Få støtte ved erstatningssager

Børns Vilkår tilbyder gratis støtte og hjælp til sager om offentligt omsorgssvigt.

Børn og unge skal kunne regne med hjælp fra det offentlige system, når de bliver udsat for overgreb eller omsorgssvigt i deres familie eller på et anbringelsessted. I de senere år har der imidlertid været en række alvorlige sager om overgreb mod børn, hvor myndighederne greb for sent ind.

Børns Vilkår står klar til at hjælpe – også selvom det er mange år siden, du var udsat for svigt.

Har du brug for hjælp?

 

Hvis du har brug for vejledning om mulig erstatning, er du velkommen til at henvende dig til Børns Vilkårs erstatningsteam.

Kan du få erstatning?

For at en sag kan være relevant som erstatningssag mod myndighederne, skal den leve op til to kriterier:

Du skal have været udsat for overgreb eller alvorligt omsorgssvigt fra forældre, plejeforældre eller på institution.

Det kan eksempelvis være vold, seksuelt misbrug, psykisk vold eller omsorgssvigt af alvorlig karakter.

Myndighederne skal have haft kendskab til eller mistanke om, at du blev udsat for overgreb eller omsorgssvigt, eksempelvis via underretninger.

Myndighederne skal have undladt at gribe ind for at beskytte dig, trods viden eller mistanke om de ting, du var udsat for

Sådan hjælper Børns Vilkår med erstatningssager

Børns Vilkår hjælper med at vurdere omfanget og indholdet af sagerne.

Børns Vilkår indhenter sagsakter og hjælper med kontakt til en advokat.

Vi er en del af et sparringsnetværk for advokater, som arbejder med den pågældende type erstatningssager.

Børns Vilkår bisidder dig i forbindelse med møder hos advokaten og i retssagen.

Læs mere om bisidderordningen her

Læs om andre, der har fået hjælp

Fik undskyldning og erstatning

‘Jeg følte mig helt menneskelig igen’

Læs Louises historie
Vil hjælpe andre svigtede

Tasja kamp for erstatning og retfærdighed

Læs fortællingen her