Skolefravær er et sammensat problem

For et barn kan fravær i skolen være løsningen, snarere end problemet. Barnet kan opleve skolegangen som en uoverskuelig opgave, og så kan det at blive væk være en umiddelbar løsning for barnet.

Skolefravær er, når et barn oplever ubehag ved at skulle i skole, og barnet begynder at blive hjemme for at undgå det ubehag. Når man ikke bare synes, man kan gå op i skolen og løse det, der er svært, men man begynder at synes, at det at blive væk, er den bedste løsning.

Et sammensat problem

Tegn på skolefravær

Tal med dit barn

Skolefravær har mange årsager

Hvis et barn er meget væk fra skole, er det sjældent, at der kan peges på én bestemt udløsende årsag til fraværet, men snarere at der er tale om en ophobning af små og store årsager. Det kan være forandringer i barnets skoledag med nye lærere, kammerater der flytter eller uro i klassen. Fravær kan også udløses af voldsomme livsbegivenheder som pludseligt opstået sygdom eller dødsfald i barnets nære familie.

Skolefravær viser sig ofte som vanskeligheder hos barnet f.eks. i form af angst eller mistrivsel. Men skolefraværsproblemet skal forstås i den sammenhæng, det viser sig. Skolefravær er et komplekst problem, og vi er nødt til at inddrage rammerne omkring barnet – både i skolen og hjemme for at forstå mere om problemet og årsagerne hos det enkelte barn og for at kunne finde de bedste løsninger. Barnet, skolen og forældrene hænger sammen.

Når man forstår skolefravær i den sammenhæng, det viser sig, bliver det tydeligt, at barnet ikke kan løse problemet alene. Hvis man kommer til at tænke for meget, at skolefravær handler om barnet, risikerer man at lægge ansvaret for at løse problemet over på barnet. Man lægger problemet over til den, der har allersværest ved at løse det alene. Barnet kan mærke problemet, men det er ikke problemet.

Man falder nemt i den grøft at komme til at se for simpelt på et problem. Men det er vigtigt at bevare kompleksiteten. Ellers kan vi ikke løse et komplekst problem. Vi må ikke individualisere problemet, så børn bliver hovedansvarlige for at løse et skolefraværsproblem.

Der er altid en god grund til, at børn ikke kommer i skole. Børnene har en god forståelse for, hvad der holder dem væk fra skole og også ideer til at komme tilbage. Så børnene skal inddrages i løsningen af skolefraværsproblemer, men det er ikke børnenes ansvar at løse problemet.

Skolefravær går sjældent over af sig selv, men kræver en systematisk indsats af alle omkring barnet. En tidlig indsats er vigtig. Jo længere tid problemet har stået på, desto sværere kan det blive for barnet at vende tilbage til en normal skolegang, og der er risiko for, at problemets kompleksitet øges f.eks. med angstproblematikker.

3 råd om skolefravær

For barnet er skolefravær løsningen på et problem og ikke problemet i sig selv. Barnet kan ikke løse det alene, og det går sjældent over af sig selv.

  • Det er vigtigt at komme i gang med en tidlig indsats
  • Barnet skal inddrages i løsningen, men barnet er ikke ansvarlig for løsningen
  • Løsningen skal findes i et samarbejde mellem skole, hjem og barn
Altså, jeg kan bare huske, at det var sådan der i weekenden, søndag aften, kan jeg bare huske. Det var bare frygteligt, at der begyndte jeg med at blive mega nervøs. Og så kan jeg huske, at jeg egentlig mandag morgen ofte stod op, og jeg gjorde mig helt klar, og jeg tog min cykelhjelm på, og jeg gik ned foran døren, men jeg kunne bare ikke komme ud. Pige, 15 år

Mere om skolefravær