Lovgivning: Børn har ret til at blive hørt og inddraget

Ifølge FN’s Børnekonvention, artikel 12, har børn ret til at blive hørt og inddraget i forhold, der vedrører barnet selv.

Konventionens principper er integreret i Servicelovens formålsparagraf. Af Serviceloven fremgår det:

  • At barnet skal hjælpes til at udforme sine egne synspunkter og at disse skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med barnets alder og modenhed (§ 46 stk. 3).
  • At der skal finde en børnesamtale sted med barnet eller den unge, inden der træffes en afgørelse (§ 48).
  • At barnet til enhver tid i sin sagsbehandling har ret til at lade sig bistå af andre (§48a).

Billede af FNs børnekonvention artikel 12

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke