Book jeres workshops her

Book nu

Book nu

Læs om workshoppene

Læs om formål, kontakt og afbestillingsmulighederne herunder

Formål: 

At eleverne:

 • har kendskab til, hvorfor der kan opstå mobning i skolen.
 • kan samtale om trivsel og fællesskaber i skolen.
 • kan udvikle ideer og handlemuligheder ift., hvad man kan gøre for at forebygge mobning og fremme trivsel og sammenhold i klassen og på skolen.

Formål: 

At eleverne:

 • Kan reflektere over eget liv på digitale medier.
 • Kan give eksempler på, hvordan man skaber trygge fællesskaber på nettet.
 • Kan udvikle ideer og handlemuligheder ift., hvad man kan gøre for at fremme egen og andres digitale trivsel og undgå digital mobning.

Formål:

At eleverne:

 • har viden om Børnekonventionen og Børns rettigheder
 • kan give eksempler på, hvad børn og unge kan gøre for, at de selv, og andre børn og unge, får opfyldt deres rettigheder
 • har viden om børns muligheder for at få rådgivning og støtte til håndtering af situationer om rettigheder, begrænsende normer og negativ social kontrol

Formål:

At deltagerne:

 • tilegner sig viden om børn og unges digitale liv, herunder digitale fællesskaber, billeddeling, online rettigheder og teknologiens indvirkning på vores hverdag
 • får redskaber til at støtte deres børn i at indgå i trygge digitale fællesskaber
 • får handlemuligheder i forhold til de udfordringer, forældre møder i deres børns digitale liv

Formål: 

At deltagerne: 

 • får viden og perspektiver på, hvad der kendetegner trivsel og trygge fællesskaber
 • får kendskab til det fællesskabsorienterede mobbesyn, og hvorfor der kan opstå mobning i en klasse
 • får indsigt i forældres rolle i klassens trivselsarbejde, og hvordan de kan understøtte klassefællesskabet
 • får ideer til at gå i dialog med eget barn, andre forældre og skolen for at understøtte trygge fællesskaber

Afbestillingsregler: 

Ændringer og afbestillinger skal ske hurtigst muligt efter kendskab og skal oplyses til skole@bornsvilkar.dk. Mundtlige ændringer/afbestillinger via telefon eller telefonsvarer accepteres ikke. 

Mail: skole@bornsvilkar.dk

Telefon: 3618 0165

Åbningstider
Mandag: Lukket
Tirsdag: 10-12.30
Onsdag: 10-12.30
Torsdag: 13.00 – 16.00
Fredag: lukket

Bliv kontaktet
Hvis du gerne vil kontaktes uden for åbningstid, så giv os besked via formularen nedenfor: