Børnesamtalen er en helt bestemt situation, som har en helt bestemt forudsætning: At der er kontakt mellem dig og barnet. Kari Gamst
Eksempel på kontaktetablering

Sagsbehandleren må skabe et rum, hvor barnet trygt kan tale om de emner, der er på dagsordenen for mødet. Rummet kan skabes ved indledende snak og ved at sagsbehandleren bruger sig selv og sin personlige stil i samtalen. Sagsbehandleren skal fra begyndelsen af samtalen invitere til dialog. Samtalen skal ikke være et interview eller en monolog, men skal i stedet være en dialog mellem barn og sagsbehandler.

 • Modtag barnet positivt med smil og åbenhed.
 • Præsenter jer begge for hinanden første gang.
 • Vær opmærksom på, hvordan barnet er kommet ind og brug det i måden du møder barnet på.
 • Udstrål, at du er klar til mødet og vis oprigtig interesse i barnet.
 • Husk hvad der blev talt om sidst, og brug det i mødet, så barnet får en følelse af at blive taget alvorligt og være betydningsfuld.
 • Indled en samtale om neutrale samtaleemner eller personlige tematikker for barnet.
 • Gør formålet og dagsordenen for samtalen klart.
 • Italesæt din egen rolle og mandat overfor barnet og fortæl hvad barnets rolle er.
 • Strukturer samtalen og tag lederskab.
 • Skab dialog ved at stille passende spørgsmål og give barnet plads i samtalen.
 • Vær opmærksom på barnets følelser og signaler.
 • Gå først videre til næste fase i samtalen, når kontakt er etableret.