Hvad er fravær? Få mere at vide her.

Hvad er skolefravær?

Hvad er skolefravær?

Skolefravær er et sammensat problem

For et barn kan fravær i skolen være løsningen, snarere end problemet. Barnet kan opleve skolegangen som en uoverskuelig opgave, og så kan det at blive væk være en umiddelbar løsning for barnet.

Skolefravær er, når et barn oplever ubehag ved at skulle i skole, og barnet begynder at blive hjemme for at undgå det ubehag. Når man ikke bare synes, man kan gå op i skolen og løse det, der er svært, men man begynder at synes, at det at blive væk, er den bedste løsning.

Se en psykolog fortælle om skolefravær.

Psykolog Helle Lund fortæller om de årsager som kan udløse skolefravær.

Du skal ændre dit cookiesamtykke, for at se dette indhold.

Skolefravær har mange årsager

Hvis et barn er meget væk fra skole, er det sjældent, at der kan peges på én bestemt udløsende årsag til fraværet, men snarere at der er tale om en ophobning af små og store årsager. Det kan være forandringer i barnets skoledag med nye lærere, kammerater der flytter eller uro i klassen. Fravær kan også udløses af voldsomme livsbegivenheder som pludseligt opstået sygdom eller dødsfald i barnets nære familie.

Se på rammerne omkring barnet

Skolefravær viser sig ofte som vanskeligheder hos barnet f.eks. i form af angst eller mistrivsel. Men skolefraværsproblemet skal forstås i den sammenhæng, det viser sig. Skolefravær er et komplekst problem, og vi er nødt til at inddrage rammerne omkring barnet – både i skolen og hjemme for at forstå mere om problemet og årsagerne hos det enkelte barn og for at kunne finde de bedste løsninger. Barnet, skolen og forældrene hænger sammen.

Det er ikke barnets ansvar

Når man forstår skolefravær i den sammenhæng, det viser sig, bliver det tydeligt, at barnet ikke kan løse problemet alene. Hvis man kommer til at tænke for meget, at skolefravær handler om barnet, risikerer man at lægge ansvaret for at løse problemet over på barnet. Man lægger problemet over til den, der har allersværest ved at løse det alene. Barnet kan mærke problemet, men det er ikke problemet.

Man falder nemt i den grøft at komme til at se for simpelt på et problem. Men det er vigtigt at bevare kompleksiteten. Ellers kan vi ikke løse et komplekst problem. Vi må ikke individualisere problemet, så børn bliver hovedansvarlige for at løse et skolefraværsproblem.

Inddrag barnet i løsningen

Der er altid en god grund til, at børn ikke kommer i skole. Børnene har en god forståelse for, hvad der holder dem væk fra skole og også ideer til at komme tilbage. Så børnene skal inddrages i løsningen af skolefraværsproblemer, men det er ikke børnenes ansvar at løse problemet.

Sæt tidligt ind over for skolefravær

Skolefravær går sjældent over af sig selv, men kræver en systematisk indsats af alle omkring barnet. En tidlig indsats er vigtig. Jo længere tid problemet har stået på, desto sværere kan det blive for barnet at vende tilbage til en normal skolegang, og der er risiko for, at problemets kompleksitet øges f.eks. med angstproblematikker.

3 råd om skolefravær

For barnet er skolefravær løsningen på et problem og ikke problemet i sig selv. Barnet kan ikke løse det alene, og det går sjældent over af sig selv.

  • Det er vigtigt at komme i gang med en tidlig indsats
  • Barnet skal inddrages i løsningen, men barnet er ikke ansvarlig for løsningen
  • Løsningen skal findes i et samarbejde mellem skole, hjem og barn

Altså, jeg kan bare huske, at det var sådan der i weekenden, søndag aften, kan jeg bare huske. Det var bare frygteligt, at der begyndte jeg med at blive mega nervøs. Og så kan jeg huske, at jeg egentlig mandag morgen ofte stod op, og jeg gjorde mig helt klar, og jeg tog min cykelhjelm på, og jeg gik ned foran døren, men jeg kunne bare ikke komme ud.

Pige, 15 år

Tegn på skolefravær

Skolefravær er typisk noget, der udvikler sig over tid. Læs om, hvad du kan være opmærksom på af tidlige tegn som fx, at barnet ikke har lyst til at komme i skole eller har fysiske tegn som hovedpine.

Tal med dit barn

Har dit barn svært ved at komme i skole? Her kan du få gode råd til, hvordan du spørger ind til dit barns oplevelse og har en god samtale om fravær.

Hvad siger loven?

Lovgivningen skelner mellem lovligt og ulovligt fravær. Læs mere om, hvad reglerne siger.

Hvor finder du hjælp?

Læs om, hvem der kan hjælpe dig, hvis dit barn har fravær i skolen. Det er fx klassens team, skolens ledelse, skolens ressourcepersoner, PPR og kommunen.  

Dyk mere ned i emnet skolefravær
Dyk mere ned i emnet skolefravær
Podcast

Podcast med forældrefortællinger om skolefravær

Lyt til fire afsnit med forældres oplevelser med deres børns skolefravær. I femte afsnit fortæller en psykolog om, hvad man kan gøre, hvis man er bekymret for sit barn. 

Børn og unges fortællinger

Læs fem børn og unges fortællinger om livet med skolefravær. 

Rapport om skolefravær

Læs Børns Vilkårs rapport om skolefravær med perspektiver fra forældre og børn.

ForældreTelefonen

Rådgivning til alle forældre og pårørende, der har spørgsmål, som omhandler børn.
Oplever du, at dit barn ikke trives i skolen eller er du bekymret for dit barns skolefravær?

Kontakt ForældreTelefonen og få gratis, børnefaglig rådgivning.

Få nyt om Børns Vilkår

Nyhedsbrevet er til dig, som gerne vil vide mere om, hvordan vi sammen kan gøre det bedre for børn og unge i Danmark. Her får du fx gode råd til at forebygge mobning og svigt, gøre skilsmissen lettere og lære dine børn at navigere i en digital verden.

  • Børns Vilkår passer godt på dine personoplysninger, og vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov. Du kan læse mere om vores databehandling og dine rettigheder i vores privatlivspolitik
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.