Bedre børneind­dragelse i sagsbehandlingen – barnets perspektiv

Børn føler sig inddraget, når de bliver lyttet til. Men det kan være svært at skelne mellem den voksnes børneperspektiv og barnets perspektiv. Når børn ikke føler sig inddraget, er det ofte fordi de ikke har fået lov at tilkendegive deres eget perspektiv på sagen, eller ikke har fået respons herpå. Man kan som sagsbehandler understøtte inddragelse af barnet ved at være bevidst om sit eget børneperspektiv og hvordan man håndterer og balancerer det i forhold til barnet perspektiv.

Barnets perspektiv er barnets egen formidling af sin opfattelse af verden. Med barnets perspektiv er den voksne alene optaget af, hvad barnet tænker, hvorimod barneperspektivet er den voksnes forståelse af, hvordan barnet tænker. Med barnets perspektiv gør vi os ikke kloge på børn, men betragter i stedet børn som kloge.

Børneperspektivet er den voksnes bestræbelse på at forstå barnet ud fra barnets eget perspektiv. Der er tale om et særligt voksenblik. hvor den voksne anvender sin viden og forståelse til at tolke barnets udsagn og adfærd, for på den måde at sige noget om, hvordan den voksne mener, at situationen ser ud for barnet.

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke