Der skelnes mellem to typer af fravær: lovligt og ulovligt fravær

Hvad siger loven?

Hvad siger loven?

Der kan være mange årsager til, at et barn ikke møder op i skolen. Men når barnet udebliver fra undervisningen, registrerer skolen fravær.

I lovgivningen skelnes der mellem to typer af fravær: Lovligt fravær og ulovligt fravær.

Hvor meget fravær må man have i skolen?

Hvis skolen registrerer over 10% ulovligt fravær for dit barn i løbet af et kvartal, skal skoleledelsen kontakte og informere jer forældre om, at hvis fraværet rammer 15%, vil skoleledelsen være forpligtet til at sende en underretning om fraværet til kommunen.

Lovligt fravær

Under lovligt fravær skelnes der mellem tre forskellige typer:

Sygdom
Når dit barn på grund af sygdom eller smittefare ikke kan møde op til undervisningen, er det lovligt fravær. Du skal som forælder hurtigst muligt melde det til skolen. Sygefravær omfatter også tandlæge-og lægebesøg.

Diagnoser eller funktionsnedsættelse
Der er tale om lovligt fravær fra skolen, når et barn pga. funktionsnedsættelser eller lignende ikke kan deltage i undervisningen. Det omfatter både konkrete diagnoser eller funktionsnedsættelse som f.eks. autisme, ADHD, hjerneskade eller bevægehandicap og psykiske/sociale udfordringer som spiseforstyrrelser, angst og selvskade.

Ekstraordinær frihed
Ekstraordinær frihed dækker f.eks. over ferie, der ligger uden for skolernes ferieperiode eller særlige begivenheder i familien. Hvis du som forælder ønsker, at dit barn skal have ekstraordinær frihed, skal du give skolen besked om fraværet. På nogle skoler skal du sende en anmodning til skoleledelsen, om at du ønsker at dit barn skal holde ekstraordinært fri, – f.eks. hvis det er mere end tre dage – og så vil skoleledelsen vurdere forespørgslen. Skolelederen kan sige ”nej” afhængigt af bl.a. barnets faglige niveau. 

Ulovligt fravær

Fravær fra skole er ulovligt, hvis forældre ikke på dagen, eller i rimelig tid efter, har underrettet skolen om, at barnet ikke vil være til stede i undervisningen.

Det er altid forældrenes ansvar at meddele skolen, hvorfor barnet har fravær. Når der ikke er givet tilladelse til fraværet, skal skolen kontakte forældrene og finde ud af, hvorfor eleven ikke er mødt op til undervisningen.

Hvornår registrerer skolen fravær?

Skolerne skal notere elevernes fravær hver dag.

For elever i 0.-6.klasse noteres fravær ved skoledagens begyndelse.

For elever i 7.-10.klasse noteres fravær både når skoledagen begynder og slutter. Det betyder, at eleven kan få en halv dags fravær.

Vær opmærksom på, at disse retningslinjer er minimumskrav for registrering af fravær i folkeskolen. Det er op til den enkelte skole at vurdere, om de vil notere fravær ved hver lektion.

Hvad sker der, når et barn har ulovligt fravær?

Hvad sker der, når et barn har ulovligt fravær fra skolen?

  • Hvis dit barn har ulovligt fravær, skal skolelederen henvende sig til jer som forældre og finde ud af, hvad årsagen til fraværet er.
  • Hvis dit barn har over 10% ulovligt fravær i løbet af et kvartal, skal skoleledelsen kontakte og informere jer forældre om, at hvis fraværet rammer 15%, kan jeres familie blive trukket i børne- og ungeydelse for det kvartal.
  • Hvis dit barn har 15% eller mere ulovligt fravær i løbet af et kvartal, skal skoleledelsen underrette kommunen om dit barns fravær fra skole. Kommunen vil tage stilling til, om I forældre skal trækkes i børne- og ungeydelsen. Inden kommunen beslutter, om jeres familie skal trækkes i ydelsen, får både forældre og børn mulighed for at forklare, hvad fraværet handler om.

Sygeundervisning

Har dit barn fået tilbud om sygeundervisning? Et barn har ret til sygeundervisning, hvis det ikke kan komme i skole i en længere periode. Skoleledelsen har ansvaret for at kontakte jer forældre og tilbyde sygeundervisning, hvis jeres barn har været syg, og dermed ikke deltaget i skoleundervisningen, i 15 dage.

Elever, der har længerevarende fravær fra skole på grund af psykisk mistrivsel, er således også omfattet af reglerne for sygeundersvisning.

Sygeundervisning i hjemmet skal så vidt muligt varetages af en eller flere af elevens egne undervisere, men andre end elevens lærere kan også varetage sygeundervisningen, hvis andet ikke er muligt eller kun delvist er muligt. I den forbindelse kan skolen overveje at anvende digitale løsninger som f.eks. Skype og Facetime, så eleven kan opretholde en faglig og social forbindelse til sin skole.

Find mere information

Du kan læse mere om reglerne for fravær i folkeskolen på Børne- og undervisningsministeriets hjemmeside, hvor der også er information på andre sprog end dansk.

Tegn på skolefravær

Skolefravær er typisk noget, der udvikler sig over tid. Læs om, hvad du kan være opmærksom på af tidlige tegn som fx, at barnet ikke har lyst til at komme i skole eller har fysiske tegn som hovedpine.

Tal med dit barn

Har dit barn svært ved at komme i skole? Her kan du få gode råd til, hvordan du spørger ind til dit barns oplevelse og har en god samtale om fravær.

Hvor finder du hjælp?

Læs om, hvem der kan hjælpe dig, hvis dit barn har fravær i skolen. Det er fx klassens team, skolens ledelse, skolens ressourcepersoner, PPR og kommunen.  

Hvad er skolefravær?

Er du bekymret for dit barn? Når et barn ikke kommer i skole, kan det have mange årsager, og det kan være barnets løsning på et problem. 

Dyk mere ned i emnet skolefravær
Dyk mere ned i emnet skolefravær
Podcast

Podcast med forældrefortællinger om skolefravær

Lyt til fire afsnit med forældres oplevelser med deres børns skolefravær. I femte afsnit fortæller en psykolog om, hvad man kan gøre, hvis man er bekymret for sit barn. 

Børn og unges fortællinger

Læs fem børn og unges fortællinger om livet med skolefravær. 

Rapport om skolefravær

Læs Børns Vilkårs rapport om skolefravær med perspektiver fra forældre og børn.

ForældreTelefonen

Rådgivning til alle forældre og pårørende, der har spørgsmål, som omhandler børn.
Oplever du, at dit barn ikke trives i skolen eller er du bekymret for dit barns skolefravær?

Kontakt ForældreTelefonen og få gratis, børnefaglig rådgivning.

Få nyt om Børns Vilkår

Nyhedsbrevet er til dig, som gerne vil vide mere om, hvordan vi sammen kan gøre det bedre for børn og unge i Danmark. Her får du fx gode råd til at forebygge mobning og svigt, gøre skilsmissen lettere og lære dine børn at navigere i en digital verden.

  • Børns Vilkår passer godt på dine personoplysninger, og vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov. Du kan læse mere om vores databehandling og dine rettigheder i vores privatlivspolitik
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.