Litteraturinspiration

Her kan du finde links og referencer til undersøgelser, forskningsartikler mm. som er relevante i arbejdet med børneinddragelse i sagsbehandlingen.

Grundlitteratur i Projekt Bedre Børneinddragelse

Gamst, Kari T. (2011): Professjonelle Barnesamtaler – å ta barn på alvor. Universitetsforlaget, Oslo.

Jensen, Birgitte Schjær (2014): Inddragelse af udsatte børn og unge i socialt arbejde – reel inddragelse eller symbolsk retorik? Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde & CAFA.

Warming, Hanne (2011): Børneperspektiver. Børn som ligeværdige medspillere i socialt og pædagogisk arbejde. Professionsserien, Akademisk Forlag.

 

Om børneinddragelse

Børnerådet (2016): Håndbog i børneinddragelse. Børnerådet.

Center for Afklarende og Forebyggende Socialt Arbejde, CAFA (2009): Holdbare løsninger via inddragelse.

Merrild, Lise og Anne Vibeke Fleischer (2010): Samtaler med børn – redskaber til professionelle og andre voksne. Børns Vilkår.

Langballe, Åse (2011): Den dialogiske barnesamtalen – Hvordan snakke om barn om sensitive temaer. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Rask, Lisbeth (2011): Børnesamtalen. Inddragelse af barnets perspektiver – dilemmaer i myndighedssagsbehandlerens arbejde. Metropol.

Rask, Lisbeth (2011): Børnesamtale – inddragelse af barnets perspektiver. En central opgave med mange dilemmaer. Undervisningshæfte. Metropol.

Snakk med meg! (2009), hæfte og filmklip fra Norges Barne- og likestillingsdepartementet.

Øvreeide, Haldor (2004): At tale med børn. København: Hans Reitzels Forlag.

Tillid og relationer i socialt arbejde

Christensen, Michael og Hanne Warming (2016): Tillid i socialt og pædagogisk arbejde (Professionsserien). Akademisk Forlag.

Gamst, Kari T. (2016): Jeg ga små hint, men ville ikke si alt. Dagbladet.

Haack, Maja Natacha, Lisbeth Rask og Birthe Elholm (2016): Udviklingsstøttende samtaler med børn og unge i mistrivsel. Akademisk Forlag.

Michelsen, Lasse Posborg (2015): Sådan kan sagsbehandlere få bedre styr på informationerne i svære socialsager. Blogindlæg Bedre Offentlig Sagsbehandling 22.01.15.

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke