Betydningen for børn

  • Inddragelse øger barnets selvværd og følelse af, at kunne handle i eget liv
  • Inddragelse opretholder opmærksomheden på barnets styrker
  • Inddragelse opretholder respekten for barnets værdighed og autonomi
  • Inddragelse udvikler barnets evne til at reflektere over sin situation
  • Inddragelse modner barnet til at tage ansvar og træffe valg
  • Inddragelse udvikler barnet til at interagere og lytte til forskellige synspunkter
  • Inddragelse giver barnet tillid til systemet, øger barnets motivation og myndiggør barnets medborgerskab og deltagelse i samfundet

De kunne måske have taget mig mere med til møderne. Og sådan mere inddraget mig, når nu det handlede om mig. Fordi det er meget sådan: ’Emma er stadig for lille til at få tingene at vide. Ingen skal sige noget til hende. Hun skal bare være uvidende, fordi ellers bliver hun bare ked af det og tænker for meget’, men jeg synes faktisk, at jeg har tænkt mere, når jeg ikke har fået noget at vide.

– (Emma, 14 år).

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke