Vores Klassefællesskab og Vores Digitale Fællesskaber

Workshop

Vores Klassefællesskab – En workshop om klassefællesskaber og mobning i skolen. 

Varighed: 90 minutter
Målgruppe: 4. – 10. klasse

Gennem dialog og øvelser inddrages eleverne i at udvikle konkrete ideer til, hvordan de selv kan være med til at skabe et trygt fællesskab og sammenhold i klassen.

Workshoppen består af samarbejdsøvelser, refleksionsøvelser og dialog om fællesskaber, mobning og rettigheder. Eleverne bliver præsenterede for det fællesskabsorienterede mobbesyn, og med udgangspunkt i cases fra BørneTelefonen arbejder eleverne aktivt med tematikker som grænser, hårdt sprog, misforståelser, venner og klassekammerater, og hvad der kendetegner et godt klassefællesskab.   

Vores Digitale Fællesskaber – workshop om digitale fællesskaber, rettigheder og digital mobning.

Varighed: 90 minutter
Målgruppe: 2. – 10. klasse

Gennem dialog og øvelser inddrages eleverne i at udvikle konkrete forslag til, hvordan børn og unge kan styrke positive online-fællesskaber, hvor egne og andres grænser og rettigheder anerkendes.

Workshoppen består af en række øvelser, der skaber dialog om digital mobning og om fordele og ulemper ved digitale fællesskaber. Med afsæt i cases fra BørneTelefonen reflekterer eleverne over, hvordan børn og unge kan bidrage til at skabe positive fællesskaber på nettet, hvordan man passer på sig selv og andre på sociale medier, og hvordan man kan håndtere online-dilemmaer og udfordringer.

Læs mere