Giv en gave i dit testamente

- og hjælp børn og unge i Danmark trygt igennem fremtiden.

At oprette et testamente er en naturlig måde at vise sine nærmeste, at du tænker på dem, også når du ikke er her mere. Men mange har også et ønske om at gøre noget mere – noget der afspejler deres værdier, drømme og det de tror på i verden.

Når du vælger at testamentere en del af din arv til et velgørende formål, sætter du dit personlige aftryk på fremtiden.

Få tilskud til dit testamente

Når du vælger at tilgodese Børns Vilkår i dit testamente, kan du få et tilskud på op til 5.000 kr. inkl. moms til advokatregningen.

Har du generelle spørgsmål til din eller dine pårørendes arv, eller overvejer du at oprette et testamente hvori Børns Vilkår er betænkt, er du velkommen til at kontakte vores arveansvarlige Sine Gadeberg.

Vi kan også hjælpe dig med at finde en advokat i dit lokalområde.

Bliv klogere på arv og testamente

De fleste mennesker oplever en stor glæde af at oprette et testamente – også selvom de fx ikke har en stor formue. Det er nemlig en udbredt misforståelse, at du kun har brug for at oprette et testamente, hvis du har mange penge, ikke efterlader dig arvinger eller indgår i meget vanskelige familieforhold. Nedenfor kan du læse mere om retningslinjer for arv og testamente - herunder hvordan du kan betænke Børns Vilkår i dit testamente uden at det går ud over evt. andre arvinger.

Du kan sagtens støtte et eller flere velgørende formål samtidig med, at din familie arver efter dig. I nogle tilfælde kan du endda både støtte velgørende organisationer og opnå, at din familie får lidt mere.

Så længe du ikke overskrider tvangsarven til dine børn eller ægtefælle (som er 25%), kan du frit bestemme over 75% af din arv, forudsat at du ikke sidder i uskiftet bo eller har oprettet et testamente, hvor der er begrænsninger i, hvor meget du kan bestemme over.

Hvis du først og fremmest ønsker at betænke din familie, men gerne vil give et beløb til en eller flere organisationer, som betyder noget for dig, kan du bl.a. bestemme, at organisationerne skal have et bestemt beløb – f.eks. 10.000 kr. eller, at en eller flere af organisationerne skal have en procentdel af det, du efterlader dig.

I nogle tilfælde er det muligt at give et beløb  til en eller flere velgørende organisationer og samtidig efterlade lidt ekstra til sin familie. Det gør man ved at indsætte en bestemmelse om, at familien skal arve 70%, og organisationen skal arve 30%, og at organisationen til gengæld skal betale bo- og tillægsboafgifter for familien. Se mere under punkterne Fri for arveafgift samt 30%-løsningen.

Arveafgift var den tidligere betegnelse for det, som i dag hedder boafgift.

Boafgift (og tillægsboafgift) er en afgift, som skal betales til staten i forbindelse med, at man arver. Boafgiften hos de nærmeste arvinger er 15%, mens andre arvinger også betaler en tillægsboafgift på 25%.

Hvis du ikke efterlader dig efterkommere (børn, børnebørn mv.), betyder det, at dine arvinger skal betale en langt større afgift af arven til staten (tillægsboafgift på 36,25%).

Som ægtefælle skal du slet ikke betale boafgift, og det er således afgiftsfrit for dig at arve. Derudover findes der en række velgørende organisationer, som arver afgiftsfrit. Børns Vilkår er en af de organisationer, som er fritaget for arveafgift. Se listen over alle afgiftsfritagede organisationer her.

Ved at lade den velgørende organisation arve, og samtidig betale arveafgiften for de øvrige arvinger, vil du rent faktisk kunne få frigjort flere penge til de arvinger, som skal betale en tillægsboafgift.

Her under ser du et skema over afgifter.

Hvis du ønsker først og fremmest at betænke din familie, men der også er en eller flere velgørende organisationer, som du gerne vil støtte, kan du overveje at bruge 30%-løsningen.

30%-løsningen er en ordning, hvor en eller flere velgørende organisationer indsættes i testamentet til at arve i alt 30% af boet på betingelse af, at organisationerne betaler bo- og tillægsboafgifter for de øvrige arvinger.

De øvrige arvinger modtager så 70% af boet og skal ikke betale afgifter.

Da velgørende organisationer ikke selv betaler bo- og tillægsboafgift, betyder det, at familien får lidt mere i arv, og der bliver samtidig et beløb til den eller de velgørende organisationer.

Se eksemplerne:

Eksempel 1: Uden brug af 30%-løsningen

Du indsætter din niece til at arve alt efter dig.
Din formue er 1 mio. kr.
Din niece arver 1 mio. kr.
Af dette beløb skal din niece betale 328.536,25 kr. i afgift (2020-tal)
Din niece får derfor udbetalt 671.463,75 kr. i arv.

Eksempel 2: Med brug af 30%-løsningen

Du indsætter din niece til at arve 70 % og en eller flere velgørende organisationer til at arve 30% mod at betale bo- og tillægsboafgifter.
Din formue er 1 mio. kr.
Din niece arver 700.000 kr.
Organisationerne arver 300.000 kr. men skal betale afgift for din niece.
Afgiften udgør nu 219.786,25 kr. (2020-tal)
Organisationerne får derfor udbetalt 80.213,75 kr.

Hvis du gerne vil give organisationerne en procentdel, men ikke ønsker, at de ”skal blande sig i boet”, kan du bestemme, at de skal have stilling som legatar. Tal gerne med en advokat om det.

Børns Vilkår bidrager med et tilskud på 5.000 kr. til oprettelse af testamente, hvor Børns Vilkår har en reel begunstigelse.

Hvis du ikke har skrevet testamente, er det arveloven, der bestemmer, hvem der arver efter dig. Det kan derfor være en rigtig god ide at overveje, om det er relevant for dig at oprette testamente.

Arveloven inddeler dine arvinger i tre klasser. Har du arvinger i første arveklasse, arver de det hele, også selvom du har arvinger i enten anden eller tredje arveklasse. Har du ingen arvinger i første arveklasse, går din arv videre til anden arveklasse osv.

Har du ingen arvinger efter loven, arver staten.

 1. Første arveklasse er din ægtefælle og dine livsarvinger – dvs. børn, børnebørn osv.
  Arven fordeles med 50% til din ægtefælle og 50% til dine livsarvinger. Hvis I har almindeligt formuefællesskab, udtager den længstlevende ægtefælle 50% af fællesboet som sin egen boslod. Det betyder, at den længstlevende i alt udtager 75% af det samlede bo.
  Har du ingen livsarvinger, arver din ægtefælle det hele. Efterlader du dig omvendt ikke en ægtefælle, arver dine livsarvinger det hele.
  Bemærk, at ugifte par ifølge arveloven ikke automatisk arver noget af hinanden.
 2.  Anden arveklasse er dine forældre og deres livsarvinger – dvs. dine søskende, nevøer og niecer, deres børn osv.
 3. Tredje arveklasse er dine bedsteforældre og deres børn – dvs. dine mostre, morbrødre og dine fastre og farbrødre. Bemærk, at dine fætre og kusiner ikke er arvinger efter loven.

Tvangsarv er den del af ens formue, som ens arvinger har krav på at få efter en, og som man derfor ikke kan give til andre ved et testamente.

De eneste arvinger, som er tvangsarvinger, er ens ægtefælle og ens livsarvinger.

Ægtefællens og livsarvingernes tvangsarv er på 25% af den arv, som de skal have i henhold til loven. Man kan derfor frit råde over 75% af sin formue, hvis man har tvangsarvinger.

Hvis man ikke har ægtefælle eller livsarvinger, kan man disponere over hele sin formue i et testamente.

Uskiftet bo betyder, at man ikke skifter, når ens ægtefælle dør, dvs. man udbetaler ikke noget arv til børnene. Børnene får først deres arv, når den sidste af ægtefællerne dør.

Hvis man har fælles børn og fælleseje i ægteskabet (dvs. man ikke har oprettet ægtepagt), har man krav på at sidde i uskiftet bo. Man behøver altså ikke at spørge sine børn.

Ens stedbørn skal derimod give tilladelse til, at man kan få lov at sidde i uskiftet bo.

Hvis man har særeje, kan man ikke sidde i uskiftet bo.

Man skal overveje meget nøje, om man skal vælge at sidde i uskiftet bo, da der både er fordele og ulemper. Tit er det en fordel at skifte – dvs. at udbetale børnenes arv til dem. Tal med en advokat om det.

Når man sidder i uskiftet bo, må man som udgangspunkt handle, som man har lyst til. Dog sætter loven nogen grænser – blandt andet for, hvor meget man må give i gave. Der skal dog meget til, før man overskrider grænserne for, hvad man må.

Hvis ægtefællernes samlede formue er under et vist beløb (2018: 760.000,00 kr.), kan ægtefællen overtage hele boet uden at skulle betale noget til børnene. Det er ikke et uskiftet bo, men en særlig regel i skifteloven, som sikrer ægtefællen mulighed for altid at få en minimumsarv.

Mød Yrsa

Yrsa lever i nuet, men tænker også på eftertiden

Yrsa er en særdeles aktiv kvinde, der elsker at rejse og involvere sig i foreninger. Men selvom hun har travlt med at leve livet, har hun også tænkt over, hvad der skal ske, når hun ikke er her mere. I sit testamente har hun valgt at tilgodese velgørende organisationer.

 

Læs mere om Yrsa her

Det Gode Testamente

Børns Vilkår er en del af Det Gode Testamente, som er en sammenslutning af 39 velgørende organisationer, der i fællesskab skal gøre det lettere og tydeligere for dig, hvad dine muligheder er, når du overvejer at testamentere til velgørenhed.

Med Det Gode Testamente kan vi bedre oplyse om retningslinjer, inspirere og forhåbentlig være med til at hjælpe dig godt på vej. Via dette fællesskab kan vi også tilbyde gratis rådgivning fra advokater, som er eksperter på området.

 

Besøg Det Gode Testamente

Få vores nyhedsbrev

Nyhedsbrevet er til dig, som gerne vil vide mere om, hvordan vi sammen kan gøre det bedre for børn og unge i Danmark. Her får du fx gode råd til at forebygge mobning og svigt, gøre skilsmissen lettere og lære dine børn at navigere i en digital verden.

 • Børns Vilkår passer godt på dine personoplysninger, og vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov. Du kan læse mere om vores databehandling og dine rettigheder i vores privatlivspolitik
 • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.