger dem samt eksperternes råd til dig som forælder.

Spiller dit barn også computer?

Nogle gange kan det være svært at forstå, hvorfor børn synes, det er så fedt at game. Men det handler bare om at komme ind i kampen! Vi har lavet en guide til dig som forælder, så du lynhurtigt kan gå fra noob til ace, og igen være med.

Læs mere

Svært at tage hul på DIALOGEN med dit barn?

Udforsk de 7 gode dialogvaner om sociale medier. Hér finder du råd og forslag til at få gang i dialogen med dit barn om deres oplevelser og brug af sociale medier.

Digital dannelse skal trænes. Lad derfor dialogen om dit barns digitale liv indgå naturligt ved middagsbordet. Mange forældre bekymrer sig over, at overskride deres børns grænser ved at spørge ind til sociale medier. Men faktisk savner mange børn og unge en oprigtig interesse fra deres forældre omkring de ting, der optager dem på fx YouTube, Snapchat eller Instagram.

Det kan du sige 😀

Spørg fx ind til, hvad dit barn bedst kan lide at lave på mobil eller iPad, om de har et favorit-medie og hvad, der gør det særligt interessant? Det er vigtigt at lægge ud med åbne spørgsmål, så dit barn ikke føler, at det er et forhør, eller at du er ude på at kontrollere.

Hvis du mødes af himmelvendte øjne… 👀

Prøv med: “Ja, jeg ved godt, at vi aldrig rigtig har talt om, hvad du laver på mobilen, men jeg kan se, at det optager dig, så jeg er blevet nysgerrig. Jeg vil gerne forstå sociale medier bedre, så vi kan tale sammen, om det du oplever.” Hvis de himmelvendte øjne fortsætter, så mist ikke håbet. Prøv igen og igen, så dit barn kan mærke, at du rent faktisk interesserer dig. Og sørg for altid at have tid til at gå i dialog med dit barn, når det er klar til at dele.

Sociale medier kan være virkelig sjove og nyttige, men de er samtidig udviklet af firmaer, som skal tjene penge. Gør det til en vane sammen at reflektere over, hvordan sociale medier fungerer, og hvorfor. Ved at stille spørgsmål og undre jer sammen lærer dit barn at forholde sig kritisk til sociale mediers hensigt og påvirkning af fx vores tid, humør og sociale relationer.

Det kan du sige 😀

Vær nysgerrig på sociale medier ved fx at tage et kig på indstillingerne sammen med dit barn. Overvej hvorfor nogle indstillinger er slået til og andre fra. Hvad ville være bedst for jer? Spørg ind til dit barns viden omkring sociale mediers forretningsmodel (den måde medierne tjener penge på ved at fastholde brugerens opmærksomhed og tid). Tal om hvornår det giver mening at bruge sociale medier, og hvornår man risikerer at bruge mere tid, end man har lyst til, eller føle sig stresset.

Hvis dit barn tror, at gratis betyder gratis… 💲

De mest populære sociale medier koster ikke penge, men vi betaler med vores adfærd og opmærksomhed; det vi klikker på, liker, skriver og søger på. Sociale medier bruger denne information til at hjælpe reklamevirksomheder med at sælge ting til os. Det er nu muligt at markedsføre direkte til børn og unge via sociale medier. Tag en snak med dit barn om markedsføring og de værdier, virksomheder forsøger at sælge, så dit barn lærer at forholde sig kritisk.

Her kan du finde viden om markedsføring, notifikationer og i det hele taget blive klogere på medierne, så du er klædt på til dialogen.

Det er ikke nok at tale om sociale medier. Som forælder er man nødt til at opnå en større forståelse af sit barns interesser ved, at engagere sig i indholdet på de sociale medier. Ikke dagligt, men gerne flere gange om måneden, når det giver mening. Denne vane danner grundlag for en god daglig dialog og giver indsigt til at sætte meningsfulde rammer for dit barns brug af sociale medier.

Det kan du sige 😀

Børn og unge vil gerne dele ud af deres interesse for og erfaring med sociale medier, og du kan fx spørge, om I ikke skal udforske populære memes eller influencers eller lave kreative snaps sammen. Anerkend at du ikke er eksperten og hør om ikke dit barn vil lære dig et par tricks på Instagram eller Snapchat eller vise deres favorit-influencer(s) frem.

Hvis dit barn afviser din interesse… 🙅

Måske dit barn helst vil have sine sociale medier for sig selv. Så kan du selv undersøge sagen for bedre at forstå dit barns verden. Du kan fx læse de forskellige guides hér på siden, downloade og udforske de apps, dit barn bruger eller finde videoer på YouTube, der forklarer, hvordan de virker. Følg løbende med i hvad der rører sig i nyhederne omkring sociale medier, så du kan stille dit barn vedkommende spørgsmål.

Du er rollemodel og forbillede for dit barn, og du har ansvaret for at sætte grænser. Mange børn og unge er faktisk positive overfor regler eller aftaler, fordi det skaber tryghed og udviser interesse. En god rammesætning kræver, at du sætter dig ind i dit barns brug af digitale medier og går i dialog med dit barn.

Det kan du sige 😀

Fortæl dit barn at det er vigtigt med aftaler for jeres brug af digitale medier og inviter dit barn med i udformningen af aftalerne. Det er vigtigt, at aftalerne giver mening og at du forklarer HVORFOR du lægger op til netop de aftaler, du gør. Fx kan måltider være mobilfrie, så der er tid til nærvær og samtale med familien og mobilen kan holdes ude af værelset ved sengetid, så det blå skær fra mobilen ikke gør det sværere at falde i søvn. I kan også overveje mediefri zoner i hjemmet, en “parkeringskurv” til mobilerne samt fælles alternative aktiviteter, når mobilen er parkeret.

Hvis du selv har svært ved at overholde aftalerne… 😣

Mange børn og unge undrer sig over forældres dobbeltmoral ift. de aftaler, der indgås i familien og er derfor ikke motiverede til at overholde dem selv. “Vi må ikke bruge vores telefoner, når vi spiser sammen, men min mor skal altid liiige færdiggøre noget arbejde eller tjekke sin Instagram”. Som rollemodel for dit barn er det afgørende, at du går forrest og selv udlever jeres aftaler.

Sociale medier skaber nye vilkår for identitetsskabelse og (selv)iscenesættelse. Børn og unge er særligt sårbare overfor en online-kultur, hvor billeddeling og “like”-knapper opmuntrer til at sammenligne sig med andre og deres ufejlbare iscenesættelse. Faren er, at likes på sociale medier får afgørende betydning for hvad børn og unge synes om sig selv – og hinanden. Vær derfor opmærksom på dit barns humør, og hjælp dit barn med at føle sig værdsat, uanset antal likes og “perfekte” billeder på Instagram.

Det kan du sige 😀

Spørg dit barn hvad likes betyder for ham/hende? Hvordan påvirkes dit barns humør når han/hun ikke får “nok” likes eller hvis vennerne ikke svarer hurtigt nok? Undlad at negligere barnets følelser og anerkend, at det kan have enorm betydning for dit barn at få likes og kommentarer. Hjælp dit barn til at forstå sociale mediers påvirkning og det usunde kapløb om at se perfekt ud.

Hvis det er svært at trænge igennem… 🙉

Det kan være svært at være den eneste, der ikke går op i likes, eller ikke konstant deler billeder på sociale medier. Tal derfor også med de andre forældre i klassen om, hvordan man skaber en god kultur i fællesskabet – også online. Kan selviscenesættelse tages op i klassen? Vær også opmærksom på din egen iscenesættelse på sociale medier – hvad ser dit barn på dine sociale profiler? Har I kun været på ferie, hvis det er dokumenteret på sociale medier? Tal fx om hvad der deles, hvornår det har værdi at dele noget og med hvem. Og lær dit barn, at man gerne må sige nej til at få taget og delt billeder – også derhjemme.

Sociale medier er netop sociale og deres omfang og indflydelse rækker ud over hjemmets fire vægge. Fx opstår mobning på sociale medier typisk blandt børn i klasser, som i forvejen har et utrygt fællesskab. Som forælder har du mulighed for at give input til kulturen omkring digitale fællesskaber, og hvilke sociale medier dit barn skal være en del af. Gør det til en vane at spørge ind til fællesskabet i klassen og at sætte sociale medier på dagsordenen til forældremøderne i dit barns klasse.

Det kan du sige 😀

Tag klassebilledet frem og lad det være udgangspunkt for en samtale om sociale medier. Hvilke sociale medier er klassekammeraterne på? Hvem er med i Snapchatgruppen? Hvornår er det okay at have mindre grupper, hvor kun nogle fra klassen er med? Er der nogen, der slet ikke er på sociale medier? Hvordan inviteres de med i fællesskabet?

Hvis forældrene i klassen er virkelig uenige… 👽

Målet er ikke så meget enighed, men en fælles forståelse i forældregruppen for børnenes muligheder på sociale medier og de strukturer, der påvirker både dem og deres fællesskaber. Selvom I er uenige om de digitale rammer, er det vigtigste, at I sammen bakker op om et stærkt klassefællesskab, hvor alle føler sig trygge. Derved mindskes risikoen for, at der foregår udstilling og mobning i den digitale arena.

“Hvis jeg fortæller om noget dårligt på Facebook, griber min mor telefonen og ringer rundt.” Børn har brug for at dele deres tanker, bekymringer og følelser, uden at der nødvendigvis skal handles med det samme – også selvom det kan være svært at lægge øre til som forælder. Forældres hang til at løse alting afskrækker mange børn fra at dele. Undgå derfor at blive vred og inddrag dit barn i at løse eventuelle problemer.

Det kan du sige 😀

Sig til dit barn, at du gerne vil lytte uden at afbryde eller komme med gode råd – bare lytte. Stil herefter åbne spørgsmål, som kan skabe refleksion hos barnet, såsom: ”Vil det du har oplevet/gjort få konsekvenser for andre?” “Er der andre i vennekredsen, du tænker skal have besked?” Spørg også om barnet vil have din hjælp: “Tænker du, at du har brug for min hjælp til at løse det?” Hvis ja, er det vigtigt at du begrunder dit løsningsforslag og inddrager barnet i dine overvejelser.

Hvis dit barn er helt uenig i dit løsningsforslag… 😝

Gennemgå alternative scenarier sammen. På den måde lærer dit barn at løse konflikter. Måske I sammen finder en bedre fremgangsmåde eller måske dit barn opdager, at det oprindelige forslag ikke var så slemt endda.

Du skal altid forsikre dit barn om, at du naturligvis bevarer roen, når du fx tager en snak med “Martins” forældre, klasselæreren eller hvem der ellers skal tales med.

Den digitale tyvs metoder og forebyggelse af kriminalitet sammen med dit barn

Hjælp dine børn i cybersikkerhed

Lær sammen her

Vores ansvar

Selvom dit barn måske ved mere om de nye medier, er det dig som forælder, der har mest erfaring med, hvordan man bedst omgås andre mennesker på en respektfuld måde.

Disse erfaringer er vigtige at give videre til dit barn, som har mindst ligeså meget brug for et socialt kompas på nettet, som i den fysiske verden.

Vær med til at sikre, at flere børn føler sig trygge, når de bevæger sig i den digitale verden.

Gode råd og lovgivning

Digitale Krænkelser

Som forælder kan det sommetider være svært, at forstå børn og unges behov for at dele billeder og videoer med hinanden.

Det er vigtigt, at du som forælder sætter dig ind i dit barns verden, for dermed at kunne hjælpe og vejlede, hvis der opstår problematikker på nettet.

Vi har samlet eksperternes råd, viden om lovgivning og redskaber her, så du har en bedre forståelse for, hvordan du kan støtte dit barn og være med til at forebygge digitale krænkelser.

Du kan også teste dig selv om lovgivningen.

Læs mere
Lovligt eller ulovligt?

Test din viden her

Sociale medier børn
Start testen her

Tag quizzen: Hvilken forældertype er du?😮🤠😎

 • Din datters Snapstreak-behov har fuldstændig kortsluttet familiens mobilfri fredagshygge.

  Hvordan reagerer du?
 • Trin 1 af 8

Tak til alle, som har deltaget i vidensindsamling, test af indhold og kreative processer.

En særlig tak til eksperter og forskere, som deler ud af deres guldkorn.

 • Anne-Mette Thorhauge, Lektor ved KU og Formand for Medierådet for børn og unge
 • Stine Liv Johansen, Lektor ved AU, Center for Børns Litteratur og Medier
 • Jesper Aagaard, Psykolog og adjunkt på Psykologisk Institut ved AU
 • Camilla Mehlsen, Rådgiver med speciale i børn, unge og digitale medier
 • Malene Charlotte Larsen, Forsker i danske børn og unges brug af sociale medier ved AAU
 • Miriam Michaelsen, Advokat og partner hos NJORD Law Firm og stifter af Digitalt Ansvar
 • Kenneth Aukdal, Awareness and Communications Manager at TDC Group Security
 • Center for Ludomani

  Og stor tak til Advice A/S, som har produceret det flotte kampagnemateriale.

Kontaktoplysninger

Ønsker du mere viden om projektet Forældre i en digital verden eller samarbejdet mellem TDC og Børns Vilkår, kan du anvende nedenstående kontaktoplysninger.

Sine Gadeberg
Senior Corporate Relations Manager
Børns Vilkår

Send en mail

Henriette Gejsing
Chefkonsulent, CSR
TDC Group Sustainability

Send en mail

Universet "Forældre i en digital verden" er udviklet i samarbejde med TDC