Lyshåret dreng mellem mor og far

Fri fortælling er karakteriseret ved disse elementer:

  • Sammenhængende periode i en dialog, hvor barnet fortæller uden at blive afbrudt af den voksne.
  • Barnet fortæller frit frem for at svare på spørgsmål
  • Dialog frem for interview
  • Tryg og styret samtalesituation

Fri fortælling finder sted, når en voksen lytter aktivt, mens barnet fortæller frit uden at blive afbrudt. Med fri fortælling kan man få barnet til at udfolde sin fortælling. Sagsbehandlerens opgave er at styre retningen, så den frie fortælling anvendes i relation til formålet med samtalen.

Når barnet får plads til at fortælle frit, kan det skabe adgang til barnets mindeprocesser. Fri fortælling kan dermed åbne op for at blive klogere på barnets situation og oplevelser og dermed også barnets ønsker og behov. Fri fortælling er derfor især et godt redskab, når barnet ikke tør åbne op for sine oplevelser.

Det centrale element i fri fortælling er aktiv lytning. En god regel er, at den voksne er afventende og åben for barnets initiativ. Grundlæggende kan fri fortælling kan skabes ved at arbejde bevidst med spørgsmålstyper, pauser, tempo, gentagelser og opsummeringer:

  • Hold pause. Børn kan være lang tid om at finde de rigtige ord eller være i tvivl om, hvorvidt de skal blive ved med at tale. Ved at holde længere pauser end du måske normalt gør, giver du barnet rum til at få fortalt frit.
  • Bekræft barnets udsagn. Du kan opmuntre barnet til at fortælle videre, ved at bekræfte barnet med små kommentarer som ”mmm”, ”ok” eller ”ja”.
  • Gentag barnets pointer med dine egne ord. Ved at gentage barnets pointer giver du barnet mulighed for at rette dig, hvis din forståelse ikke stemmer helt overens med barnets.
  • Inviter til uddybning af fortællingen. Ved at bruge imperativer som ”fortæl” og ”prøv at sige mere om…” kan du invitere barnet til at uddybe sin fortælling og dermed få belyst flere nuancer i barnets fortælling.
  • Opsummér hvad barnet har fortalt dig, før du skifter emne. Inden I går videre til det næste tema i samtalen, skal du opsummere, hvad du har hørt barnet fortælle. Opsummér gerne så tæt på barnets ord som muligt. På den måde tjekker du af med barnet, om du har forstået fortællingen rigtigt.

Kommunikation der fremmer barnets frie fortælling:

Åbne spørgsmål: Imperativer, deskriptiv form

Aktiv lytning: Pauser, bekræftelse, gentagelse, opsummering

Klargørende formuleringer: Sonderende spørgsmål, jeg-form, barnets eget sprog, nutidsform