Gode råd til dig og dine børn i skilsmisseguiden

I praksis bliver handleplanen ofte blot sagsbehandlerens redskab. Men handleplanen kan med fordel fungere som et redskab for både sagsbehandler og barn. Det bør i handleplanen være tydeligt, hvad der er den voksens perspektiv og hvad der er barnets perspektiv.

At inddrage barnet aktivt i udformningen af handleplanen giver sagsbehandleren et bedre afsæt for at vælge den rigtige foranstaltning. Der er større sandsynlighed for, at målene indfries, når barnet er med til at definere dem. Derudover kan det for barnet skabe større forståelse, ejerskab og følelse af medbestemmelse over sin egen sag, hvis barnet inddrages i handleplanen. Barnets perspektiv kan gøres synlig i selve handleplanen, men barnet kan også inddrages i selve udformningen af handleplanen. Eksempelvis kan barnet sidde med ved computeren, når sagsbehandleren udformer handleplanen – med fælles kig på skærmen.

 • Sagsbehandleren får større indsigt i barnets erfaringer og ønsker
 • Sagsbehandleren kan nemmere og med større succes vælge den rigtige foranstaltning
 • Sagsbehandleren tilgodeser barnets perspektiv fremfor et børneperspektiv
 • Barnet får større forståelse, ejerskab og følelse af medbestemmelse
 • Barnet får større tillid til systemet
 • Barnet får større grad af “empowerment”

Skriv i tæt parløb med barnet

For at inddrage barnet i handleplanen skal den skrives i tæt parløb med barnet. Inddragelsesmetoden kan afhænge af barnets alder, kognitive niveau og præference. Når handleplanen er udformet, må sagsbehandleren sikre sig, at barnet er enig i indholdet.

 • Give mening for barnet
 • Skelne mellem barnets perspektiv og de voksnes perspektiv
 • Gengive barnets ord, fx gennem direkte citater
 • Beskrive hvordan barnets perspektiv og stemme har påvirket indholdet, og hvilken begrundelse der ligger bag, hvis barnets ønske ikke imødekommes
 • Være nem at forstå: konkrete mål beskrevet i hverdagssprog og uden fagspecifikke termer og forkortelser
 • Have et anerkendende perspektiv med fokus på det, barnet er god til, og som er gået godt i barnets liv
 • Have klare og tydelige mål, delmål og succeskriterier, hvilket sikrer motivation og mulighed for at se og fejre fremdrift
 • Evalueres løbende – naturligvis med inddragelse af barnet