Tre børns med cykelhjelme på

Børns Vilkårs børnepaneler

– børneinddragelse i praksis

Børns Vilkårs ambition er at stoppe svigt af børn i Danmark. Det gør vi bl.a. ved at inddrage børns stemmer og ved at sætte fokus på deres perspektiver i den offentlige debat.

I Børns Vilkårs Børnepaneler får børn i alderen 5-16 år mulighed for at dele deres holdninger og erfaringer ved at svare på spørgeskemaer og deltage i interviews. Undersøgelserne handler om forhold, der er vigtige for børnene og deres trivsel, f.eks. skolefravær, digital dannelse, familieforhold og venskaber. 

Viden fra Børnepanelerne er et vigtigt supplement til den data, Børns Vilkår løbende indsamler på BørneTelefonen og vores ungerådgivning Hørt. Panelundersøgelserne bidrager bl.a. til at afdække omfang, holdninger og forståelser og til at indsamle børnenes egne anbefalinger til, hvordan vi kan gøre det bedre at være barn i Danmark. 

På denne side kan du læse mere om Børnepanelerne, vores datapolitik og analysemetoder. Se også vores film, hvor vi i børnehøjde fortæller om, hvordan vi gennemfører vores undersøgelser.

Du skal ændre dit cookiesamtykke, for at se dette indhold.

Skolepanelet

Børns Vilkår skolepanel består af mere end 200 klasser fra folkeskoler, friskoler og private grundskoler fra hele landet. Samlet repræsenterer klasserne mere end 4000 børn i alderen 10-16 år. Klasserne inviteres til 1-2 undersøgelser årligt over en tre-årig periode; fra eleverne går i 4.-6. klassetrin og fra 7.-9. klassetrin. Børns Vilkår har anvendt en stratificeret udvælgelsesmetode, der sikrer, at de deltagende skoler samlet set er repræsentative på en række parametre som fx skolestørrelse og elevsammensætning. Vi kigger løbende på sammensætningen i panelet og på bortfaldet i vores undersøgelser og inviterer nye skoler med i panelet ved behov.

Børnene besvarer spørgeskemaerne i skoletiden via et digitalt spørgeskema, der er tilpasset deres alder og kognitive niveau. Spørgeskemaerne er opsat i et børnevenligt layout, der er udviklet i samarbejde med børn i målgruppen. Børnene modtager altid en grundig introduktion til, hvordan de skal svare på spørgsmålene, og vi understreger, at deres deltagelse er frivillig. Klassens lærer modtager også en introduktion til, hvordan de gennemfører undersøgelsen, så det bliver en tryg oplevelse for alle børn i klassen. Alle forældre orienteres skriftligt om undersøgelsens gennemførelse, formål og tematikker.

Børnehavepanelet

Børns Vilkårs børnehavepanel består af mere end 300 børnehaver fra hele landet. Panelet er etableret ved at kontakte alle daginstitutioner i Danmark og invitere dem til at deltage. Vi tester løbende om de deltagende institutioner og de børn, der deltager, er repræsentative på centrale parametre så som institutionstype mm.

I vores undersøgelser deltager de ældste børn i børnehaven på 5-6 år. Børnene svarer selv på spørgsmål på en tablet eller computer, og vi opfordrer de voksne til kun at hjælpe, hvis barnet går i stå i sin besvarelse eller på anden vis har brug for hjælp. Børns Vilkår har designet et spørgeskemalayout, der tager udgangspunkt i faglig viden om bl.a. førskolebørns hukommelse samt evner og begrænsninger i forhold til at svare på spørgsmål. Hunden Cosmo guider barnet fra start til slut og læser alle spørgsmål højt, mens svarmulighederne vises som piktogrammer. Spørgeskemaerne testes grundigt før undersøgelsens start for at sikre, at der er ensartethed i børnenes afkodning af spørgsmål og svar.

Victory Island har lavet designet til spørgeskemaerne

Analysemetoder

Når vi i Børns Vilkår arbejder med børneinddragelse i praksis, sker det med et fagligt udgangspunkt i de samfundsvidenskabelige analysemetoder og den nyeste forskning i børneinddragelse. Vi inddrager også vores mangeårige erfaringer med at tale med børn, bl.a. på BørneTelefonen og i Bisidningen. Vi udvikler og afprøver selv nye formater til analyse og dataindsamling, fx digitale surveyløsninger til små børn. Derudover holder vi os fagligt opdaterede ved bl.a. at samarbejde med andre børneorganisationer, NGO’er og forskere.

Vis mere +
Vis mere +

Datasikkerhed

Børns Vilkår behandler al data indsamlet via børnepanelerne i overensstemmelse med Databeskyttelsesloven §10.

Det er frivilligt for børnene at deltage i vores undersøgelser, og det bliver de gjort opmærksomme på, før undersøgelsen går i gang. I spørgeskemaundersøgelser orienteres børnene om deres rettigheder ved igangsættelse af spørgeskemaet. Forældre orienteres om deres barns deltagelse i spørgeskemaet via et forældrebrev og har mulighed for at nægte deltagelse på deres barns vegne. Ved interviewundersøgelser indhentes der samtykke fra forældrene før interview med alle elever under 15 år. Forældrene orienteres også om deres rettigheder (fx at de kan tilbagetrække samtykket).

For uddybende henvises til vores privatlivspolitik for børnepanelerne

Kontakt

Har du brug for mere viden om Børns Vilkårs børnepaneler, vores erfaringer med børneinddragelse eller har du konkrete spørgsmål til en undersøgelse, så send os gerne en mail.

Henvendelser vedrørende skolepanelet sendes til bornepanel@bornsvilkar.dk

Henvendelser vedrørende Børnehavepanelet sendes til bhpanel@bornsvilkar.dk

Forside for rapport om små børns skærmliv

Læs vores seneste analyse

Børns Vilkår har en stærk stemme i omverdenen. Vi bliver hørt, fordi vi går forrest i at løfte børnenes dagsorden med udgangspunkt i børnene selv, og det de fortæller os. Her har du mulighed for at læse de publikationer, der er blevet til på baggrund af de undersøgelser, der gennemføres i børnepanelerne. 

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke