Børns Vilkår har i projektet afholdt kontinuerlige møder med medarbejderne på teamniveau. Formålet med de fælles faglige refleksionsmøder er at understøtte og kompetenceudvikle sagsbehandlerne i inddragelse af barnet. Skabe rum for fordybelse, inspiration og træning i inddragelse. Opbygge et fælles sprog og en fælles kultur, hvor sagsbehandlerne inspireres til at bruge nyerhvervet viden om børneinddragelse, låne af hinandens erfaringer og fastholde fokus på barnets perspektiv.

Mødet tilrettelægges i et samarbejde mellem Børns Vilkår og teamkoordinatorer. I projektet har temaerne på møderne typisk hængt sammen med temaer fra træningsdagene. Det kunne eksempelvis være temaer som rammesætning i dialog med barnet, herunder forberedelse af mødet med barnet, italesættelse af formål med mødet, kontaktetablering med barnet, understøttelse af barnets fri fortælling etc.

Temaerne afprøves i praksis med udgangspunkt i sagsbehandlernes aktuelle sager. Det kan være gennem forskellige øvelser, hvor en sagsbehandler fremlægger en konkret sag for teamet. Kollegaerne udfordres til at holde fokus på barnets perspektiv ved at sætte sig i barnets situation, og efterfølgende give hinanden feedback på, hvordan det oplevedes at være barn i den givne situation.

Andre gange suppleres med oplæg om et særligt tema, som sagsbehandlerne er optaget af og som taler ind i børneinddragelse. Det kan eksempelvis være hvordan børn konkret inddrages i udarbejdelse af handleplanen. Fælles for møderne er sagsbehandlernes refleksion over egen praktisk med udgangspunkt i børneinddragelse.