Pige spiller guitar med sin far

Kari Gamst er en norsk professor og uddannet dr.polit. Hun har udviklet Den Dialogiske Samtalemetode (DCM) i samarbejde med forsker Åse Langballe. Metoden er et konkret bud på, hvordan systematisk kommunikation kan fordre dialog med barnet. Dette kan give især udsatte børn optimale muligheder for at fortælle om erfaringer, tanker, oplevelser, synspunkter om hændelser, overgreb, omsorgssvigt og andre traumatiske oplevelser. Formålet med metoden er at give barnet den bedste forudsætning for at fortælle om sine erfaringer, tanker, oplevelser og synspunkter. Metoden indeholder otte samtalefaser. Herunder blandt andet kontaktetablering samt fri fortælling hos barnet

Når barnet ikke høres i sin egen sag, kan der i værste fald iværksættes foranstaltninger, som er skadelige for barnet, fordi de bygger på den voksnes opfattelse af barnets behov. Kari Gamst bidrager i sin forskning med viden om, hvordan man kan tale med og inddrage børn i deres egen sagsbehandling med ønske om at handle efter barnets bedste. Børn er kompetente informanter om deres eget liv, men ifølge Gamst handler en børnesamtale om mere end blot barnets ret til at blive hørt. Det er væsentligt, hvordan barnet bliver hørt.

Samtalens faser

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke